Konwersja obrazu do pliku Word/Excel/PowerPoint

Za pomocą aplikacji ABBYY FineReader for ScanSnap możesz konwertować zeskanowany obraz do dającego się edytować pliku Word, Excel lub PowerPoint.

Można edytować wyłącznie obrazy typu dokumentu [Dokumenty] i formatu pliku PDF, zeskanowane za pomocą skanera ScanSnap.

Jeśli weźmiesz pod uwagę treść na obrazie podczas wyboru formatu pliku, do którego będzie konwertowany obraz, biorąc pod uwagę treść na obrazie, odtwarzalność obrazu po jego konwersji będzie wyższa.

Szczegóły można znaleźć w Funkcja OCR aplikacji ABBYY FineReader for ScanSnap.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli w obrazie ustawiono zabezpieczenie inne niż hasło uprawnień, takie jak hasło do otwarcia dokumentu, nawet obrazu dokumentu zeskanowanego za pomocą skanera ScanSnap nie będzie można przekonwertować do pliku Word/Excel/PowerPoint.

 • Plik, do którego konwertowany jest obraz, jest zapisywany w następujących formatach pliku:

  • Scan to Word: Format DOCX (.docx)

  • Scan to Excel: Format XLSX (.xlsx)

  • Scan to PowerPoint(R): Format PPTX (.pptx)

 • Aby wyświetlić i sprawdzić przekonwertowany plik Word/Excel/PowerPoint, należy wykonać rejestrację użytkownika i uwierzytelnianie licencji dla Word, Excel i PowerPoint, aby można było używać plików Word, Excel i PowerPoint.

  W przypadku wersji aplikacji obsługiwanych przez program ABBYY FineReader for ScanSnap, zapoznaj się z poradnikiem użytkownika ABBYY FineReader for ScanSnap.

 • Nie używaj tej funkcji podczas korzystania z programu Word, Excel lub PowerPoint. Ponadto, nie używaj programu Word, Excel ani PowerPoint, gdy wykonywana jest ta funkcja. W przeciwnym razie może się pojawić komunikat taki jak "Wywołanie zostało odrzucone przez wywoływanego" i rezultat konwersji może się nie wyświetlić.

 • Ustawienia konwersji obrazu do pliku Word/Excel/PowerPoint można zmieniać w aplikacji ABBYY FineReader for ScanSnap.

  Aby uruchomić aplikację ABBYY FineReader for ScanSnap, wybierz [Scan to Word], [Scan to Excel] lub [Scan to PowerPoint(R)] w [Lista aplikacji] w zakładce [Aplikacja] okna preferencji, po czym kliknij przycisk [Ustawienia].

  W celu poznania szczegółów dot. ustawień zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika ABBYY FineReader for ScanSnap.

 • Jeśli określisz [Scan to Word], [Scan to Excel] lub [Scan to PowerPoint(R)] dla aplikacji, którą chcesz uruchomić w ustawieniach dla profilu, zwykłe skanowanie dokumentu może przekonwertować obraz zeskanowanego dokumentu do pliku Word/Excel/PowerPoint.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. W Widok listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z obrazem który ma zostać przekonwertowany do pliku Word/Excel/PowerPoint.

  Jeśli konwertujesz kilka obrazów w rekordach danych zawartości do plików Word/Excel/PowerPoint, wybierz rekordy danych zawartości, przytrzymując klawisz [Ctrl] lub [Shift].

 3. Wybierz formaty plików, do których mają być przekonwertowane obrazy.

  W menu, które się pojawi po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w rekord danych zawartości, kliknij [Wyślij do] i wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Scan to Word

  • Scan to Excel

  • Scan to PowerPoint(R)

Po zakończeniu konwersji uruchomi się program Word, Excel lub PowerPoint i zostaną wyświetlone rezultaty konwersji.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli w obrazie ustawiono zabezpieczenie inne niż hasło uprawnień, takie jak hasło do otwarcia dokumentu, nawet obrazu dokumentu zeskanowanego za pomocą skanera ScanSnap nie będzie można przekonwertować do pliku Word/Excel/PowerPoint.

 • Plik, do którego konwertowany jest obraz, jest zapisywany w następujących formatach pliku:

  • Scan to Word: Format DOCX (.docx)

  • Scan to Excel: Format XLSX (.xlsx)

  • Scan to PowerPoint(R): Format PPTX (.pptx)

 • Aby wyświetlić i sprawdzić przekonwertowany plik Word/Excel/PowerPoint, należy wykonać rejestrację użytkownika i uwierzytelnianie licencji dla Word, Excel i PowerPoint, aby można było używać plików Word, Excel i PowerPoint.

  W przypadku wersji aplikacji obsługiwanych przez program ABBYY FineReader for ScanSnap, zapoznaj się z poradnikiem użytkownika ABBYY FineReader for ScanSnap.

 • Nie używaj tej funkcji podczas korzystania z programu Word, Excel lub PowerPoint. Ponadto, nie używaj programu Word, Excel ani PowerPoint, gdy wykonywana jest ta funkcja. W przeciwnym razie może się pojawić komunikat taki jak "Wywołanie zostało odrzucone przez wywoływanego" i rezultat konwersji może się nie wyświetlić.

 • Ustawienia konwersji obrazu do pliku Word/Excel/PowerPoint można zmieniać w aplikacji ABBYY FineReader for ScanSnap.

  Aby uruchomić aplikację ABBYY FineReader for ScanSnap, wybierz [Scan to Word], [Scan to Excel] lub [Scan to PowerPoint(R)] w [Lista aplikacji] w zakładce [Aplikacja] okna preferencji, po czym kliknij przycisk [Ustawienia].

  W celu poznania szczegółów dot. ustawień zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika ABBYY FineReader for ScanSnap.

 • Jeśli określisz [Scan to Word], [Scan to Excel] lub [Scan to PowerPoint(R)] dla aplikacji, którą chcesz uruchomić w ustawieniach dla profilu, zwykłe skanowanie dokumentu może przekonwertować obraz zeskanowanego dokumentu do pliku Word/Excel/PowerPoint.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. W Widok listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z obrazem który ma zostać przekonwertowany do pliku Word/Excel/PowerPoint.

  Jeśli konwertujesz kilka obrazów w rekordach danych zawartości do plików Word/Excel/PowerPoint, wybierz rekordy danych zawartości, przytrzymując klawisz [command polecenie] lub klawisz [Shift].

 3. Wybierz formaty plików, do których mają być przekonwertowane obrazy.

  W menu, które się pojawi po kliknięciu w rekord danych zawartości, przytrzymując klawisz [control] na klawiaturze, kliknij [Wyślij do] i wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Scan to Word

  • Scan to Excel

  • Scan to PowerPoint(R)

Po zakończeniu konwersji uruchomi się program Word, Excel lub PowerPoint i zostaną wyświetlone rezultaty konwersji.