Co można robić za pomocą skanera ScanSnap

Operacje, jakie możesz wykonywać za pomocą skanera ScanSnap i aplikacji ScanSnap Home podano poniżej:

 • Dokumenty można skanować z szybkością 40 arkuszy/minutę.

 • Dokumenty można skanować z szybkością 30 arkuszy/minutę.

 • Dokumenty można skanować z szybkością 25 arkuszy/minutę.

 • Dokumenty formatu A4 o jednym rozmiarze drukowane w kolorze można skanować z szybkością 5,2 s/arkusz.

 • Dokumenty dwustronne formatu A4 drukowane w kolorze można skanować z szybkością 12 arkuszy/ minutę.

 • Dokumenty formatu A4 o jednym rozmiarze drukowane w kolorze można skanować z szybkością 7,5 s/arkusz.

 • Dokumenty formatu A3 o jednym rozmiarze drukowane w kolorze można skanować z szybkością 3 s/arkusz.

 • Można połączyć skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi.

  Aby je połączyć, możesz użyć połączenia przez punkt dostępu, w którym do połączenia używa się bezprzewodowego punktu dostępu lub użyć połączenia bezpośredniego, w którym komputer lub urządzenie przenośne jest połączone bezpośrednio ze skanerem ScanSnap. Wybierz odpowiednią metodę połączenia, w zależności od tego, czy w miejscu, w którym korzystasz ze skanera ScanSnap jest Wi-Fi, czy go nie ma.

 • Można połączyć skaner ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi.

 • Możesz skanować różne dokumenty za pomocą dwóch poniższych metod.

  • Skanowanie z zaginaniem arkuszy, które umożliwia skanowanie wszystkich dokumentów naraz

  • Skanowanie zwrotne, które umożliwia skanowanie dokumentów takich jak wizytówki, pocztówki i grube dokumenty (np. plastikowe karty i broszury) jeden po drugim.

 • Kiedy skanujesz dokument większy niż rozmiaru A4/Letter złożony na pół, w trybie skanowania dwustronnego, możesz scalić zeskanowane obrazy obydwóch stron dokumentu w jeden obraz dwustronny.

  Skanowanie dokumentów złożonych na pół jest możliwe tylko w trybie skanowania zwrotnego.

 • Skaner ScanSnap można również obsługiwać za pomocą połączenia zasilanego z magistrali USB. A zatem, możesz używać skanera ScanSnap w środowisku, w którym brak zasilania, na przykład na zewnątrz pomieszczenia lub podczas podróży służbowej, podłączając skaner do portu USB komputera.

 • Można używać jednego skanera ScanSnap z kilkoma komputerami.

 • Możesz bez problemu skanować takie dokumenty jak duże rysunki, dokumenty z dołączonymi karteczkami samoprzylepnymi lub złożone albo zwinięte rachunki, używając prowadnicy rachunków oraz funkcji skanowania ręcznego.

 • Używając prowadnicy rachunków możesz umieszczać w niej dokumenty o różnej szerokości, takie jak rachunki, aby móc je skanować wszystkie jednocześnie.

 • Skanując dokumenty o małych rozmiarach, takie jak wizytówki i pocztówki, możesz umieścić dwa dokumenty jednocześnie w skanerze ScanSnap. Alternatywnie, możesz włożyć do skanera kolejny dokument podczas skanowania innego. W każdej z tych metod możesz skanować do 20 dokumentów w trybie ciągłym, podczas jednej operacji skanowania.™

  Te metody skanowania określa się mianem skanowania podwójnego.

 • Kiedy podajesz ręcznie dokument większy niż rozmiaru A4/Letter złożony na pół, aby zeskanować go w trybie dwustronnym, możesz scalić zeskanowane obrazy obydwóch stron dokumentu w jeden obraz dwustronny.

 • Kiedy skanujesz dokument większy niż rozmiaru A4/Letter złożony na pół, skanując każdą stronę po kolei, możesz scalić zeskanowane obrazy obydwóch stron dokumentu w jeden obraz dwustronny.

 • Ten model skanera ScanSnap wykonuje skanowanie górne dokumentów, bez ich dotykania. Dokumenty i książki do rozmiaru A3 można skanować bez ich rozdzielania, a dodatkowo w jednym procesie skanowania można skanować wiele małych dokumentów o rozmiarze np. wizytówki.

 • W trybie wykrywania odwrócenia strony i w trybie czasowym można skanować wiele dokumentów i wiele stron książki w sposób ciągły i wydajny.

 • Zeskanowane obrazy dokumentów są zapisywane w najbardziej odpowiednim formacie dla każdego typu dokumentu ([Dokumenty], [Wizytówki], [Rachunki] i [Zdjęcia]) przy użyciu funkcji automatycznego wykrywania typu dokumentu. Ponadto, można zarządzać metainformacjami, takimi jak data skanowania dokumentu i rezultat rozpoznania tekstu dla ciągu znaków w dokumencie, według rodzaju dokumentu.

  Zeskanowany obraz wraz z metainformacjami określa się mianem rekordu danych zawartości.

 • Ponadto, można zarządzać metainformacjami, takimi jak data skanowania dokumentu i rezultat rozpoznania tekstu dla ciągu znaków w dokumencie, według rodzaju dokumentu.

  Zeskanowany obraz wraz z metainformacjami określa się mianem rekordu danych zawartości.

 • Po zeskanowaniu dokumentów za pomocą skanera ScanSnap, zeskanowane obrazy można korygować.

 • Możesz kompleksowo zarządzać plikami w lokalnych folderach lub folderach sieciowych oraz rekordami danych zawartości utworzonymi z zeskanowanych dokumentów za pomocą skanera ScanSnap.

 • Możesz klasyfikować pliki w oparciu o typy dokumentów, historię skanowania dokumentów lub znaczniki, bez względu na format pliku (PDF lub JPEG). Ponadto, dla rekordów danych zawartości dostępna jest funkcja wyszukiwania pełnotekstowego.

 • ScanSnap Cloud umożliwia zapisywanie zeskanowanych obrazów do usługi w chmurze, zaraz po ich zeskanowaniu. Zeskanowane obrazy są zapisywane w żądanej usłudze w chmurze przy pomocy serwera ScanSnap Cloud.

  Obrazy utworzone z zeskanowanych dokumentów są przechowywane przez dwa tygodnie na serwerze ScanSnap Cloud.

  Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

 • Możesz dostosować ustawienia (ustawienie typu dokumentu, ustawienie skanowania, miejsce docelowe zapisu obrazu, aplikacja, jaką chcesz uruchomić po zakończeniu skanowania i tak dalej) na potrzeby skanowania, po czym zapisać je jako profil.

  Zapisanie utworzonego profilu, zgodnie z celem skanowania umożliwia wykonanie skanowania, które spełnia Twoje potrzeby, gdyż po prostu wybierasz dany profil.

  W przypadku, gdy kilku użytkowników używa tego samego urządzenia ScanSnap, możesz przełączać profile pomiędzy profilem swoim, a profilami pozostałych użytkowników.

 • Dzięki funkcji automatycznego nadawania nazwy, rekordom danych zawartości można automatycznie nadawać nazwy, zgodnie z typem dokumentu.

 • Możesz uniknąć problemów, które mogą się pojawić w wynikach skanowania dzięki funkcji wykrywania kurzu, która wykrywa brud na szybie wewnątrz skanera ScanSnap i funkcji redukcji pionowych smug, która redukuje pionowe smugi pojawiające się na zeskanowanych obrazach.

 • Możesz uniknąć problemów, które mogą się pojawić w wynikach skanowania dzięki funkcji redukcji pionowych smug, która redukuje pionowe smugi pojawiające się na zeskanowanych obrazach.

 • Możesz zapisać dane kontaktowe z wizytówki lub kwotę z rachunku w formacie takim jak CSV, aby ich używać w aplikacjach zewnętrznych.