Skanowanie dokumentów o różnym rozmiarze w jednym posunięciu

Załaduj i zeskanuj dokumenty o różnej szerokości i długości razem do podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap.

UWAGA
 1. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Włączanie
 2. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go, aby go włączyć.

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
 3. Pociągnij zasobnik do siebie.
  Pociąganie zasobnika do siebie
 4. Wysuń przedłużenie i zasobnik na podajniku papieru ADF (pokrywa). Wysuń przedłużenie na podajniku papieru ADF (pokrywa) i otwórz zasobnik. Wysuń przedłużenie.
  Wysuwanie przedłużenia
  Wysuwanie przedłużenia
  Wysuwanie przedłużenia i otwieranie zasobnika
  Wysuwanie przedłużenia
 5. Skonfiguruj ustawienia dla profilu.
  1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

    

  2. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić Okno [Edytuj profile].
  3. Z listy profili wybierz profil, dla którego chcesz zmodyfikować ustawienia.
   WSKAZÓWKA
   • Tworząc nowy profil, kliknij Dodaj profile.

    Z listy szablonów w [Dodaj nowy profil], która pojawia się po kliknięciu Dodaj profile, wybierz profil szablonu i zmodyfikuj ustawienia.

  4. Kliknij przycisk [Opcja] dla [Podawanie] w celu wyświetlenia Okno [Opcja podawania].
  5. Wybierz [Brak(Windows)/Nigdy(Mac OS)] w [Wykrywanie podania wielu stron].
  6. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno [Opcja podawania].
  7. Kliknij przycisk [Zapisz], aby zamknąć okno [Edytuj profile].
  8. Na liście profili w oknie skanowania wybierz skonfigurowany przez siebie profil.
 6. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

   

 7. Na Ekran główny panelu dotykowym wybierz profil z listy profili. Z listy profili wybierz profil.

  Możesz utworzyć nowy profil lub zmodyfikować ustawienia profilu, zgodnie z celem skanowania dokumentów.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  WSKAZÓWKA
  • W przypadku, gdy kilku użytkowników korzysta z jednego urządzenia ScanSnap, upewnij się, nie został wybrany profil utworzony na innym komputerze.

   Możesz się przełączyć do listy profili, na której wyświetlane są wyłącznie profile utworzone na komputerze, który używa skanera ScanSnap.

   Szczegóły można znaleźć w Zmiana użytkowników w celu wyświetlania własnych profili użytkowników.

 8. Określ metodę podawania.

  Kiedy ikona ustawienia trybu podawania, wyświetlana z prawej strony przycisku [Scan] na panelu dotykowym to Skanowanie ręczne, wybierz [Skanowanie normalne] lub [Skanowanie ciągłe] na ekranie [Ustawienie trybu podawania] wyświetlanym po naciśnięciu ikony.

  Kiedy ikona ustawienia trybu podawania, wyświetlana z prawej strony przycisku [Scan] na panelu dotykowym to Skanowanie ręczne, wybierz [Skanowanie normalne] lub [Skanowanie ciągłe] na ekranie [Ustawienie trybu podawania] wyświetlanym po naciśnięciu ikony.

 9. Załaduj dokumenty do skanera ScanSnap.
  1. Dopasuj krawędź prowadzącą do środkowej części dokumentów.
   Prostowanie dokumentów
  2. Załaduj dokumenty zadrukowaną stroną do dołu i górną częścią do przodu, a tylną stroną ostatniego dokumentu skierowaną w Twoją stronę. Załaduj dokumenty zadrukowaną stroną do dołu i górną częścią do przodu, przednią stroną pierwszego dokumentu skierowaną w Twoją stronę.

   Rolka pobierająca podaje dokumenty. Załaduj dokumenty jeden na drugim nad rolką pobierającą (środek). Dokumenty, które nie zostaną załadowane nad rolką pobierającą, nie będą wsunięte.

   Rolka pobierająca podaje dokumenty. Załaduj dokumenty jeden na drugim nad rolką pobierającą (środek). Dokumenty, które nie zostaną załadowane nad rolką pobierającą, nie będą wsunięte.

   Ładowanie dokumentów
   Ładowanie dokumentów
   Ładowanie dokumentów
   Ładowanie dokumentów
   Ładowanie dokumentów
   UWAGA
   • Ponadto, dopasuj prowadnice boczne do najszerszego dokumentu w załadowanej partii. Załaduj pozostałe dokumenty tak, aby były skanowane w linii prostej. Jeśli podczas skanowania dokumenty ulegną przekrzywieniu, mogą wystąpić następujące problemy:

    • Może brakować części zeskanowanego obrazu

    • W zeskanowanym obrazie wystąpią przekrzywione linie

    • Rozmiar zeskanowanego dokumentu będzie się różnić od rozmiaru oryginału

   • Upewnij się, że podpórka dokumentów jest otwarta.

    W przeciwnym razie papier może ulec zakleszczeniu.

    Jeśli podpórka dokumentów jest zamknięta, pociągnij ją palcami w górę.

    Wyciąganie podpórki dokumentów
   • Jeśli podpórka dokumentów odpada, skontaktuj się z dystrybutorem/sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

 10. Aby zeskanować dokumenty, naciśnij przycisk [Scan] na ekranie głównym, na panelu dotykowym. Aby zeskanować dokument, naciśnij przycisk [Scan]. Naciśnij przycisk [Scan], aby skanować dokumenty.

Obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu zostaje zapisany w folderze, określonym dla [Zapisz do] w profilu.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli skanowanie dokumentów nie odbywa się w linii prostej, zaleca się zeskanowanie ich jeden po drugim.

  Aby zeskanować dokumenty jeden po drugim, wybierz [Skanowanie ręczne] na ekranie [Ustawienie trybu podawania] na panelu dotykowym skanera ScanSnap. Stuknij ikonę ustawienia trybu podawania, wyświetlaną z prawej strony przycisku [Scan], aby wyświetlić ekran [Ustawienie trybu podawania].

  Aby zeskanować dokumenty jeden po drugim, wybierz [Skanowanie ręczne] na ekranie [Ustawienie trybu podawania] na panelu dotykowym skanera ScanSnap. Stuknij ikonę ustawienia trybu podawania, wyświetlaną z prawej strony przycisku [Scan], aby wyświetlić ekran [Ustawienie trybu podawania].

 • Po zakończeniu procesu skanowania dokumentów otrzymasz powiadomienie na komputer, dotyczące typu dokumentu dla rekordów danych zawartości i miejsca docelowego zapisu zeskanowanych obrazów.

  Szczegóły można znaleźć w Określanie działań aplikacji ScanSnap Home.

  Po ustanowieniu połączenia z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud zapoznaj się z Określanie działań podczas używania ScanSnap Cloud.

  Szczegóły można znaleźć w Określanie działań aplikacji ScanSnap Home.