Skanowanie za jednym razem dokumentów o małych rozmiarach, takich jak rachunki

Jeśli do skanera ScanSnap podłączono prowadnicę rachunków, można do niego załadować jednocześnie partię małych dokumentów, takich jak rachunki.

Ponadto, prowadnica rachunków umożliwia jednoczesne załadowanie dokumentów o różnych rozmiarach, zgodnie z rozmiarem każdego z nich, dzięki trzem różnym prowadnicom.

 1. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Włączanie
 2. Wysuń przedłużenie i zasobnik na podajniku papieru ADF (pokrywa). Wysuń przedłużenie na podajniku papieru ADF (pokrywa) i otwórz zasobnik. Wysuń przedłużenie.
  Wysuwanie przedłużenia
  Wysuwanie przedłużenia
  Wysuwanie przedłużenia i otwieranie zasobnika
  Wysuwanie przedłużenia
 3. Podłącz prowadnicę rachunków.

  Szczegóły można znaleźć w Podłączanie prowadnicy rachunków.

 4. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

   

 5. Na Ekran główny panelu dotykowym wybierz profil z listy profili. Z listy profili wybierz profil.

  Możesz utworzyć nowy profil lub zmodyfikować ustawienia profilu, zgodnie z celem skanowania dokumentów.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  WSKAZÓWKA
  • W przypadku, gdy kilku użytkowników korzysta z jednego urządzenia ScanSnap, upewnij się, nie został wybrany profil utworzony na innym komputerze.

   Możesz się przełączyć do listy profili, na której wyświetlane są wyłącznie profile utworzone na komputerze, który używa skanera ScanSnap.

   Szczegóły można znaleźć w Zmiana użytkowników w celu wyświetlania własnych profili użytkowników.

 6. Określ metodę podawania.

  Kiedy ikona ustawienia trybu podawania, wyświetlana z prawej strony przycisku [Scan] na panelu dotykowym to Skanowanie ręczne, wybierz [Skanowanie normalne] lub [Skanowanie ciągłe] na ekranie [Ustawienie trybu podawania] wyświetlanym po naciśnięciu ikony.

  Kiedy ikona ustawienia trybu podawania, wyświetlana z prawej strony przycisku [Scan] na panelu dotykowym to Skanowanie ręczne, wybierz [Skanowanie normalne] lub [Skanowanie ciągłe] na ekranie [Ustawienie trybu podawania] wyświetlanym po naciśnięciu ikony.

 7. Załaduj dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa).

  Załaduj dokumenty do prowadnic w prowadnicy rachunków, zgodnie z szerokością każdej z prowadnic.

  Załaduj dokumenty zadrukowaną stroną do dołu i górną częścią do przodu, a tylną skierowaną w Twoją stronę.

  Ładowanie dokumentów
  Ładowanie dokumentów
 8. Aby zeskanować dokumenty, naciśnij przycisk [Scan] na ekranie głównym, na panelu dotykowym. Aby zeskanować dokument, naciśnij przycisk [Scan].

Obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu zostaje zapisany w folderze, określonym dla [Zapisz do] w profilu.

WSKAZÓWKA