Wat is een profiel?

Gewenste scaninstellingen, een opslaglocatie voor gescande afbeeldingen en de toepassingen die u wilt gebruiken, worden opgeslagen in een profiel. U kunt documenten scannen door ze in de ScanSnap te plaatsen, een profiel te selecteren in de lijst met profielen op het aanraakscherm of in het scanvenster van ScanSnap Home en op de [Scan]-knop te drukken. Gewenste scaninstellingen, een opslaglocatie voor gescande afbeeldingen en de toepassingen die u wilt gebruiken, worden opgeslagen in een profiel. U kunt documenten scannen door ze in de ScanSnap te plaatsen, een profiel te selecteren in de lijst met profielen in het scanvenster van ScanSnap Home en op de [Scan]-knop te drukken.

Het toevoegen van nieuwe profielen en het wijzigen van de instellingen van profielen is mogelijk in het Scanvenster.

Standaardprofielen

Sommige veelgebruikte instellingen in profielen zijn standaard aanwezig in ScanSnap Home.

ScanSnap Home ScanSnap Home

Het wordt weergegeven wanneer u op PC/Mac klikt in het scanvenster.

Dit is een profiel dat is ingesteld om automatisch een documenttype te detecteren uit "Documenten", "Visitekaartjes", "Kwitanties" en "Foto's" en documenten te scannen met de juiste scaninstellingen afhankelijk van elk documenttype.

Inhoudgegevensrecords die zijn gemaakt van de documenten die u hebt gescand, worden weergegeven in het Hoofdvenster van ScanSnap Home.

Snelmenu Snelmenu

Het wordt weergegeven wanneer u op PC/Mac klikt in het scanvenster.

Dit is een profiel dat is geconfigureerd zodat u een toepassing kunt selecteren overeenkomstig uw bedoeld gebruik voor de gescande afbeelding, in het snelmenu dat wordt weergegeven nadat documenten gescand zijn.

Voor details over het snelmenu, raadpleeg Snelmenu voor het selecteren van een toepassing om een bepaalde handeling uit te voeren.

Tijdschrift in PDF Tijdschrift in PDF

Dit is een profiel dat het meest geschikt is voor het scannen van boeken, zoals tijdschriften.

Scan een boek met paginaomslagdetectie, dat automatisch een scan start wanneer een pagina in een boek wordt omgeslagen.

Inhoudgegevensrecords die zijn gemaakt van het tijdschrift dat u hebt gescand, worden weergegeven in het Hoofdvenster van ScanSnap Home.

Snelmenu Snelmenu

Dit is een profiel dat is geconfigureerd zodat u een toepassing kunt selecteren overeenkomstig uw bedoeld gebruik voor de gescande afbeelding, in het snelmenu dat wordt weergegeven nadat documenten gescand zijn.

Voor details over het snelmenu, raadpleeg Snelmenu voor het selecteren van een toepassing om een bepaalde handeling uit te voeren.

Scan to Folder Scan to Folder

Het wordt weergegeven wanneer u op PC/Mac klikt in het scanvenster.

Dit is een profiel dat is ingesteld om een map te selecteren voor het opslaan van gescande afbeeldingen van documenten en om een titel op te geven voor gescande afbeeldingen wanneer u documenten scant.

Zelfs een map, die niet wordt beheerd in ScanSnap Home, kan worden opgegeven als opslaglocatie voor gescande afbeeldingen.

Wanneer een map die wordt beheerd in ScanSnap Home is opgegeven als de opslaglocatie voor gescande afbeeldingen, worden inhoudgegevensrecords die zijn gemaakt van documenten die u hebt gescand, weergegeven in het hoofdvenster van ScanSnap Home.

Scan to Email Scan to Email

Het wordt weergegeven wanneer u op PC/Mac klikt in het scanvenster.

Dit is een profiel dat wordt gebruikt om de afbeeldingen, gemaakt van het document dat u scant, bij een e-mail te voegen en te verzenden.

Wanneer u een document scant, wordt een e-mailprogramma gestart en wordt de gescande afbeelding als bijlage bij een e-mailbericht gevoegd.

Foto's opslaan Fotoalbum (*1)

Het wordt weergegeven wanneer u op PC/Mac klikt in het scanvenster.

Dit is een profiel dat het best geschikt is om foto's te scannen.

De afbeeldingen die u hebt gemaakt van de gescande foto's worden opgeslagen als JPEG-bestanden in de map Afbeeldingen.

Wanneer u een foto van een persoon scant, zal ScanSnap Home het gezicht van de persoon detecteren en de richting van een gescande afbeelding automatisch corrigeren.

Visitekaartjes beheren Visitekaartjes (*1)

Het wordt weergegeven wanneer u op PC/Mac klikt in het scanvenster.

Dit is een profiel dat het best geschikt is om visitekaartjes te scannen.

De op visitekaartjes gedrukte tekstinformatie wordt herkend en geëxtraheerd als metagegevens. Metagegevens uit de gescande visitekaartjes kunnen worden gedeeld met PIM-toepassingen (Personal Information Manager), zoals Outlook.

Inhoudgegevensrecords die zijn gemaakt van de visitekaartjes die u hebt gescand, worden weergegeven in het hoofdvenster van ScanSnap Home.

Kwitanties Kwitanties

Het wordt weergegeven wanneer u op PC/Mac klikt in het scanvenster.

Dit is een profiel dat het best geschikt is om ontvangstbewijzen te scannen.

De tekstinformatie die op ontvangstbewijzen is afgedrukt, wordt herkend en geëxtraheerd als metagegevens. Als u tags toevoegt om uitgaven te categoriseren in de metagegevens van de gescande ontvangstbewijzen, kunnen uitgaven per categorie worden beheerd.

Inhoudgegevensrecords die zijn gemaakt van de ontvangstbewijzen die u hebt gescand, worden weergegeven in het hoofdvenster van ScanSnap Home.

Scan to Cloud Scan to Cloud

Het wordt weergegeven wanneer u op Cloud klikt in het scanvenster.

Dit is een profiel dat is geconfigureerd om een gescande afbeelding op te slaan in een clouddienst door ScanSnap Cloud te gebruiken, door simpelweg een document te scannen.

Dit kan worden gebruikt voor het automatisch detecteren van een type van afbeelding ("Documenten", "Visitekaartjes", "Kwitanties" of "Foto's") dat is gemaakt van een document dat u hebt gescand en voor het sorteren en opslaan van de gescande afbeeldingen naar een clouddienst die u voor elk documenttype hebt opgegeven.

Inhoudgegevensrecords die zijn gemaakt van de documenten die u hebt gescand, worden twee weken lang opgeslagen op de ScanSnap Cloud-server en weergegeven in het hoofdvenster van ScanSnap Home.

Bekijk hier in welke regio's ScanSnap Cloud gebruikt kan worden.

TIP
*1:

Dit profiel wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de regio waar de ScanSnap wordt gebruikt.