Zeskanowanych obrazów nie da się utworzyć w skali szarości

W przypadku, gdy obrazu zeskanowanego dokumentu za pomocą skanera ScanSnap nie można utworzyć w skali szarości, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy w ustawieniach skanowania wybrano [Auto] lub [Skala szarości] dla trybu koloru?

W ustawieniach skanowania wybierz opcję [Auto] lub [Skala szarości] dla trybu koloru w następujący sposób:

 1. Na panelu dotykowym skanera ScanSnap wybierz profil, którego używasz z listy profili na ekranie głównym.

 2. Naciśnij ikonę ustawienia trybu koloru i wybierz [Auto] lub [Skala szarości].

Jeśli po wybraniu trybu koloru [Auto] nie zostanie utworzony obraz w skali szarości, wybierz opcję [Skala szarości].

Zauważ, iż jeśli zmienisz ustawienia skanowania na panelu dotykowym i zeskanujesz dokument, po skanowaniu ustawienia skanowania wrócą do wartości sprzed wprowadzenia zmian. Jeśli chcesz skanować dokumenty z tymi samymi ustawieniami przez cały czas, ustawienie skanowania należy zapisać jako profil.

Czy w ustawieniach skanowania wybrano [Auto] lub [Skala szarości] dla trybu koloru?

W ustawieniach skanowania wybierz opcję [Auto] lub [Skala szarości] dla trybu koloru w następujący sposób:

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij ikonę ustawienia trybu koloru i wybierz [Auto] lub [Skala szarości].

 1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

 3. Kliknij ikonę ustawienia trybu koloru i wybierz [Auto] lub [Skala szarości].

 

Jeśli po wybraniu trybu koloru [Auto] nie zostanie utworzony obraz w skali szarości, wybierz opcję [Skala szarości].

Zauważ, iż jeśli zmienisz ustawienia skanowania w oknie skanowania, po czym zeskanujesz dokument, po jego zeskanowaniu ustawienie wróci do wartości sprzed wprowadzeniem zmian. Jeśli chcesz skanować dokumenty z tymi samymi ustawieniami przez cały czas, ustawienie skanowania należy zapisać jako profil.