Niektóre znaki nie są rozpoznawane, kiedy używana jest funkcja Scan to Word/Scan to Excel/Scan to PowerPoint

Jeśli niektóre znaki nie są rozpoznawane, kiedy używana jest funkcja Scan to Word/Scan to Excel/Scan to PowerPoint, sprawdź poniższe przyczyny:

Czy znaki są małe, stłoczone lub wyblakłe?

Optymalne ustawienia skanowania różnią się w zależności od typu dokumentu.

Zmień ustawienia skanowania w następujący sposób i wykonaj skanowanie ponownie:

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

 5. W zależności od skanowanych dokumentów, zmień następujące ustawienia:

  • W zakładce [Skanuj] określ [Lepsza], [Najlepsza] lub [Doskonała] dla [Jakość obrazu].

   WSKAZÓWKA
   • Wybór jakości [Doskonała] może spowolnić prędkość skanowania dokumentów, w zależności od środowiska systemowego.

  • Zmień ustawienie [Tryb koloru] w zakładce [Skanuj].

  • Wyczyść pole wyboru [Ogranicz przebijanie] w oknie [Opcje skanowania], które pojawi się po kliknięciu przycisku [Opcja] w zakładce [Skanuj].

  • Zmień [Stopień kompresji] na [Średnio niska] lub [Niska (duży rozmiar pliku)] w zakładce [Rozmiar pliku].

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Ustawienia szczegółowe] w polu [Ustawienia skanowania], aby wyświetlić okno [Ustawienia szczegółowe].

 5. W zależności od skanowanych dokumentów, zmień następujące ustawienia:

  • W zakładce [Skanuj] określ [Lepsza], [Najlepsza] lub [Doskonała] dla [Jakość obrazu].

   WSKAZÓWKA
   • Wybór jakości [Doskonała] może spowolnić prędkość skanowania dokumentów, w zależności od środowiska systemowego.

  • Zmień ustawienie [Tryb koloru] w zakładce [Skanuj].

  • Wyczyść pole wyboru [Ogranicz przebijanie] w oknie [Opcje skanowania], które pojawi się po kliknięciu przycisku [Opcja] w zakładce [Skanuj].

  • Zmień [Stopień kompresji] na [Średnio niska] lub [Niska (duży rozmiar pliku)] w zakładce [Rozmiar pliku].

 

Nawet jeśli wypróbujesz powyższe rozwiązania, zeskanowany obraz może się różnić od oryginalnego dokumentu lub niektóre znaki mogą nie zostać prawidłowo rozpoznane, w zależności od dokumentu do skanowania.

W celu poznania szczegółów zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika ABBYY FineReader for ScanSnap.

Czy w [Język dokumentu] podano ten sam język, co język w dokumencie w aplikacji ABBYY FineReader for ScanSnap?

Określ ten sam język, co język w dokumencie, w następujący sposób:

 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.

 3. W zakładce [Aplikacja] wybierz [Scan to Word], [Scan to Excel] lub [Scan to PowerPoint(R)] i kliknij przycisk [Ustawienia].

 4. Określ ten sam język, co język w dokumencie, w [Język dokumentu] w zakładce [Ustawienia ogólne].

Określ ten sam język, co język w dokumencie, w następujący sposób:

 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.

 3. W zakładce [Aplikacja] wybierz [Scan to Word], [Scan to Excel] lub [Scan to PowerPoint(R)] i kliknij przycisk [Ustawienia].

 4. Określ ten sam język, co język w dokumencie, w [Język dokumentu] w zakładce [Ustawienia ogólne].

 

Czy dokument przekrzywił się podczas skanowania?

Ładując dokumenty, dopasuj prowadnice boczne do szerokości dokumentów.

Ładując dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa), dopasuj prowadnice boczne do szerokości dokumentów.

W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać wprowadzone ukosem.

Ustawianie prowadnic bocznych
Ustawianie prowadnic bocznych
Ustawianie prowadnic bocznych
Ustawianie prowadnic bocznych
Ustawianie prowadnic bocznych

Prowadnica rachunków ułatwia ładowanie dokumentów.

Aby poznać szczegóły dotyczące podłączenia prowadnicy rachunków, zapoznaj się z Podłączanie prowadnicy rachunków.

Wkładając dokument do podajnika ręcznego, włóż go prosto.

Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

Wkładanie dokumentu

Czy w ustawieniach skanowania ustawiono [Auto] dla [Obrót]?

Ustaw [Auto] dla [Obrót] w następujący sposób:

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. W [Ustawienia skanowania] wybierz [Auto] dla [Obrót].

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. W [Ustawienia skanowania] wybierz [Auto] dla [Obrót].

 

Jeśli rozpoznawanie tekstu nie jest dokładne, nawet gdy określono [Auto] dla [Obrót], popraw obrót skanowanych obrazów i skonwertuj je do plików Word/Excel/PowerPoint.

Szczegóły znajdziesz w Obrót strony o 90 lub 180 stopni i Konwersja obrazu do pliku Word/Excel/PowerPoint.

Czy włożono przekrzywiony dokument do skanera ScanSnap?

Włóż dokument prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap.

Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

Wkładanie dokumentu
Wkładanie dokumentu

Czy zrównałeś środek dokumentu ze znacznikiem centrującym?

Zrównaj środek dokumentu ze znacznikiem centrującym skanera ScanSnap.

Umieść dokument

Czy wysokość dokumentu wynosi ponad 3 cm?

Wysokość dokumentu powinna wynosić 3 cm lub mniej.

Linia na boku podstawy skanera ScanSnap wskazuje maksymalną wysokość.

Linia na boku podstawy skanera ScanSnap

Czy skaner ScanSnap i dokument umieszczono na płaskiej powierzchni?

Umieść skaner ScanSnap i dokument na płaskiej powierzchni.

Wyjmij wszelkie przedmioty spod skanera ScanSnap.

Czy dokument umieszczono niżej niż skaner ScanSnap?

Umieść dokument na tym samym poziomie co skaner ScanSnap.