Podstawowy przepływ operacji skanera ScanSnap

W tej części opisano podstawową procedurę operacji skanowania dokumentu za pomocą skanera ScanSnap.

Procedurę sprawdzenia obrazu utworzonego z zeskanowanego dokumentu w ScanSnap Home opisano w poniższym przykładzie.

Operacja po zeskanowaniu różni się, w zależności od ustawień skanowania w profilu ScanSnap.

 1. Włącz skaner ScanSnap.

  Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa), aby włączyć zasilanie.

  Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć.

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Otwórz prowadnicę podajnika, aby włączyć zasilanie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie prowadnicy podajnika

  Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop], aby włączyć zasilanie.

  Włączanie
 2. Wybór profilu, w którym będą skonfigurowane ustawienia skanowania skanera ScanSnap
  UWAGA
  • Panel dotykowy ScanSnap iX1500 nie obsługuje języka polskiego.

   Nazwy elementów i nazwy ekranu na panelu dotykowym na tej stronie powinny by odczytywane w języku wyświetlanym na panelu dotykowym.

  Na ekranie głównym panelu dotykowego wybierz [ScanSnap Home].

  Wybierz [ScanSnap Home] w Okno skanowania ScanSnapHome.

  Aby poznać szczegóły dotyczące zmiany ustawień profili, zapoznaj się z Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Aby poznać szczegóły dotyczące zmiany ustawień profili, zapoznaj się z Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Aby poznać szczegóły dotyczące zmiany ustawień profili, zapoznaj się z Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Aby poznać szczegóły dotyczące zmiany ustawień profili, zapoznaj się z Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Aby poznać szczegóły dotyczące zmiany ustawień profili, zapoznaj się z Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Aby poznać szczegóły dotyczące zmiany ustawień profili, zapoznaj się z Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Aby poznać szczegóły dotyczące zmiany ustawień profili, zapoznaj się z Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Aby poznać szczegóły dotyczące zmiany ustawień profili, zapoznaj się z Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Aby poznać szczegóły dotyczące zmiany ustawień profili, zapoznaj się z Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Aby poznać szczegóły dotyczące zmiany ustawień profili, zapoznaj się z Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Wybór profilu
  Wybór profilu
  Wybór profilu
  Wybór profilu
  Wybór profilu
  Wybór profilu
  Wybór profilu
 3. Wybierz metodę podawania.

  Wybierz metodę podawania, zgodnie z dokumentem do skanowania.

  Wybór metody podawania
  Wybór metody podawania
  Są trzy poniższe tryby metod podawania:
  • Skanowanie normalne Skanowanie normalne

   Skanowanie kończy się automatycznie, gdy wszystkie załadowane dokumenty do skanera ScanSnap zostaną zeskanowane.

  • Skanowanie ciągłe Skanowanie ciągłe

   Skanowanie trwa do czasu naciśnięcia przycisku [Zakończ].

   Wybierz ten tryb, gdy skanujesz dużą liczbę dokumentów za jednym razem.

  • Skanowanie ręczne Skanowanie ręczne

   Automatycznie skanuje załadowane dokumenty do skanera ScanSnap, arkusz po arkuszu, do czasu naciśnięcia przycisku [Zakończ].

   Wybierz ten tryb, gdy skanujesz dokumenty z obszarami nakładającymi się, dokumenty długie lub grube.

 4. Załaduj dokument do skanera ScanSnap.

  Załaduj dokument do podajnika papieru ADF (pokrywa) tekstem do dołu i górną stroną do podajnika, a tyłem skierowanym w Twoją stronę (w przypadku kilku dokumentów ostatnia strona powinna się znajdować na górze).

  Włóż dokument prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap, stroną skanowania skierowaną do góry.

  Umieść dokument na podkładce, stroną skanowania skierowaną do góry.

  Aby poznać szczegóły dotyczące skanowania dokumentu, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

  Aby poznać szczegóły dotyczące skanowania dokumentu, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

  Aby poznać szczegóły dotyczące skanowania dokumentu, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

  Aby poznać szczegóły dotyczące skanowania dokumentu, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

  Aby poznać szczegóły dotyczące skanowania dokumentu, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

  Aby poznać szczegóły dotyczące skanowania dokumentu, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

  Aby poznać szczegóły dotyczące skanowania dokumentu, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

  Aby poznać szczegóły dotyczące skanowania dokumentu, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

  Aby poznać szczegóły dotyczące skanowania dokumentu, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

  Ładowanie dokumentu
  Ładowanie dokumentu
  Ładowanie dokumentu
  Wkładanie dokumentu
  Ładowanie dokumentu
  Wkładanie dokumentu
  Umieszczanie dokumentu
 5. Załaduj lub włóż dokument do skanera ScanSnap.

  Aby poznać szczegóły dotyczące skanowania dokumentu, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

  • Podczas skanowania wszystkich dokumentów na raz (Skanowanie z zaginaniem arkuszy)

   Załaduj dokument tekstem do góry i górą strony do podajnika, a przodem skierowanym w Twoją stronę (w przypadku kilku dokumentów pierwsza strona powinna się znajdować na górze).

   Ładowanie dokumentów
  • Podczas skanowania dokumentów jednego po drugim (Skanowanie zwrotne)

   Włóż dokument do podajnika ręcznego.

   Skieruj przednią stronę dokumentu do góry i umieść górną stronę dokumentu na samym środku podajnika ręcznego.

   Wkładanie dokumentu
 6. Zeskanuj dokument.

  Naciśnij przycisk [Scan], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

  Aby rozpocząć skanowanie dokumentu, naciśnij przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap.

  Aby rozpocząć skanowanie dokumentu, naciśnij przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap.

  Po zakończeniu skanowania, jeśli wyświetli się komunikat "Załaduj następny dokument.", możesz kontynuować skanowanie.

  Po zakończeniu skanowania dokumentów naciśnij przycisk [Scan], aby zakończyć skanowanie dokumentów.

  Aby rozpocząć skanowanie dokumentu, naciśnij przycisk [Scan/Stop] na skanerze ScanSnap.

  Aby kontynuować skanowanie, włóż kolejny dokument do skanowania. Skanowanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dokumentu.

  Po zakończeniu skanowania dokumentów naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentów.

  Uruchamianie skanowania
  Uruchamianie skanowania

  Gdy w ustawieniu metody podawania wybrano Skanowanie ciągłe lub Skanowanie ręczne, wyświetli się ekran sprawdzania, czy należy kontynuować skanowanie po zeskanowaniu dokumentów załadowanych do skanera ScanSnap. Naciśnij przycisk [Zakończ], aby zakończyć skanowanie.

  Obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu zostaje zapisany w folderze, określonym dla [Zapisz do] w profilu.

  Aby kontynuować skanowanie, umieść następny dokument do skanowania i naciśnij przycisk [Scan].

  Po zakończeniu skanowania naciśnij przycisk [Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentów.

 7. Wybierz metodę zapisywania obrazu.

  W oknie [ScanSnap Home - Skanowanie obrazu i zapisywanie pliku] wybierz metodę zapisania dokumentu, zgodnie z typem dokumentu, po czym kliknij przycisk [Zapisz ten obraz].

  Aby sprawdzić lub poprawić rezultat przycinania obrazu lub korekty zniekształconego obrazu, który wyświetla się w Podglądzie, kliknij przycisk [Sprawdź/Popraw].

  Obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu zostaje zapisany w folderze, określonym dla [Zapisz do] w profilu.

 8. Sprawdź rekord danych zawartości.

  W widoku listy rekordów danych zawartości w Okno główne ScanSnap Home, sprawdź rekord danych zawartości utworzony z zeskanowanego dokumentu.

  Aplikacja ScanSnap Home umożliwia zarządzanie, wyszukiwanie, edytowanie i używanie rekordów danych zawartości do różnych celów.

  Okno główne