Drukowanie obrazu za pomocą drukarki

Zeskanowane obrazy wyświetlane w oknie przeglądarki aplikacji ScanSnap Home można drukować za pomocą drukarki.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. W Widok listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z obrazem, który chcesz wydrukować.
 3. Wybierz [Otwórz w przeglądarce ScanSnap Home] w menu, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości do wyświetlenia w oknie przeglądarki.
 4. Kliknij [Drukuj] w zakładce [Plik], aby wyświetlić okno [Scan to Print].

  W oknie [Scan to Print] możesz określić drukarkę do użycia, liczbę kopii, rozmiar i zakres wydruku obrazu oraz inne ustawienia.

 5. Kliknij przycisk [Drukuj].

Zeskanowane obrazy będą drukowane za pomocą drukarki.

Zeskanowane obrazy można wydrukować za pomocą drukarki. Wybierając kilka rekordów danych zawartości, obrazy w wybranych rekordach danych zawartości można wydrukować jednocześnie.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. W Widok listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z obrazem, który chcesz wydrukować.

  Jeśli drukujesz wiele obrazów w rekordach danych zawartości za pomocą drukarki, wybierz rekordy danych zawartości przytrzymując klawisz [command polecenie] lub [Shift].

 3. Kliknij rekord danych zawartości, jednocześnie naciskając klawisz [control] i wybierz [Drukuj] w menu, które się pojawi, aby wyświetlić okno [Drukuj].
 4. Określ sposób drukowania zeskanowanych obrazów.
 5. Kliknij przycisk [Drukuj].

Zeskanowane obrazy będą drukowane za pomocą drukarki.