Niepowodzenie komunikacji ze skanerem ScanSnap

Jeśli podczas komunikacji ze skanerem ScanSnap wyświetla się komunikat "Nie można nawiązać komunikacji ze skanerem ScanSnap." lub "Wystąpił błąd komunikacji.", sprawdź możliwe przyczyny:

Używając połączenia Wi-Fi

Czy skaner ScanSnap jest połączony z siecią?

Po wykonaniu poniższych czynności zamknij i otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby go włączyć, a następnie zeskanuj dokumenty ponownie:

Po wykonaniu poniższych czynności zamknij i otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby go włączyć, a następnie zeskanuj dokumenty ponownie:

 • Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego.

 • Włącz protokół bezprzewodowego punktu dostępu.

Jeśli problem nie ustępuje, połącz komputer ze skanerem ScanSnap przy pomocy kabla USB i zeskanuj dokumenty.

Czy podany numer portu odbierającego jest używany przez inną aplikację?

Jeśli podany numer portu odbierającego jest używany przez inną aplikację, aplikacja ScanSnap Home nie będzie mogła odbierać informacji o włączeniu skanera ScanSnap.

Zmień numer portu, stosując następującą procedurę:

 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.

 3. Wybierz skaner ScanSnap, którego używasz, z listy urządzeń ScanSnap, zlokalizowanych w [Informacje o skanerze], w zakładce [Skaner].

  WSKAZÓWKA
  • Zakładkę [Skaner] można wyświetlić w menu ScanSnap Home, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w ikonę ScanSnap Home w obszarze powiadomień na pasku zadań.

   Aby poznać szczegóły dotyczące menu ScanSnap Home, zapoznaj się z Ikona ScanSnap Home i menu ScanSnap Home.

 4. Zmień numer portu dla [Numer portu dla nawiązania komunikacji] w [Ustawienia sieciowe].

Jeśli zmienisz numer portu dla informacji rozruchowej, musisz również zmienić numer portu wysyłającego dla skanera ScanSnap.

 1. Naciśnij Ustawienia na ekranie głównym panelu dotykowego skanera ScanSnap, aby wyświetlić ekran [Ustawienia].

 2. Naciśnij Ustawienia Wi-Fi, aby wyświetlić ekran [Ustawienia Wi-Fi].

 3. Naciśnij [Numer portu dla nawiązania komunikacji].

 4. Zmień numer portu dla [Numer portu].

Jeśli zmienisz numer portu dla informacji rozruchowej, musisz również zmienić numer portu wysyłającego dla skanera ScanSnap.

Aby poznać szczegóły dotyczące tego, jak zmienić numer portu wysyłania dla skanera ScanSnap, zapoznaj się z Pomocą narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.

 3. Wybierz skaner ScanSnap, którego używasz, z listy urządzeń ScanSnap, zlokalizowanych w [Informacje o skanerze], w zakładce [Skaner].

  WSKAZÓWKA
  • Zakładkę [Skaner] można wyświetlić w menu ScanSnap Home, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w ikonę ScanSnap Home na pasku menu.

   Aby poznać szczegóły dotyczące menu ScanSnap Home, zapoznaj się z Ikona ScanSnap Home i menu ScanSnap Home.

 4. Zmień numer portu dla [Numer portu dla nawiązania komunikacji] w [Ustawienia sieciowe].

Jeśli zmienisz numer portu dla informacji rozruchowej, musisz również zmienić numer portu wysyłającego dla skanera ScanSnap.

 1. Naciśnij Ustawienia na ekranie głównym panelu dotykowego skanera ScanSnap, aby wyświetlić ekran [Ustawienia].

 2. Naciśnij Ustawienia Wi-Fi, aby wyświetlić ekran [Ustawienia Wi-Fi].

 3. Naciśnij [Numer portu dla nawiązania komunikacji].

 4. Zmień numer portu dla [Numer portu].

Jeśli zmienisz numer portu dla informacji rozruchowej, musisz również zmienić numer portu wysyłającego dla skanera ScanSnap.

Aby poznać szczegóły dotyczące tego, jak zmienić numer portu wysyłania dla skanera ScanSnap, zapoznaj się z Pomocą narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool.

Szczegóły dotyczące sposobu uruchomienia narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool opisano w Konfigurowanie ustawień Wi-Fi.

 

Czy połączenie ze skanerem ScanSnap jest blokowane przez zaporę?

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kiedy połączenie z aplikacją ScanSnap Home jest blokowane przez zaporę Windows

  Zezwól na połączenie z numerami portów używanych w ScanSnap Home, w ustawieniach zapory Windows.

  Szczegóły można znaleźć w Aby zezwolić na komunikację z numerami portów w ustawieniach zapory.

 • Kiedy połączenie sieciowe aplikacji "ScanSnap Home" jest blokowane przez oprogramowanie zabezpieczające

  Sprawdź ustawienia zapory swojego oprogramowania zabezpieczającego.

  Aby poznać szczegóły dotyczące konfiguracji ustawień zapory (takie jak rejestrowanie wyjątków zapory), zapoznaj się ze swoim oprogramowaniem zabezpieczającym lub z Pomocą.

Jeśli zapora jest włączona, połączenie ze skanerem ScanSnap może być blokowane.

Sprawdź ustawienia zapory.

 

WSKAZÓWKA
 • Gdy używasz połączenia Wi-Fi, komunikacja może być niestabilna (np. zakłócenia sygnału, takie jak szumy, mogą rozłączyć skaner z komputerem lub prędkość przesyłania skanowanych obrazów może ulec spowolnieniu), w zależności od miejsca używania skanera ScanSnap.

  Jeśli jesteś w środowisku, gdzie można użyć kabla USB, połącz skaner z komputerem za pomocą kabla USB.

Używając połączenia USB

Program mógł wysłać lub odebrać nieprawidłowe dane

Odłącz wszystkie kable od skanera ScanSnap, a następnie podłącz je ponownie.

Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dystrybutorem/sprzedawcą, u którego zakupiłeś ten produkt.

WSKAZÓWKA
 • Zamiast połączenia za pomocą USB, można połączyć skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi. Szczegóły można znaleźć w Ustawienia Wi-Fi.

  Zamiast połączenia za pomocą USB, można połączyć skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi. Szczegóły można znaleźć w Ustawienia Wi-Fi.