Przełączanie skanera ScanSnap, którego używasz

Połączenie skanera ScanSnap z komputerem powoduje zarejestrowanie skanera w aplikacji ScanSnap Home. Jeśli już podłączono kilka urządzeń ScanSnap, możesz przełączyć skaner ScanSnap, którego używasz, wybierając urządzenie ScanSnap z listy [Wybierz skaner] w oknie skanowania.

UWAGA
 • Podłączając dwa lub więcej urządzeń ScanSnap za pomocą kabla USB, wyłącz nieużywany skaner ScanSnap, po czym włącz ten skaner, który chcesz.

 1. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Włączanie
 2. Sprawdź nazwę skanera ScanSnap, którego używasz.
  1. Naciśnij Ustawienia na ekranie głównym panelu dotykowego skanera ScanSnap, aby wyświetlić ekran [Ustawienia].
  2. Naciśnij Łączenie urządzeń, aby wyświetlić ekran [Łączenie urządzeń].
  3. Sprawdź nazwę skanera, który jest wyświetlany w [Nazwa skanera].
 3. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 4. Wybierz z listy [Wybierz skaner] nazwę skanera ScanSnap, którego używasz.

  Po wyświetleniu przycisku [Połącz się ze skanerem] kliknij go.

  Przycisk [Połącz się ze skanerem] wyświetla się, gdy opcję [Wybrany użytkownik] lub [Połączony użytkownik] ustawiono dla [Wyświetlanie profili] na ekranie [Ustawienia skanera], który można wyświetlić po wyświetleniu ekranu [Ustawienia] na panelu dotykowym.

  Domyślna nazwa skanera ScanSnap to "Nazwa modelu-<Nr seryjny>".

  W przypadku, jeśli zmieniono nazwę skanera przy pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool, wybierz tę nazwę skanera.

  Po wyświetleniu przycisku [Połącz się ze skanerem] kliknij go.

  Nazwa skanera ScanSnap to "Nazwa modelu-<Nr seryjny>".

Kiedy wskaźnik statusu połączenia skanera w [Wybierz skaner] zmieni się na Gotowy do skanowania, skaner ScanSnap zostanie zsynchronizowany z aplikacją ScanSnap Home i będzie gotowy do użycia.

WSKAZÓWKA
 • Kiedy przełączysz skaner ScanSnap, którego używasz, profil, który został utworzony przy pomocy skanera ScanSnap, który właśnie wybrałeś, zostanie wyświetlony na liście profili w oknie skanowania.

 • Dla każdego używanego skanera ScanSnap należy utworzyć profil.

 1. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Włączanie
 2. Sprawdź nazwę skanera ScanSnap, którego używasz.
  1. Naciśnij Ustawienia na ekranie głównym panelu dotykowego skanera ScanSnap, aby wyświetlić ekran [Ustawienia].
  2. Naciśnij Łączenie urządzeń, aby wyświetlić ekran [Łączenie urządzeń].
  3. Sprawdź nazwę skanera, który jest wyświetlany w [Nazwa skanera].
 3. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 4. Wybierz z listy [Wybierz skaner] nazwę skanera ScanSnap, którego używasz.

  Po wyświetleniu przycisku [Połącz się ze skanerem] kliknij go.

  Przycisk [Połącz się ze skanerem] wyświetla się, gdy opcję [Wybrany użytkownik] lub [Połączony użytkownik] ustawiono dla [Wyświetlanie profili] na ekranie [Ustawienia skanera], który można wyświetlić po wyświetleniu ekranu [Ustawienia] na panelu dotykowym.

  Domyślna nazwa skanera ScanSnap to "Nazwa modelu-<Nr seryjny>".

  W przypadku, jeśli zmieniono nazwę skanera przy pomocy narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool, wybierz tę nazwę skanera.

  Po wyświetleniu przycisku [Połącz się ze skanerem] kliknij go.

  Nazwa skanera ScanSnap to "Nazwa modelu-<Nr seryjny>".

Kiedy wskaźnik statusu połączenia skanera w [Wybierz skaner] zmieni się na Gotowy do skanowania, skaner ScanSnap zostanie zsynchronizowany z aplikacją ScanSnap Home i będzie gotowy do użycia.

WSKAZÓWKA
 • Kiedy przełączysz skaner ScanSnap, którego używasz, profil, który został utworzony przy pomocy skanera ScanSnap, który właśnie wybrałeś, zostanie wyświetlony na liście profili w oknie skanowania.

 • Dla każdego używanego skanera ScanSnap należy utworzyć profil.