Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud)

Zmodyfikuj ustawienia profilu używanego podczas skanowania dokumentu pomocy skanera ScanSnap.

W profilu określa się typ dokumentu do skanowania, ustawienia skanowania, takie jak tryb koloru i miejsce docelowe zapisu zeskanowanych obrazów.

W tej części zmodyfikuj ustawienia dla profilu, który wykorzystuje ScanSnap Cloud do zapisu zeskanowanego obrazu w usłudze w chmurze.

Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

WSKAZÓWKA
 • Ustawienia dla profilu do powiązania z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud można modyfikować lub kopiować na komputerze, na którym aktywowano licencję przy pomocy tego samego konta ScanSnap co konto, którego użyto dla komputera, na którym utworzono profil.

  Profil do powiązania z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud można używać lub dla komputera, na którym aktywowano licencję przy pomocy tego samego konta ScanSnap co konto, które zostało użyte dla komputera, na którym utworzono profil.

 • Profil wykorzystujący ScanSnap Cloud do zapisania zeskanowanego obrazu w usłudze w chmurze może nie być wyświetlany na liście profili panelu dotykowego, w zależności od ustawienia, jakie zostało wybrane dla metody wyświetlania profili.

  Szczegóły można znaleźć w Zmiana użytkowników w celu wyświetlania własnych profili użytkowników.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne (używając ScanSnap Cloud) oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić Okno [Edytuj profile] (używając ScanSnap Cloud).
 3. Z listy profili wybierz profil, dla którego modyfikujesz ustawienia.
  WSKAZÓWKA
  • Tworząc nowy profil w oparciu o istniejący, najpierw skopiuj oryginalny profil, po czym zmodyfikuj ustawienia. Profil, który można skopiować, to profil, w którym wyświetla się zakładka [Dokumenty], [Wizytówki], [Rachunki] lub [Zdjęcia] w [Ustawienia skanowania].

   Aby skopiować profil, wybierz oryginalny profil, po czym kliknij [Edytuj] [Kopiuj] w menu.

 4. Zmodyfikuj ustawienia skanowania.

  Aby zmodyfikować ustawienia skanowania, kliknij poniższe pozycje.

 5. Podaj usługę w chmurze, w której ma zostać zapisany zeskanowany obraz.
  • Kiedy zakładka [Dokumenty], zakładka [Wizytówki], zakładka [Rachunki] i zakładka [Zdjęcia] lub zakładka [Nie wykrywaj] wyświetla się w [Ustawienia skanowania]

   Na liście, która wyświetli się po kliknięciu przycisku [Wybierz] dla [Usługa w chmurze] w [Ustawienia skanowania], wybierz usługę w chmurze, aby ją podać jako miejsce docelowe zapisu.

  • Kiedy jedna z zakładek (zakładka [Dokumenty], [Wizytówki], [Rachunki] lub [Zdjęcia]) zostanie wyświetlona w [Ustawienia skanowania]

   Na liście, która wyświetli się po kliknięciu przycisku [Wybierz] dla [Usługa w chmurze] w [Zarządzanie opcjami], wybierz usługę w chmurze, aby ją podać jako miejsce docelowe zapisu.

  Na liście, która wyświetli się po kliknięciu przycisku [Wybierz] dla [Usługa w chmurze] w [Ustawienia skanowania], wybierz usługę w chmurze, aby ją podać jako miejsce docelowe zapisu.

  WSKAZÓWKA
  • Kiedy przełączasz konto dla usługi w chmurze, które zostało już skonfigurowane, wybierz tę samą usługę w chmurze z listy, która wyświetli się po kliknięciu przycisku [Wybierz]. Po wyświetleniu okna uwierzytelniania wprowadź informacje dotyczące konta, na które chcesz się przełączyć i zaloguj się w usłudze w chmurze.

   Jeśli okno uwierzytelniania nie wyświetli się, wykonaj następującą czynność, po czym ponownie wybierz usługę w chmurze.

   • Uruchom ponownie aplikację ScanSnap Home

   • Wyczyść historię przeglądania w swojej przeglądarce

   • Wyjdź z przeglądarki

   • Jeśli twoja przeglądarka internetowa to Google Chrome, wybierz inną opcję niż [Kontynuuj od tego samego miejsca] dla [Po uruchomieniu].

    Aby sprawdzić lub zmienić ustawienia dla [Po uruchomieniu], wybierz [Ustawienia] w menu, które pojawi się po kliknięciu ikony dla ustawień Google Chrome.

 6. Kiedy skończysz modyfikację ustawień dla profilu, kliknij przycisk [Zapisz].

Zmodyfikowane ustawienia dla profilu zostały zapisane.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne (używając ScanSnap Cloud) oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić Okno [Edytuj profile] (używając ScanSnap Cloud).
 3. Z listy profili wybierz profil, dla którego modyfikujesz ustawienia.
  WSKAZÓWKA
  • Tworząc nowy profil w oparciu o istniejący, najpierw skopiuj oryginalny profil, po czym zmodyfikuj ustawienia. Profil, który można skopiować, to profil, w którym wyświetla się zakładka [Dokumenty], [Wizytówki], [Rachunki] lub [Zdjęcia] w [Ustawienia skanowania].

   Aby skopiować profil, wybierz oryginalny profil, po czym kliknij [Edytuj] [Kopiuj] w menu.

 4. Zmodyfikuj ustawienia skanowania.

  Aby zmodyfikować ustawienia skanowania, kliknij poniższe pozycje.

 5. Podaj usługę w chmurze, w której ma zostać zapisany zeskanowany obraz.
  • Kiedy zakładka [Dokumenty], zakładka [Wizytówki], zakładka [Rachunki] i zakładka [Zdjęcia] lub zakładka [Nie wykrywaj] wyświetla się w [Ustawienia skanowania]

   Na liście, która wyświetli się po kliknięciu przycisku [Wybierz] dla [Usługa w chmurze] w [Ustawienia skanowania], wybierz usługę w chmurze, aby ją podać jako miejsce docelowe zapisu.

  • Kiedy jedna z zakładek (zakładka [Dokumenty], [Wizytówki], [Rachunki] lub [Zdjęcia]) zostanie wyświetlona w [Ustawienia skanowania]

   Na liście, która wyświetli się po kliknięciu przycisku [Wybierz] dla [Usługa w chmurze] w [Zarządzanie opcjami], wybierz usługę w chmurze, aby ją podać jako miejsce docelowe zapisu.

  Na liście, która wyświetli się po kliknięciu przycisku [Wybierz] dla [Usługa w chmurze] w [Ustawienia skanowania], wybierz usługę w chmurze, aby ją podać jako miejsce docelowe zapisu.

 6. Kiedy skończysz modyfikację ustawień dla profilu, kliknij przycisk [Zapisz].

Zmodyfikowane ustawienia dla profilu zostały zapisane.