Tijdschriften scannen om in PDF te lezen

Scan de pagina's van een tijdschrift in kleur en sla de gescande afbeeldingen op als PDF-bestanden. Het is niet nodig de oriëntatie van een specifieke pagina te corrigeren of de kleurmodus te wijzigen na het scannen.

Overzicht van de afbeelding

Overzicht van de afbeelding

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u pagina's scant door elke pagina één voor één uit een klevend ingebonden tijdschrift te trekken.

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u doorlopend meerdere pagina's kunt scannen door de pagina's van een tijdschrift om te slaan.

AANDACHT
 • Het scannen van auteursrechtelijk beschermde werken, zoals kranten, tijdschriften en boeken, zonder toestemming van de rechthebbende is bij wet verboden, behalve wanneer het beoogde gebruik binnen het individuele of huishoudelijke bereik of gelijkwaardige bereiken valt.

 • Een afbeelding die is gemaakt van het document dat u hebt gescand, mag alleen voor privégebruik worden gebruikt.

 • Het tijdschrift dat uit elkaar is gehaald in afzonderlijke pagina's kan niet worden hersteld. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze scan uit te voeren.

TIP
 • Wanneer u pagina's scant in een tijdschrift met zadelsteek, raadpleeg dan Handleidingen of catalogi scannen om ze weg te gooien.

  • Klevende binding

   De manier waarop de rug van een boek met lijm wordt gebonden

  • Zadelsteekbinding

   De manier waarop documenten in het midden worden vastgeniet met nietjes

 1. Bereid documenten voor om te scannen met de ScanSnap.
  1. Verwijder alle omslagen die met lijm zijn gebonden, met inbegrip van de rug van een tijdschrift en de achteromslag.
  2. Haal de gelijmde rug uit elkaar door de pagina's er één voor één uit te halen.
  3. Leg de pagina's op elkaar en lijn de pagina's uit in de volgorde waarin u ze wilt scannen.
  AANDACHT
  • Laat geen lijm achter op de voorkaft en de pagina's. Als er lijm op een te scannen document zit, kunnen de documenten tijdens het scannen scheef worden ingevoerd, zodat een deel van de afbeelding ontbreekt.

  TIP
  • Als u een snijmachine gebruikt, kunt u de pagina's voorbereiden zonder ze één voor één te verwijderen.

 2. Bereid een boek voor om te scannen met de ScanSnap.
  Neem een tijdschrift dat u wilt omzetten in een PDF-bestand.
 3. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.

  Open de ADF-papierbaan (afdekking) volledig zodat de [Scan]-knop blauw gaat branden.

  Wanneer de ADF-papierbaan (afdekking) wordt geopend, zal het verlengstuk automatisch worden uitgetrokken.

  De ScanSnap inschakelen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

 4. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.

  De toevoerbaan openen

  De toevoerbaan openen

  TIP
  • Wanneer u wilt dat de documenten aan de voorzijde uit de ScanSnap komen of wanneer er niet genoeg ruimte is op de plaats waar de documenten uit de ScanSnap komen, opent u de uitvoerbaan.

   De uitvoerbaan openen
   De uitvoerbaan openen
  • Hoe de documenten uit het toestel komen, verschilt afhankelijk van het feit of de uitvoerbaan open of dicht staat.

   • Wanneer de uitvoerbaan dicht is

    Wanneer de uitvoerbaan dicht is
    Wanneer de uitvoerbaan dicht is
   • Wanneer de uitvoerbaan open is

    Wanneer de uitvoerbaan open is
    Wanneer de uitvoerbaan open is
 5. Druk op de [Scan]-knop of de [Stop]-knop op de ScanSnap om het apparaat in te schakelen.

  Op de knop drukken

 6. Maak een profiel aan in ScanSnap Home.
  1. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

   Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

   Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

    

  2. Klik op Pictogram voor toevoegen profiel om het Venster [Nieuw profiel toevoegen] weer te geven.
  3. Selecteer [Tijdschrift in PDF] van de lijst met sjablonen.

   Standaard worden de afbeeldingen die u hebt gemaakt van het gescande document opgeslagen in de map [Tijdschrift].

   Als u de opslaglocatie van gescande afbeeldingen wijzigt, geeft u de nieuwe opslaglocatie op in [Opslaan naar] onder [Opties beheren].

   Ga over naar andere scaninstellingen indien nodig.

   Standaard worden de afbeeldingen die u hebt gemaakt van het gescande document opgeslagen in de map [ScanSnap Home].

   Als u de opslaglocatie van gescande afbeeldingen wijzigt, geeft u de nieuwe opslaglocatie op in [Opslaan naar] onder [Opties beheren].

   Ga over naar andere scaninstellingen indien nodig.

    

  4. Klik op de knop [Toevoegen] om dit profiel toe te voegen aan de lijst in het scanvenster.
 7. Op het Startscherm op het aanraakscherm, selecteert u het profiel dat u in stap 3 hebt toegevoegd uit de lijst met profielen.
 8. Controleer of het profiel dat u in stap 3 hebt toegevoegd, is geselecteerd in de lijst met profielen in het scanvenster.
 9. Een document scannen met de ScanSnap.
  1. Trek het verlengstuk en de stapelaar op de ADF-papierbaan (afdekking) uit.

   Het verlengstuk uittrekken

   Het verlengstuk uittrekken

  2. Trek de stapelaar naar u toe.

   De stapelaar naar u toe trekken

  3. Trek het verlengstuk uit.

   Het verlengstuk uittrekken

  4. Laad een document in de ADF-papierbaan (afdekking).

   Laad het document met de bedrukte zijde naar beneden en met de bovenkant eerst, met de achterkant naar u toe gericht (bij het laden van meerdere documenten, bevindt de laatste pagina zich bovenaan).

   Pas het aantal documenten aan, zodat ze niet voorbij Markering die het maximumaantal te laden documenten aangeeft de zijgeleiders gaan tijdens het laden.

   Documenten laden

   Documenten laden

   TIP
   • Om het aantal documenten die niet in de ADF-papierbaan (afdekking) geladen kunnen worden, te kunnen opslaan als een enkel bestand, wijzigt u de instelling van de toevoermodus in ScanSnap Home naar [Continue scan].

  5. Lijn de zijgeleiders uit met beide kanten van het document.

   Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kan het document scheefgetrokken worden tijdens het scannen.

   De zijgeleiders aanpassen

   De zijgeleiders aanpassen

  6. Trek het verlengstuk op de ADF-papierbaan (afdekking) uit en open de stapelaar.

   De stapelaar openen

  7. Laad een document in de ADF-papierbaan (afdekking).

   Laad het document met de bedrukte zijde naar beneden en met de bovenkant eerst, met de achterkant naar u toe gericht (bij het laden van meerdere documenten, bevindt de laatste pagina zich bovenaan).

   Pas het aantal documenten aan, zodat ze niet voorbij de referentiemarkeringen gaan en binnen de zijgeleiders blijven tijdens het laden.

   Documenten laden

   TIP
   • Om het aantal documenten die niet in de ADF-papierbaan (afdekking) geladen kunnen worden, te kunnen opslaan als een enkel bestand, wijzigt u de instelling van de toevoermodus in ScanSnap Home naar [Continue scan].

  8. Lijn de zijgeleiders uit met beide kanten van het document.

   Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kan het document scheefgetrokken worden tijdens het scannen.

   De zijgeleiders aanpassen

  9. Laad een document in de ADF-papierbaan (afdekking).

   Laad het document met de bedrukte zijde naar beneden en met de bovenkant eerst, met de achterkant naar u toe gericht (bij het laden van meerdere documenten, bevindt de laatste pagina zich bovenaan). Pas het aantal documenten aan, zodat ze niet voorbij de referentiemarkeringen gaan en binnen de zijgeleiders blijven tijdens het laden.

   Een document laden met de bovenkant eerst

   TIP
   • Om het aantal documenten die niet in de ADF-papierbaan (afdekking) geladen kunnen worden, te kunnen opslaan als een enkel bestand, wijzigt u de instelling van de toevoermodus in ScanSnap Home naar [Continue scan].

  10. Lijn de zijgeleiders uit met beide kanten van het document.

   Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kan het document scheefgetrokken worden tijdens het scannen.

   Beide zijgeleiders in het midden houden om ze aan te passen
  11. Laad de documenten in de ADF-papierbaan (afdekking) of plaats het document in de handmatige toevoer.
   • Bij het scannen van alle documenten tegelijkertijd (U-bochtscan)

    Laad de documenten in de ADF-papierbaan (afdekking) en lijn de zijgeleiders uit met beiden randen van de documenten.

    Laad het document met de bedrukte zijde naar boven en met de bovenkant eerst, met de bovenkant naar u gericht (bij het laden van meerdere documenten, bevindt de eerste pagina zich bovenaan).

    De documenten laden

    Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kunnen de documenten scheefgetrokken worden.

    De zijgeleiders aanpassen
    AANDACHT
    • Zorg ervoor dat de documentsteunlip open is.

     Anders kan het papier blokkeren.

     Wanneer de documentsteunlip dicht is, trek het dan omhoog met uw vingers.

     De documentsteunlip omhoog trekken
    • Als de documentsteunlip loslaat, neem dan contact op met de distributeur/handelaar waar u dit product hebt gekocht.

   • Tijdens het één voor één scannen van documenten (Retourscan)

    Plaats een document in de handmatige toevoer.

    Leg de voorzijde van een document (scanzijde) naar boven en plaats de bovenkant van het document recht in het midden van de handmatige toevoer.

    Zorg ervoor dat het document in de ScanSnap wordt gevoed en dat het stevig vastgehouden wordt.

    Een document invoegen
    AANDACHT
    • De documenten komen uit de achterkant van de ScanSnap tijdens het scannen.

     Laat vrije ruimte (ongeveer de lengte van het document) aan de achterkant van de ScanSnap.

    TIP
    • U kunt een document scannen met de ADF-papierbaan (afdekking) gesloten.

  12. Druk op de [Scan]-knop.

   Als, na het voltooien van het scannen, het bericht "Plaats het volgende document." wordt weergegeven, kunt u doorgaan met scannen.

   Om het scannen te voltooien, klikt u op de knop [Scannen voltooien] of drukt u op de op [Scan]-knop de ScanSnap.

  13. Plaats het document recht in het toevoergedeelte van de ScanSnap, met de scanzijde naar boven gericht.
   Zorg ervoor dat het document in de ScanSnap wordt gevoed en dat het stevig vastgehouden wordt.

   Een document plaatsen met de scanzijde naar boven gericht

   Een document plaatsen met de scanzijde naar boven gericht

   TIP
   • Wanneer u scant met de uitvoerbaan dicht, laat dan voldoende ruimte aan de achterkant van de ScanSnap om toe te staan dat het document volledig uit het toestel komt.

    Zorg ervoor dat het gebied waar het document uit de scanner komt vrij van obstakels is. Anders kan het papier blokkeren.

    De uitvoerbaan sluiten
    De uitvoerbaan sluiten
  14. Druk op de [Scan]-knop. Druk op de [Scan]-knop.
  15. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van het document te starten.

   Om door te gaan met scannen, plaatst u het volgende te scannen document. Het scannen begint automatisch wanneer het document geplaatst is.

  16. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van documenten te voltooien.

Wanneer de map die u hebt opgegeven als opslaglocatie is geselecteerd in de lijstweergave met mappen in het hoofdvenster van ScanSnap Home, worden de inhoudgegevensrecords die werden aangemaakt van het tijdschrift dat u hebt gescand, weergegeven in de lijstweergave inhoudgegevensrecord.