Mapnaam wijzigen

Een map in ScanSnap Home hernoemen.

TIP
 • De naam van de volgende mappen kan niet gewijzigd worden.

  • [PC]-map

  • [ScanSnap Home]-map

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Voor details, raadpleeg Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer de map waarvan u de naam wilt wijzigen in de lijstweergave van de mappen.
 3. Klik op de mapnaam.
 4. Voer een nieuwe mapnaam in.
 5. Druk op de [Enter]-toets op het toetsenbord.

De mapnaam wordt gewijzigd.

Een map in ScanSnap Home hernoemen.

TIP
 • De naam van de volgende mappen kan niet gewijzigd worden.

  • [Mac]-map

  • [ScanSnap Home]-map

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Klik op het [ScanSnap Home]-pictogram ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer de map waarvan u de naam wilt wijzigen in de lijstweergave van de mappen.
 3. Klik op de mapnaam.
 4. Voer een nieuwe mapnaam in.
 5. Druk op de [Return]-toets op het toetsenbord.

De mapnaam wordt gewijzigd.