Zeskanowany obraz jest niedopasowany lub zniekształcony

Wykonując skanowanie za pomocą skanera ScanSnap, jeśli zeskanowany obraz jest niedopasowany lub zniekształcony, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy dokument przekrzywił się podczas skanowania?

Ładując dokumenty, dopasuj prowadnice boczne do szerokości dokumentów.

Ładując dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa), dopasuj prowadnice boczne do szerokości dokumentów.

W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać wprowadzone ukosem.

Ustawianie prowadnic bocznych
Ustawianie prowadnic bocznych
Ustawianie prowadnic bocznych
Ustawianie prowadnic bocznych
Ustawianie prowadnic bocznych

Prowadnica rachunków ułatwia ładowanie dokumentów.

Aby poznać szczegóły dotyczące podłączenia prowadnicy rachunków, zapoznaj się z Podłączanie prowadnicy rachunków.

Wkładając dokument do podajnika ręcznego, włóż go prosto.

Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

Wkładanie dokumentu

Czy włożono przekrzywiony dokument do skanera ScanSnap?

Włóż dokument prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap.

Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

Wkładanie dokumentu
Wkładanie dokumentu

Czy skanowano dokumenty o różnej szerokości i długości w jednej partii?

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wyrównaj górną krawędź dokumentów, a następnie załaduj je do podajnika papieru ADF (pokrywa), jako krawędź wprowadzającą. Upewnij się, że wszystkie dokumenty są ustawione na środku szerokości rolki odbierającej.

  Ponadto, dopasuj prowadnice boczne do najszerszego dokumentu w załadowanej partii. Załaduj pozostałe dokumenty tak, aby były skanowane w linii prostej.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentów o różnym rozmiarze w jednym posunięciu.

 • Zmień ustawienie trybu podawania na [Skanowanie ciągłe] w poniższej procedurze. Następnie podziel dokumenty na partie o tej samej szerokości, aby je załadować oddzielnie i zeskanować.

  1. Na panelu dotykowym skanera ScanSnap wybierz profil, którego używasz z listy profili na ekranie głównym.

  2. Naciśnij ikonę ustawienia trybu podawania i zmień ustawienie trybu podawania na [Skanowanie ciągłe].

  Jeśli zmienisz ustawienia skanowania na panelu dotykowym i zeskanujesz dokument, po jego zeskanowaniu ustawienia wrócą do tych sprzed wprowadzenia zmian. Jeśli chcesz skanować dokumenty z tymi samymi ustawieniami przez cały czas, ustawienie skanowania należy zapisać jako profil.

 • Do wykonania skanowania użyj prowadnicy rachunków.

  Aby poznać szczegóły dotyczące podłączenia prowadnicy rachunków, zapoznaj się z Podłączanie prowadnicy rachunków.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wyrównaj górną krawędź dokumentów, a następnie załaduj je do podajnika papieru ADF (pokrywa), jako krawędź wprowadzającą. Upewnij się, że wszystkie dokumenty są ustawione na środku szerokości rolki odbierającej.

  Wyrównaj górną krawędź dokumentów, a następnie załaduj je do podajnika papieru ADF (pokrywa), jako krawędź wprowadzającą. Upewnij się, że wszystkie dokumenty są ustawione na środku szerokości rolki odbierającej.

  Ponadto, dopasuj prowadnice boczne do najszerszego dokumentu w załadowanej partii. Załaduj pozostałe dokumenty tak, aby były skanowane w linii prostej.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentów o różnym rozmiarze w jednym posunięciu.

 • Zmień ustawienie trybu podawania na [Skanowanie ciągłe] w poniższej procedurze. Następnie podziel dokumenty na partie o tej samej szerokości, aby je załadować oddzielnie i zeskanować.

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij ikonę ustawienia trybu podawania i zmień ustawienie trybu podawania na [Skanowanie ciągłe].

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij ikonę ustawienia trybu podawania i zmień ustawienie trybu podawania na [Skanowanie ciągłe].

   

  Jeśli zmienisz ustawienia skanowania w oknie skanowania, po czym zeskanujesz dokument, po jego zeskanowaniu ustawienie wróci do wartości sprzed wprowadzeniem zmian. Jeśli chcesz skanować dokumenty z tymi samymi ustawieniami przez cały czas, ustawienie skanowania należy zapisać jako profil.

Czy załadowano plastikową kartę w pionie?

Skanując plastikową kartę, upewnij się, że ładujesz ją do skanera ScanSnap poziomo.

Jeśli karta posiada wytłoczenia, załaduj ją poziomo, stroną z wytłoczeniami skierowaną w stronę podajnika papieru ADF (pokrywa).

Czy podczas skanowania poruszono dokument?

Nie poruszaj dokumentu podczas skanowania.

Czy skaner ScanSnap i dokument umieszczono na płaskiej powierzchni?

Umieść skaner ScanSnap i dokument na płaskiej powierzchni.

Wyjmij wszelkie przedmioty spod skanera ScanSnap.

Czy zeskanowano pomarszczone, zwinięte lub złożone dokumenty?

Umieść dokumenty po ich wygładzeniu.

Ponadto, w przypadku pogniecionych lub zmiętych dokumentów, takich jak gazety, ponowne ich zeskanowanie przy pomocy poniższej metody może poprawić zniekształcenia poziome tekstu, linii lub grafiki na skanowanym obrazie.

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Opcje] w zakładce [Podawanie], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

 5. Zaznacz pole wyboru [Skoryguj przekrzywiony tekst].

 6. Określ rozmiar dokumentów do skanowania dla [Typ].

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Opcje] w zakładce [Podawanie], aby wyświetlić okno [Opcja podawania].

 5. Zaznacz pole wyboru [Skoryguj przekrzywiony tekst].

 6. Określ rozmiar dokumentów do skanowania dla [Typ].

 

WSKAZÓWKA
 • Przekrzywień nie da się skorygować w następujących typach dokumentów:

  • Dokumenty bez linii poziomych

  • Dokumenty o cienkich (grubości poniżej 0,5 punktu), łamanych, kropkowanych, falowanych lub jasnokolorowych liniach