Tworzenie nowego profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud)

Dodaj profil używany podczas skanowania dokumentu przy pomocy skanera ScanSnap.

W profilu można określić typ dokumentu do skanowania, ustawienia skanowania, takie jak tryb koloru i miejsce docelowe zapisu zeskanowanych obrazów.

W tej części utwórz profil, w którym miejsce docelowe zapisu dla skanowanego obrazu zostało ustawione jako usługa w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud.

Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne (używając ScanSnap Cloud) oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Kliknij Dodaj profile, aby wyświetlić Okno [Dodaj nowy profil] (używając ScanSnap Cloud).
 3. Wybierz profil szablonu z [Usługi w chmurze (za pomocą serwera ScanSnap Cloud)] zlokalizowanego na liście szablonów. Wybierz [Scan to Cloud] w [Usługi w chmurze (za pomocą serwera ScanSnap Cloud)] zlokalizowanym na liście szablonów.
  • Scan to Cloud

   Można jej używać do automatycznego wykrywania typu obrazu ("Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia") utworzonego ze skanowanego dokumentu i sortowania oraz zapisywania zeskanowanych obrazów do usługi w chmurze, którą określiłeś dla poszczególnych typów dokumentów.

   Wybierz tę opcję, chcąc utworzyć profil, który skanuje wszystkie dokumenty w jednym posunięciu, bez zastanawiania się za każdym razem, jaki typ dokumentu wybrać.

   Można utworzyć tylko jeden profil na Konto ScanSnap wybierając opcję [Scan to Cloud].

  • Profil szablonu inny niż [Scan to Cloud]

   Możesz określić usługę w chmurze jako miejsce docelowe zapisu skanowanych obrazów dla każdego typu dokumentu z czterech możliwych typów ("Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia").

   Wybierz tę opcję, gdy chcesz używać utworzonego profilu, w zależności od typu dokumentu do zeskanowania.

  Można utworzyć tylko jeden profil na Konto ScanSnap wybierając opcję [Scan to Cloud].

  W razie potrzeby, zmień ustawienia profilu w kroku 4.

 4. W [Nazwa profilu] wprowadź nazwę i opis profilu, który ma być dodany, po czym wybierz ikonę profilu.

  Jeśli wybierzesz profil szablonu, nazwa profilu, ikona i opis zostaną wyświetlone automatycznie.

  Jeśli nie zmienisz nazwy profilu, zostanie ona wygenerowana automatycznie, zgodnie ze zmianami w [Wykrywanie typu dokumentu] i [Usługa w chmurze].

 5. Wybierz typ dokumentu w [Wykrywanie typu dokumentu].
  WSKAZÓWKA
  • Gdy z listy szablonów zostanie wybrane [Scan to Cloud], typ dokumentu, który skanujesz może zostać wykryty automatycznie po wybraniu [Automatycznie wykrywa typ dokumentu jako "Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia" i skanuje dokument z odpowiednimi ustawieniami skanowania]. Aby automatycznie wykryć typ dokumentu, dla każdego typu dokumentu należy skonfigurować ustawienia skanowania.

  • Wybór [Automatycznie wykrywa typ dokumentu jako "Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia" i skanuje dokument z odpowiednimi ustawieniami skanowania] w [Wykrywanie typu dokumentu] powoduje automatyczne wykrycie typu dokumentu skanowanych dokumentów. Aby automatycznie wykryć typ dokumentu, dla każdego typu dokumentu należy skonfigurować ustawienia skanowania.

 6. Podaj usługę w chmurze, w której ma zostać zapisany zeskanowany obraz.
  • Kiedy na liście szablonów wybrano [Scan to Cloud]

   Na liście, która wyświetli się po kliknięciu przycisku [Wybierz] dla [Usługa w chmurze] w [Ustawienia skanowania], wybierz usługę w chmurze, aby ją podać jako miejsce docelowe zapisu.

  • Kiedy na liście szablonów wybrano profil szablonu inny niż [Scan to Cloud]

   Na liście, która wyświetli się po kliknięciu przycisku [Wybierz] dla [Usługa w chmurze] w [Zarządzanie opcjami], wybierz usługę w chmurze, aby ją podać jako miejsce docelowe zapisu.

  Na liście, która wyświetli się po kliknięciu przycisku [Wybierz] dla [Usługa w chmurze] w [Ustawienia skanowania], wybierz usługę w chmurze, aby ją podać jako miejsce docelowe zapisu.

 7. W [Ustawienia skanowania] skonfiguruj kolor, stronę skanowania, jakość obrazu, obracanie, format pliku i metodę podawania dokumentów.

  Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia podczas zapisywania obrazów w formacie PDF (*.pdf), kliknij przycisk [Opcja] dla [Format pliku].

  Pojawi się Okno [Opcja pliku PDF] (używając ScanSnap Cloud).

  Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia skanowania, kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe].

  Wyświetla Okno [Ustawienia szczegółowe] (używając ScanSnap Cloud).

  Aby określić rozmiar dokumentów do skanowania, kliknij przycisk [Opcja] dla[Podawanie].

  Aby określić rozmiar dokumentów do skanowania, kliknij przycisk [Opcja] dla[ADF] lub [Podajnik ręczny] w [Ustawienie trybu podawania].

  Wyświetla Okno [Opcja podawania] (używając ScanSnap Cloud).

 8. Kliknij przycisk [Dodaj].

Nowy profil został dodany na dole listy profili w oknie skanowania.

Nowy profil został dodany do listy profili, wyświetlanej po kliknięciu Chmura w oknie skanowania.

WSKAZÓWKA
 1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne (używając ScanSnap Cloud) oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Kliknij Dodaj profile, aby wyświetlić Okno [Dodaj nowy profil] (używając ScanSnap Cloud).
 3. Wybierz profil szablonu z [Usługi w chmurze (za pomocą serwera ScanSnap Cloud)] zlokalizowanego na liście szablonów. Wybierz [Scan to Cloud] w [Usługi w chmurze (za pomocą serwera ScanSnap Cloud)] zlokalizowanym na liście szablonów.
  • Scan to Cloud

   Można jej używać do automatycznego wykrywania typu obrazu ("Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia") utworzonego ze skanowanego dokumentu i sortowania oraz zapisywania zeskanowanych obrazów do usługi w chmurze, którą określiłeś dla poszczególnych typów dokumentów.

   Wybierz tę opcję, chcąc utworzyć profil, który skanuje wszystkie dokumenty w jednym posunięciu, bez zastanawiania się za każdym razem, jaki typ dokumentu wybrać.

   Można utworzyć tylko jeden profil na Konto ScanSnap wybierając opcję [Scan to Cloud].

  • Profil szablonu inny niż [Scan to Cloud]

   Możesz określić usługę w chmurze jako miejsce docelowe zapisu skanowanych obrazów dla każdego typu dokumentu z czterech możliwych typów ("Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia").

   Wybierz tę opcję, gdy chcesz używać utworzonego profilu, w zależności od typu dokumentu do zeskanowania.

  Można utworzyć tylko jeden profil na Konto ScanSnap wybierając opcję [Scan to Cloud].

  W razie potrzeby, zmień ustawienia profilu w kroku 4.

 4. W [Nazwa profilu] wprowadź nazwę i opis profilu, który ma być dodany, po czym wybierz ikonę profilu.

  Jeśli wybierzesz profil szablonu, nazwa profilu, ikona i opis zostaną wyświetlone automatycznie.

  Jeśli nie zmienisz nazwy profilu, zostanie ona wygenerowana automatycznie, zgodnie ze zmianami w [Wykrywanie typu dokumentu] i [Usługa w chmurze].

 5. Wybierz typ dokumentu w [Wykrywanie typu dokumentu].
  WSKAZÓWKA
  • Gdy z listy szablonów zostanie wybrane [Scan to Cloud], typ dokumentu, który skanujesz może zostać wykryty automatycznie po wybraniu [Automatycznie wykrywa typ dokumentu jako "Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia" i skanuje dokument z odpowiednimi ustawieniami skanowania]. Aby automatycznie wykryć typ dokumentu, dla każdego typu dokumentu należy skonfigurować ustawienia skanowania.

  • Wybór [Automatycznie wykrywa typ dokumentu jako "Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia" i skanuje dokument z odpowiednimi ustawieniami skanowania] w [Wykrywanie typu dokumentu] powoduje automatyczne wykrycie typu dokumentu skanowanych dokumentów. Aby automatycznie wykryć typ dokumentu, dla każdego typu dokumentu należy skonfigurować ustawienia skanowania.

 6. Podaj usługę w chmurze, w której ma zostać zapisany zeskanowany obraz.
  • Kiedy na liście szablonów wybrano [Scan to Cloud]

   Na liście, która wyświetli się po kliknięciu przycisku [Wybierz] dla [Usługa w chmurze] w [Ustawienia skanowania], wybierz usługę w chmurze, aby ją podać jako miejsce docelowe zapisu.

  • Kiedy na liście szablonów wybrano profil szablonu inny niż [Scan to Cloud]

   Na liście, która wyświetli się po kliknięciu przycisku [Wybierz] dla [Usługa w chmurze] w [Zarządzanie opcjami], wybierz usługę w chmurze, aby ją podać jako miejsce docelowe zapisu.

  Na liście, która wyświetli się po kliknięciu przycisku [Wybierz] dla [Usługa w chmurze] w [Ustawienia skanowania], wybierz usługę w chmurze, aby ją podać jako miejsce docelowe zapisu.

 7. W [Ustawienia skanowania] skonfiguruj kolor, stronę skanowania, jakość obrazu, obracanie, format pliku i metodę podawania dokumentów.

  Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia podczas zapisywania obrazów w formacie PDF (*.pdf), kliknij przycisk [Opcja] dla [Format pliku].

  Pojawi się Okno [Opcja pliku PDF] (używając ScanSnap Cloud).

  Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia skanowania, kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe].

  Wyświetla Okno [Ustawienia szczegółowe] (używając ScanSnap Cloud).

  Aby określić rozmiar dokumentów do skanowania, kliknij przycisk [Opcja] dla[Podawanie].

  Aby określić rozmiar dokumentów do skanowania, kliknij przycisk [Opcja] dla[ADF] lub [Podajnik ręczny] w [Ustawienie trybu podawania].

  Wyświetla Okno [Opcja podawania] (używając ScanSnap Cloud).

 8. Kliknij przycisk [Dodaj].

Nowy profil został dodany na dole listy profili w oknie skanowania.

Nowy profil został dodany do listy profili, wyświetlanej po kliknięciu Chmura w oknie skanowania.

WSKAZÓWKA