Nie można utworzyć pliku PDF z możliwością wyszukiwania

W przypadku, gdy nie można utworzyć pliku PDF z możliwością wyszukiwania dla obrazu zeskanowanego dokumentu za pomocą skanera ScanSnap, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy skonfigurowano ustawienia skanowania do tworzenia plików PDF z możliwością wyszukiwania?

Zmień ustawienia skanowania, aby tworzyć pliki PDF z możliwością wyszukiwania, w następujący sposób:

WSKAZÓWKA
 • Pliki PDF z możliwością wyszukiwania można tworzyć jedynie wtedy, gdy typem dokumentu jest [Dokumenty].

  Jeśli ustanowisz łącze z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud, pliki PDF z możliwością wyszukiwania możesz tworzyć jedynie wtedy, gdy typem dokumentu będzie [Dokumenty], [Wizytówki] lub [Rachunki].

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Opcje] w polu [Format pliku] w [Ustawieniach skanowania], aby wyświetlić okno [Opcja pliku PDF].

 5. Zaznacz pole wyboru [Konwertuj do pliku PDF z możliwością wyszukiwania].

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

 4. Kliknij przycisk [Opcje] w polu [Format pliku] w [Ustawieniach skanowania], aby wyświetlić okno [Opcja pliku PDF].

 5. Zaznacz pole wyboru [Konwertuj do pliku PDF z możliwością wyszukiwania].

 

Czy podczas tworzenia plików PDF z możliwością wyszukiwania wyłączono lub zrestartowano komputer? (Windows)

Po zeskanowaniu dokumentów za pomocą skanera ScanSnap, jeśli wyłączysz lub zrestartujesz komputer przed ukończeniem tworzenia plików PDF z możliwością wyszukiwania, te pliki mogą nie zostać utworzone.

Nie wyłączaj ani nie restartuj komputera dopóki tworzenie plików PDF z możliwością wyszukiwania nie zostanie ukończone.

Jeśli nie uda się utworzyć plików PDF z możliwością wyszukiwania z rekordu danych zawartości, możesz ręcznie konwertować obrazy w rekordzie danych zawartości do plików PDF z możliwością wyszukiwania. Szczegóły można znaleźć w Konwertowanie rekordów danych zawartości w rekordy z możliwością wyszukiwania.

Czy zainstalowano pakiet OCR, wymagany do zainstalowania na komputerze, po przeinstalowaniu aplikacji ScanSnap Home? (Windows)

Jeśli odinstalowano a następnie ponownie zainstalowano aplikację ScanSnap Home, pakiet OCR wymagany na komputerze może nie być zainstalowany.

W razie potrzeby zapoznaj się z Pakiet OCR (Windows) w celu instalacji pakietu OCR.