Obrót strony o 90 lub 180 stopni

W oknie przeglądarki ScanSnap Home obróć strony, których orientacja została nieprawidłowo rozpoznana podczas skanowania dokumentów za pomocą skanera ScanSnap lub obróć strony według własnego uznania.

 1. Wyświetl okno przeglądarki ScanSnap Home.

  Po wyświetleniu okna przeglądarki w oknie Okno [Scan to Folder], Okno [Scan to Email] lub [Scan to Print], przejdź do kroku 2.

  1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

   Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

  2. W Widok listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z obrazem wielu stron, zawierającym strony, które chcesz obrócić.
  3. Wybierz [Otwórz w przeglądarce ScanSnap Home] w menu, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekordu danych zawartości.
 2. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 3. W Widok listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z obrazem wielu stron, zawierającym strony, które chcesz obrócić.
 4. Wybierz [Otwórz w przeglądarce ScanSnap Home] w menu, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości do wyświetlenia w oknie przeglądarki.
 5. Wybierz stronę do obrócenia.

  Kiedy tryb wyświetlania okna przeglądarki jest ustawiony na [Pokaż wszystko] lub [Pokaż panel stron], można obracać wiele stron naraz.

  Aby przełączyć tryb widoku, kliknij [Przełącz widok] w zakładce [Ekran główny], aby wyświetlić podmenu i wybrać tryb widoku, na który chcesz przełączyć, z podmenu.

  Chcąc obracać wiele stron, wybierz żądane strony, jednocześnie przytrzymując klawisz [Ctrl] lub [Shift].

 6. W zakładce [Edytuj] kliknij Obróć o 90° w lewo, Obróć o 180° lub Obróć o 90° w prawo, aby obrócić stronę.
 7. Zapisz zeskanowany obraz, który został edytowany.
  • Gdy w oknie głównym wyświetla się okno przeglądarki

   Kliknij zakładkę [Plik] i wybierz [Zapisz] lub [Zapisz jako] w menu pliku.

  • Gdy okno przeglądarki wyświetla się w oknie [Scan to Folder], oknie [Scan to Email] lub w oknie [Scan to Print]

   Kliknij zakładkę [Plik] i wybierz [Zapisz wszystko, aby zakończyć] w menu pliku.

 8. Kliknij zakładkę [Plik] i wybierz [Zapisz] lub [Zapisz jako] w menu pliku.

Obraz z obróconą stroną został zapisany.

Obrazy można edytować w Podglądzie.

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc podglądu.