Sprawdzanie Informacji o skanerze ScanSnap

Sprawdź informacje o skanerze ScanSnap połączonym z komputerem. Możesz sprawdzić takie informacje, jak nazwa skanera (model), typ połączenia gdy do komputera podłączono kabel USB i ogólną liczbę stron dokumentów zeskanowanych za pomocą skanera ScanSnap.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. Wybierz skaner ScanSnap aktualnie podłączony do komputera, z listy urządzeń ScanSnap w [Informacje o skanerze] znajdujący się w zakładce [Skaner].
  WSKAZÓWKA
  • Zakładkę [Skaner] można wyświetlić w menu ScanSnap Home, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w ikonę ScanSnap Home w obszarze powiadomień na pasku zadań.

   Aby poznać szczegóły dotyczące menu ScanSnap Home, zapoznaj się z Ikona ScanSnap Home i menu ScanSnap Home.

 4. Kliknij przycisk [Szczegóły], aby wyświetlić okno [Szczegóły].
 5. Sprawdź informacje o skanerze.
 6. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno [Szczegóły].
 7. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno preferencji.
 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. Wybierz skaner ScanSnap aktualnie podłączony do komputera, z listy urządzeń ScanSnap w [Informacje o skanerze] znajdujący się w zakładce [Skaner].
  WSKAZÓWKA
  • Zakładkę [Skaner] można wyświetlić w menu ScanSnap Home, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w ikonę ScanSnap Home na pasku menu.

   Aby poznać szczegóły dotyczące menu ScanSnap Home, zapoznaj się z Ikona ScanSnap Home i menu ScanSnap Home.

 4. Kliknij przycisk [Szczegóły], aby wyświetlić okno [Szczegóły].
 5. Sprawdź informacje o skanerze.
 6. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno [Szczegóły].
 7. Kliknij Zamknij w górnej części okna, aby zamknąć okno preferencji.