Lijstweergave inhoudgegevensrecord

De lijstweergave inhoudgegevensrecords in het hoofdvenster toont de lijst van inhoudgegevensrecords die worden beheerd met ScanSnap Home.

Gebruik de knoppen om van weergavemodus te wisselen voor de lijstweergave van de inhoudgegevensrecord op de werkbalk bovenin het hoofdvenster om de weergavemodus te kiezen uit de volgende drie stijlen:

Overzichtslijst

Geeft de miniaturen en metagegevens weer voor gescande afbeeldingen.

Overzichtslijst
Datum (1)

Wanneer inhoudgegevensrecords op datum worden gesorteerd, wordt hier een datum voor de gesorteerde inhoudgegevensrecords weergegeven.

Dit deel wordt niet weergegeven wanneer de lijst is gerangschikt op titel.

Miniatuur (2)

Een miniatuur wordt hier weergegeven.

De miniatuur voor de eerste pagina in een afbeelding met meerdere pagina's, wordt weergegeven wanneer de bestandsindeling van de afbeelding pdf of Jpeg is.

Pictogram documenttype (3)

Het pictogram voor het documenttype voor een inhoudgegevensrecord wordt hier weergegeven.

Plaats de muiscursor over het pictogram en klik op om de lijst met documenttypes weer te geven en wijzig het documenttype.

 • Documenten (Documenten)

 • Visitekaartjes (Visitekaartjes)

 • Kwitanties (Kwitanties)

 • Foto's (Foto's)

AANDACHT
 • Als de inhoudgegevensrecord waarvan u het documenttype wilt wijzigen aan de volgende voorwaarden voldoet, kan het documenttype worden gewijzigd in hetzelfde proces als een herscanproces volgens de instellingen voor het profiel dat werd gebruikt om documenten te scannen.

  • Het selectievakje [De RAW-gegevens opslaan] op het tabblad [Algemeen] van het voorkeurenvenster is geselecteerd voor het scannen van documenten

  • Een profiel dat automatisch een documenttype detecteert, wordt gebruikt voor het scannen van documenten

  • Het is binnen twee weken vanaf de gescande datum

  Als u bijvoorbeeld het documenttype voor een inhoudgegevensrecord van meerdere pagina's met als documenttype [Documenten] wijzigt in [Visitekaartjes], [Kwitanties] of [Foto's], worden de pagina's opgesplitst volgens de toevoereenheid voor elk documenttype.

  Voor details, raadpleeg Eenheden importeren voor documenten die u hebt gescand met de ScanSnap.

TIP
 • Wanneer een gescande afbeelding wordt opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligde PDF-indeling, kan tekst niet worden herkend wanneer het documenttype wordt gewijzigd. Daarom worden de metagegevens zonder waarde weergegeven.

Titel (4)

De titel voor het inhoudgegevensrecord wordt weergeven. U kunt de titel wijzigen indien nodig.

Wanneer het documenttype van de inhoudgegevensrecord [Documenten] is, kan een lijst met titelsuggesties verschijnen wanneer u op de titel klikt.

Metagegevens (5)

De metagegevens in een inhoudgegevensrecord wordt hier weergegeven.

Afhankelijk van het documenttype, wordt de volgende informatie weergeven.

 • Documenten

  Drieregelige samenvatting

  De eerste drie regels vanaf het begin van de tekst op de afbeelding die wordt herkend, de datum en titel niet meegerekend, worden weergegeven.

 • Visitekaartjes

  Naam, Afdeling en Functie

 • Kwitanties

  Bedrag, Belastingtype en Categorie

 • Foto's

  Fotodatum en Memo

Functietoetsen (6)
E-mail

Wanneer het documenttype [Visitekaartjes] is, wordt dit weergegeven als [E-mail] is opgegeven in de metagegevens.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt een e-mailprogramma dat is opgegeven als het standaard programma gestart en wordt het e-mailadres dat wordt weergegeven in [E-mail] in de metagegevens, ingesteld als de bestemming.

URL

Wanneer het documenttype [Visitekaartjes] is, wordt dit weergegeven als [URL] is opgegeven in de metagegevens.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt de website die is opgegeven in [URL] weergegeven in de standaard webbrowser.

Adres

Wanneer het documenttype [Visitekaartjes] is, wordt dit weergegeven als [Adres] is opgegeven in de metagegevens.

Wanneer op dit pictogram wordt geklikt, wordt de standaardwebbrowser geopend, met vermelding van het adres dat is opgegeven voor [Adres] in Google Maps.

Overzichtslijst
Datum (1)

Wanneer inhoudgegevensrecords op datum worden gesorteerd, wordt hier een datum voor de gesorteerde inhoudgegevensrecords weergegeven.

Dit deel wordt niet weergegeven wanneer de lijst is gerangschikt op titel.

Miniatuur (2)

Een miniatuur wordt hier weergegeven.

De miniatuur voor de eerste pagina in een afbeelding met meerdere pagina's, wordt weergegeven wanneer de bestandsindeling van de afbeelding pdf of Jpeg is.

Pictogram documenttype (3)

Het pictogram voor het documenttype voor een inhoudgegevensrecord wordt hier weergegeven.

Plaats de muiscursor over het pictogram en klik op om de lijst met documenttypes weer te geven en wijzig het documenttype.

 • Documenten (Documenten)

 • Visitekaartjes (Visitekaartjes)

 • Kwitanties (Kwitanties)

 • Foto's (Foto's)

AANDACHT
 • Als de inhoudgegevensrecord waarvan u het documenttype wilt wijzigen aan de volgende voorwaarden voldoet, kan het documenttype worden gewijzigd in hetzelfde proces als een herscanproces volgens de instellingen voor het profiel dat werd gebruikt om documenten te scannen.

  • Het selectievakje [De RAW-gegevens opslaan] op het tabblad [Algemeen] van het voorkeurenvenster is geselecteerd voor het scannen van documenten

  • Een profiel dat automatisch een documenttype detecteert, wordt gebruikt voor het scannen van documenten

  • Het is binnen twee weken vanaf de gescande datum

  Als u bijvoorbeeld het documenttype voor een inhoudgegevensrecord van meerdere pagina's met als documenttype [Documenten] wijzigt in [Visitekaartjes], [Kwitanties] of [Foto's], worden de pagina's opgesplitst volgens de toevoereenheid voor elk documenttype.

  Voor details, raadpleeg Eenheden importeren voor documenten die u hebt gescand met de ScanSnap.

TIP
 • Wanneer een gescande afbeelding wordt opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligde PDF-indeling, kan tekst niet worden herkend wanneer het documenttype wordt gewijzigd. Daarom worden de metagegevens zonder waarde weergegeven.

Titel (4)

De titel voor het inhoudgegevensrecord wordt weergeven. U kunt de titel wijzigen indien nodig.

Wanneer het documenttype van de inhoudgegevensrecord [Documenten] is, kan een lijst met titelsuggesties verschijnen wanneer u op de titel klikt.

Metagegevens (5)

De metagegevens in een inhoudgegevensrecord wordt hier weergegeven.

Afhankelijk van het documenttype, wordt de volgende informatie weergeven.

 • Documenten

  Drieregelige samenvatting

  De eerste drie regels vanaf het begin van de tekst op de afbeelding die wordt herkend, de datum en titel niet meegerekend, worden weergegeven.

 • Visitekaartjes

  Naam, Afdeling en Functie

 • Kwitanties

  Bedrag, Belastingtype en Categorie

 • Foto's

  Fotodatum en Memo

Functietoetsen (6)
Wijs het toe als favoriet/Maak het ongedaan als favoriet

Hiermee kunt u een inhoudgegevensrecord als favoriet toewijzen of de toewijzing ervan ongedaan maken.

E-mail

Wanneer het documenttype [Visitekaartjes] is, wordt dit weergegeven als [E-mail] is opgegeven in de metagegevens.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt een e-mailprogramma dat is opgegeven als het standaard programma gestart en wordt het e-mailadres dat wordt weergegeven in [E-mail] in de metagegevens, ingesteld als de bestemming.

URL

Wanneer het documenttype [Visitekaartjes] is, wordt dit weergegeven als [URL] is opgegeven in de metagegevens.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt de website die is opgegeven in [URL] weergegeven in de standaard webbrowser.

Adres

Wanneer het documenttype [Visitekaartjes] is, wordt dit weergegeven als [Adres] is opgegeven in de metagegevens.

Wanneer op dit pictogram wordt geklikt, wordt de standaardwebbrowser geopend, met vermelding van het adres dat is opgegeven voor [Adres] in Kaart.

 

Miniaturenlijst

Geeft de miniaturen van gescande afbeeldingen en de titels voor de inhoudgegevensrecords weer.

Miniaturenlijst
Miniatuur (1)

Een miniatuur wordt hier weergegeven.

De miniatuur voor de eerste pagina in een afbeelding met meerdere pagina's, wordt weergegeven wanneer de bestandsindeling van de afbeelding pdf of Jpeg is.

Titel (2)

De titel voor het inhoudgegevensrecord wordt weergeven.

Functietoetsen (3)
E-mail

Wanneer het documenttype [Visitekaartjes] is, wordt dit weergegeven als [E-mail] is opgegeven in de metagegevens.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt een e-mailprogramma dat is opgegeven als het standaard programma gestart en wordt het e-mailadres dat wordt weergegeven in [E-mail] in de metagegevens, ingesteld als de bestemming.

URL

Wanneer het documenttype [Visitekaartjes] is, wordt dit weergegeven als [URL] is opgegeven in de metagegevens.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt de website die is opgegeven in [URL] weergegeven in de standaard webbrowser.

Adres

Wanneer het documenttype [Visitekaartjes] is, wordt dit weergegeven als [Adres] is opgegeven in de metagegevens.

Wanneer op dit pictogram wordt geklikt, wordt de standaardwebbrowser geopend, met vermelding van het adres dat is opgegeven voor [Adres] in Google Maps.

Wijzig de weergavegrootte van de miniaturen (4)

De grootte van de miniaturen kan worden aangepast binnen een bereik van 70 tot 150%.

Miniaturenlijst
Datum (1)

Wanneer inhoudgegevensrecords op datum worden gesorteerd, wordt hier een datum voor de gesorteerde inhoudgegevensrecords weergegeven.

Dit deel wordt niet weergegeven wanneer de lijst is gerangschikt op titel.

Miniatuur (2)

Een miniatuur wordt hier weergegeven.

De miniatuur voor de eerste pagina in een afbeelding met meerdere pagina's, wordt weergegeven wanneer de bestandsindeling van de afbeelding pdf of Jpeg is.

Titel (3)

De titel voor het inhoudgegevensrecord wordt weergeven. U kunt de titel wijzigen indien nodig.

Wanneer het documenttype van de inhoudgegevensrecord [Documenten] is, kan een lijst met titelsuggesties verschijnen wanneer u op de titel klikt.

Functietoetsen (4)
Wijs het toe als favoriet/Maak het ongedaan als favoriet

Hiermee kunt u een inhoudgegevensrecord als favoriet toewijzen of de toewijzing ervan ongedaan maken.

E-mail

Wanneer het documenttype [Visitekaartjes] is, wordt dit weergegeven als [E-mail] is opgegeven in de metagegevens.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt een e-mailprogramma dat is opgegeven als het standaard programma gestart en wordt het e-mailadres dat wordt weergegeven in [E-mail] in de metagegevens, ingesteld als de bestemming.

URL

Wanneer het documenttype [Visitekaartjes] is, wordt dit weergegeven als [URL] is opgegeven in de metagegevens.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt de website die is opgegeven in [URL] weergegeven in de standaard webbrowser.

Adres

Wanneer het documenttype [Visitekaartjes] is, wordt dit weergegeven als [Adres] is opgegeven in de metagegevens.

Wanneer op dit pictogram wordt geklikt, wordt de standaardwebbrowser geopend, met vermelding van het adres dat is opgegeven voor [Adres] in Kaart.

Wijzig de weergavegrootte van de miniaturen (5)

De grootte van de miniaturen kan worden aangepast binnen een bereik van 70 tot 150%.

 

Gedetailleerde gegevenslijst

De metagegevens worden hier weergeven.

Gedetailleerde gegevenslijst
Documenttype (1)

De inhoudgegevensrecords zijn gecategoriseerd per documenttype en elk documenttype wordt hier weergegeven.

Metagegevens naam van het item (2)

De naam van het metagegevensitem voor elk documenttype wordt hier weergegeven.

U kunt de weergavevolgorde of -breedte van elk metagegevensitem wijzigen en de items sorteren door op de itemnaam te klikken.

Bovendien, wanneer het documenttype [Visitekaartjes] of [Kwitanties] is, kunt u kiezen om de metagegevens weer te geven of te verbergen in het menu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op de titel klikt.

Metagegevens (3)

De metagegevens worden hier weergeven.

Afhankelijk van het documenttype, wordt de volgende informatie weergeven.

 • Documenten

  Titel en Documentdatum

 • Visitekaartjes

  Alles behalve [Memo]

 • Kwitanties

  Alles behalve Commentaar

 • Foto's

  Miniatuur, Titel en Fotodatum

Functietoetsen (4)
E-mail

Wanneer het documenttype [Visitekaartjes] is, wordt dit weergegeven als [E-mail] is opgegeven in de metagegevens.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt een e-mailprogramma dat is opgegeven als het standaard programma gestart en wordt het e-mailadres dat wordt weergegeven in [E-mail] in de metagegevens, ingesteld als de bestemming.

URL

Wanneer het documenttype [Visitekaartjes] is, wordt dit weergegeven als [URL] is opgegeven in de metagegevens.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt de website die is opgegeven in [URL] weergegeven in de standaard webbrowser.

Adres

Wanneer het documenttype [Visitekaartjes] is, wordt dit weergegeven als [Adres] is opgegeven in de metagegevens.

Wanneer op dit pictogram wordt geklikt, wordt de standaardwebbrowser geopend, met vermelding van het adres dat is opgegeven voor [Adres] in Google Maps.

Gedetailleerde gegevenslijst
Documenttype (1)

De inhoudgegevensrecords zijn gecategoriseerd per documenttype en elk documenttype wordt hier weergegeven.

Metagegevens naam van het item (2)

De naam van het metagegevensitem voor elk documenttype wordt hier weergegeven.

U kunt de weergavevolgorde of -breedte van elk metagegevensitem wijzigen en de items sorteren door op de itemnaam te klikken.

Bovendien kunt u, wanneer het documenttype [Visitekaartjes] of [Kwitanties] is, kiezen om de metagegevens weer te geven of te verbergen in het menu dat verschijnt wanneer u op de titel klikt terwijl u de [control]-toets op het toetsenbord indrukt.

Metagegevens (3)

De metagegevens worden hier weergeven.

Afhankelijk van het documenttype, wordt de volgende informatie weergeven.

 • Documenten

  Titel en Documentdatum

 • Visitekaartjes

  Alles behalve [Memo]

 • Kwitanties

  Alles behalve Commentaar

 • Foto's

  Miniatuur, Titel en Fotodatum

Functietoetsen (4)
Wijs het toe als favoriet/Maak het ongedaan als favoriet

Hiermee kunt u een inhoudgegevensrecord als favoriet toewijzen of de toewijzing ervan ongedaan maken.

E-mail

Wanneer het documenttype [Visitekaartjes] is, wordt dit weergegeven als [E-mail] is opgegeven in de metagegevens.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt een e-mailprogramma dat is opgegeven als het standaard programma gestart en wordt het e-mailadres dat wordt weergegeven in [E-mail] in de metagegevens, ingesteld als de bestemming.

URL

Wanneer het documenttype [Visitekaartjes] is, wordt dit weergegeven als [URL] is opgegeven in de metagegevens.

Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt de website die is opgegeven in [URL] weergegeven in de standaard webbrowser.

Adres

Wanneer het documenttype [Visitekaartjes] is, wordt dit weergegeven als [Adres] is opgegeven in de metagegevens.

Wanneer op dit pictogram wordt geklikt, wordt de standaardwebbrowser geopend, met vermelding van het adres dat is opgegeven voor [Adres] in Kaart.