Eksportowanie danych rachunków

Elementy w [Informacje dotyczące rachunku] w rekordzie danych zawartości z [Rachunki] określone dla typu dokumentu można eksportować jako dane rachunku w formacie CSV.

Kiedy dane rachunku są eksportowane do pliku, można te dane powiązać z innymi aplikacjami na potrzeby różnych zastosowań.

WSKAZÓWKA
 • Elementy wyświetlane w [Informacje dotyczące rachunku] Widok rekordu danych zawartości są eksportowane w pliku, jako dane rachunku.

 • Obraz rachunku nie został wyeksportowany. Aby wyeksportować obraz rachunku, zapoznaj się z Zapisywanie zeskanowanego obrazu w określonym folderze.

 • Kiedy typ dokumentu rekordu danych zawartości został określony jako typ dokumentu inny niż [Rachunki], rekordu danych zawartości nie można wyeksportować w pliku jako danych rachunku.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. W Widok listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z danymi rachunku, które chcesz wyeksportować.

  Jeśli eksportujesz dane rachunku w rekordach danych zawartości utworzonych z kilku zeskanowanych rachunków, wybierz rekordy danych zawartości, przytrzymując klawisz [Ctrl] lub [Shift].

 3. W menu, które się pojawi po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości, wybierz [Zapisz plik] [Zapisz informacje dotyczące rachunku] [Format CSV (*.csv)].
 4. W oknie [Zapisz informacje dotyczące rachunku] określ miejsce docelowe zapisu i nazwę pliku, po czym kliknij przycisk [Zapisz].

Dane rachunku zostały wyeksportowane w określonym formacie pliku.

WSKAZÓWKA
 • Wyeksportowane dane rachunku można importować i używać z innymi aplikacjami.

  Aby poznać szczegóły, jak importować dane rachunku, zapoznaj się z instrukcją obsługi aplikacji, której używasz.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. W Widok listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z danymi rachunku, które chcesz wyeksportować.

  Jeśli eksportujesz dane rachunku w rekordach danych zawartości utworzonych z kilku zeskanowanych rachunków, wybierz rekordy danych zawartości, przytrzymując klawisz [command polecenie] lub [Shift].

 3. W menu, które się pojawi po kliknięciu rekordu danych zawartości, przytrzymując klawisz [control] na klawiaturze, kliknij [Eksportuj] [Zapisz informacje dotyczące rachunku] [Format CSV (*.csv)].
 4. W oknie zapisywania danych rachunku określ miejsce docelowe zapisu i nazwę pliku, po czym kliknij przycisk [Zapisz].

Dane rachunku zostały wyeksportowane w określonym formacie pliku.

WSKAZÓWKA
 • Wyeksportowane dane rachunku można importować i używać z innymi aplikacjami.

  Aby poznać szczegóły, jak importować dane rachunku, zapoznaj się z instrukcją obsługi aplikacji, której używasz.