Określanie działania w celu automatycznej korekcji metainformacji

Korekcje przeprowadzane na pozycjach w metainformacjach rekordów danych zawartości utworzonych z wizytówki lub rachunku można automatycznie stosować do tych samych pozycji w metainformacjach innych rekordów danych zawartości.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. W celu zastosowania automatycznej korekcji metainformacji zawartych w innych rekordach danych zawartości zaraz po wprowadzeniu korekcji w metainformacjach rekordu danych zawartości, zaznacz pole wyboru [Automatycznie koryguj informacje wizytówki i rachunku dla innych rekordów danych zawartości] w zakładce [Dostępność].

  Przy zaznaczonym polu wyboru, jeśli ręcznie dokonujesz korekcji w metainformacjach rekordu danych zawartości utworzonego z wizytówki lub rachunku, korekcje metainformacji zostaną automatycznie zastosowane do metainformacji zawartych w innych rekordach danych zawartości.

  Na przykład, kiedy w aplikacji ScanSnap Home zarządzanych jest wiele rekordów danych zawartości z wizytówek tej samej firmy lub rachunków tego samego sprzedawcy, wprowadzanie korekcji w metainformacjach dla pojedynczego rekordu danych zawartości ma zastosowanie do korekcji metainformacji wszystkich rekordów danych zawartości.

  Podczas wprowadzania korekcji w metainformacjach rekordu danych zawartości utworzonego z zeskanowanego dokumentu, korekcje nie będą stosowane wyłącznie do rekordów danych zawartości utworzonych z zeskanowanych dokumentów w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ale również do rekordów danych zawartości tworzonych od chwili obecnej.

  Pozycje w metainformacjach, które można poddać korekcie, są następujące:

  • Dla wizytówek

   Firma, adres, adres URL, adres e-mail po znaku @

  • Dla rachunków

   Sprzedawca

 4. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno preferencji.

Ukończyłeś proces konfiguracji dotyczący określenia tego, czy stosować korekcje do pozycji zawartych w metainformacjach dla innych rekordów danych zawartości podczas dokonywania korekcji w metainformacjach rekordów danych zawartości utworzonych z wizytówki lub rachunku.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. W celu zastosowania automatycznej korekcji metainformacji zawartych w innych rekordach danych zawartości zaraz po wprowadzeniu korekcji w metainformacjach rekordu danych zawartości, zaznacz pole wyboru [Automatycznie koryguj informacje wizytówki i rachunku dla innych rekordów danych zawartości] w zakładce [Dostępność].

  Przy zaznaczonym polu wyboru, jeśli ręcznie dokonujesz korekcji w metainformacjach rekordu danych zawartości utworzonego z wizytówki lub rachunku, korekcje metainformacji zostaną automatycznie zastosowane do metainformacji zawartych w innych rekordach danych zawartości.

  Na przykład, kiedy w aplikacji ScanSnap Home zarządzanych jest wiele rekordów danych zawartości z wizytówek tej samej firmy lub rachunków tego samego sprzedawcy, wprowadzanie korekcji w metainformacjach dla pojedynczego rekordu danych zawartości ma zastosowanie do korekcji metainformacji wszystkich rekordów danych zawartości.

  Podczas wprowadzania korekcji w metainformacjach rekordu danych zawartości utworzonego z zeskanowanego dokumentu, korekcje nie będą stosowane wyłącznie do rekordów danych zawartości utworzonych z zeskanowanych dokumentów w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ale również do rekordów danych zawartości tworzonych od chwili obecnej.

  Pozycje w metainformacjach, które można poddać korekcie, są następujące:

  • Dla wizytówek

   Firma, adres, adres URL, adres e-mail po znaku @

  • Dla rachunków

   Sprzedawca

 4. Kliknij Zamknij w górnej części okna, aby zamknąć okno preferencji.

Ukończyłeś proces konfiguracji dotyczący określenia tego, czy stosować korekcje do pozycji zawartych w metainformacjach dla innych rekordów danych zawartości podczas dokonywania korekcji w metainformacjach rekordów danych zawartości utworzonych z wizytówki lub rachunku.