De schoolhand-outs later bekijken

Scan schoolhand-outs en sla ze op als PDF-bestanden met bestandsnamen die zijn ontleend aan de titel van de hand-outs. Bestanden krijgen automatisch een naam per hand-out, zodat de bestanden later gemakkelijk terug te vinden zijn.

Overzicht van de afbeelding

Overzicht van de afbeelding

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een gescand document dat groter is dan een A4-document kunt opslaan als een gespreide afbeelding van twee pagina's, waarbij de linker- en rechterpagina van de afbeelding worden samengevoegd.

Vouw een document groter dan A4/Letter-formaat, zoals een A3- of B4-document, in tweeën en scan het in een optionele dragerfolie. Scan de dragerfolie met een document erin, de afbeeldingen voor beide zijden van het document worden automatisch samengevoegd.

Vouw een document groter dan A4/Letter-formaat, zoals een A3- of B4-document, in tweeën en scan het in de dragerfolie. Scan de dragerfolie met een document erin, de afbeeldingen voor beide zijden van het document worden automatisch samengevoegd.

Vouw een document groter dan A4/Letter-formaat, zoals een A3- of B4-document, in tweeën en scan het. Scan het document dubbelgevouwen, de afbeeldingen voor beide zijden van het document worden automatisch samengevoegd. Gescande afbeeldingen worden alleen automatisch samengevoegd wanneer er tekst, een diagram of een tabel staat op de vouwlijn van het gevouwen document.

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een dubbelzijdige A4-hand-out scant en de gescande afbeelding opslaat als een afbeelding met dubbele pagina's.

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een hand-out van maximaal A3-formaat scant en opslaat.

 • Documenten waarvan de gescande afbeeldingen automatisch zijn samengevoegd

  Een document waarvan de gescande afbeeldingen automatisch zijn samengevoegd
 • Documenten waarvan de gescande afbeeldingen niet automatisch zijn samengevoegd

  Een Document waarvan de gescande afbeeldingen niet automatisch zijn samengevoegd
TIP
 • Wanneer gescande afbeeldingen niet automatisch zijn samengevoegd, voegt u de afbeelding van de voorzijde en de afbeelding van de achterzijde samen op een afbeelding die over twee pagina's is verspreid door te verwijzen naar Een afbeelding gespreid over twee pagina's maken door twee pagina's samen te voegen.

 • Wanneer gescande afbeeldingen van een document niet automatisch zijn samengevoegd, kunt u, als u een optionele dragerfolie gebruikt om het document te scannen, de gescande afbeeldingen automatisch samenvoegen.

 1. Bereid documenten voor om te scannen met de ScanSnap.

  Maak de schoolhand-outs klaar om te scannen.

 2. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.

  Open de ADF-papierbaan (afdekking) volledig zodat de [Scan]-knop blauw gaat branden.

  Wanneer de ADF-papierbaan (afdekking) wordt geopend, zal het verlengstuk automatisch worden uitgetrokken.

  De ScanSnap inschakelen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

 3. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.

  De toevoerbaan openen

  De toevoerbaan openen

 4. Druk op de [Scan]-knop of de [Stop]-knop op de ScanSnap om het apparaat in te schakelen.

  Op de knop drukken

 5. Maak een profiel aan in ScanSnap Home.
  1. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

   Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

   Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

    

  2. Klik op Pictogram voor toevoegen profiel om het Venster [Nieuw profiel toevoegen] weer te geven.
  3. Selecteer [Schoolwerk] in de lijst met sjablonen.

   Standaard worden de afbeeldingen die u hebt gemaakt van het gescande document opgeslagen in de map [School].

   Als u de opslaglocatie van gescande afbeeldingen wijzigt, geeft u de nieuwe opslaglocatie op in [Opslaan naar] onder [Opties beheren].

   Ga over naar andere scaninstellingen indien nodig.

   Standaard worden de afbeeldingen die u hebt gemaakt van het gescande document opgeslagen in de map [ScanSnap Home].

   Als u de opslaglocatie van gescande afbeeldingen wijzigt, geeft u de nieuwe opslaglocatie op in [Opslaan naar] onder [Opties beheren].

   Ga over naar andere scaninstellingen indien nodig.

    

  4. Klik op de knop [Toevoegen] om dit profiel toe te voegen aan de lijst in het scanvenster.
 6. Op het Startscherm op het aanraakscherm, selecteert u het profiel dat u in stap 3 hebt toegevoegd uit de lijst met profielen.
 7. Controleer of het profiel dat u in stap 3 hebt toegevoegd, is geselecteerd in de lijst met profielen in het scanvenster.
 8. Een document scannen met de ScanSnap.

  Scan een folder met de dragerfolie. Bereid een optionele dragerfolie voor.

  Scan een folder met de dragerfolie. Bereid een dragerfolie voor.

  Deze stap legt de procedure uit om een basisdocument te scannen.

  Voor details over het scannen van verschillende documenten, raadpleeg Een document scannen.

  Deze stap legt de procedure uit om een basisdocument te scannen.

  Voor details over het scannen van verschillende documenten, raadpleeg Een document scannen.

  1. Druk op het achtergrondvel op de voorzijde van de ScanSnap.

   Plaats het achtergrondvel zodat het contact maakt met de ScanSnap.

   Het achtergrondvel plaatsen
  2. Plaats een document in het scangebied van de ScanSnap.

   Voor details over het scangebied, raadpleeg Een document plaatsen.

   Een document plaatsen
  3. Druk op de [Scan]-knop om het scannen van het document te starten.

   Om door te gaan met scannen, plaatst u het volgende te scannen document en drukt u op de [Scan]-knop.

   AANDACHT
   • Bedek de witte bladen op de ScanSnap niet met uw handen of iets anders tijdens het scannen van een document. De reproduceerbaarheid van de kleur van de gescande afbeelding zal beïnvloed worden.

   • Schud niet met de tafel of het bureau wanneer de ScanSnap wordt gebruikt of beweeg het document niet wanneer het wordt gescand. Hierdoor kan de gescande afbeelding vervormd worden of de kleur doen vervagen.

   TIP
  4. Druk op de [Stop]-knop om het scannen van het document te voltooien.
  5. Selecteer een methode voor het opslaan van gescande afbeeldingen in het venster [ScanSnap Home - Afbeelding scannen en bestand opslaan] van ScanSnap Home.

   Selecteer [Vlakke documentafbeeldingen bijsnijden en zonder wijzigingen opslaan] en klik daarna op de knop [Deze afbeelding opslaan].

   Selecteer [Vlak] en klik daarna op de knop [Deze afbeelding opslaan].

    

   TIP
  6. Trek het verlengstuk en de stapelaar op de ADF-papierbaan (afdekking) uit.

   Het verlengstuk uittrekken

   Het verlengstuk uittrekken

  7. Trek de stapelaar naar u toe.

   De stapelaar naar u toe trekken

  8. Trek het verlengstuk uit.

   Het verlengstuk uittrekken

  9. Trek het verlengstuk op de ADF-papierbaan (afdekking) uit en open de stapelaar.

   De stapelaar openen

  10. Vouw het document in de helft met de te scannen zijde naar buiten gericht.

   Vouw het stevig tegen elkaar en strijk eventuele plooien glad.

   Het document in de helft vouwen

   Het document in de helft vouwen

   AANDACHT
   • Vouw de lange zijde van het document in de helft. Wanneer de grootte van de linker- en rechterdelen van het gevouwen document verschillen, kunnen de gescande afbeeldingen niet automatisch samengevoegd worden.

  11. Open de dragerfolie om het document te binden.

   Merk op dat de voorzijde van de dragerfolie een zwart en wit patroon heeft bovenaan en een dikke verticale lijn in de hoek rechts bovenaan.

   Lijn de bovenkant en de vouwlijn van het document uit met de dragerfolie, zodat er geen ruimte is in de hoek rechts bovenaan van de dragerfolie.

   Het document in de dragerfolie plaatsen

  12. Laad de dragerfolie met het einde met het zwart en wit patroon als de voorste rand in de ScanSnap.

   Lijn de zijgeleiders uit met beide einden van de dragerfolie.

   Het document laden in de ScanSnap

  13. Laad de dragerfolie met het einde met het zwart en wit patroon als de voorste rand in de ScanSnap.

   Lijn de zijgeleiders uit met beide einden van de dragerfolie.

   Het document laden in de ScanSnap

   Het document laden in de ScanSnap

  14. Laad het document in de ADF-papierbaan (afdekking).

   Laad het document met de bedrukte zijde naar beneden en met de bovenkant eerst, met de achterkant naar u toe gericht (bij het laden van meerdere documenten, bevindt de laatste pagina zich bovenaan). Pas het aantal documenten aan, zodat ze niet voorbij de referentiemarkeringen gaan en binnen de zijgeleiders blijven tijdens het laden.

   Een document laden met de bovenkant eerst
  15. Lijn de zijgeleiders uit met beide kanten van het document.

   Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kan het document scheefgetrokken worden tijdens het scannen.

   Beide zijgeleiders in het midden houden om ze aan te passen
  16. Plaats het deel met het zwart en wit patroon recht in het toevoergedeelte van de ScanSnap, met de voorkant van de dragerfolie naar boven gericht.

   Zorg ervoor dat de dragerfolie in de ScanSnap wordt gevoed en stevig vastgehouden wordt.

   Een document plaatsen met de scanzijde naar boven gericht

   AANDACHT
   • De dragerfolie scannen met geopende uitvoerbaan van de ScanSnap zal het papier blokkeren. Scan de dragerfolie met de uitvoerbaan gesloten.

    De uitvoerbaan sluiten
    De uitvoerbaan sluiten
  17. Plaats het document recht in de handmatige toevoer met de scanzijde naar boven. Plaats het document recht in het toevoergedeelte van de ScanSnap, met de scanzijde naar boven gericht.

   Zorg ervoor dat het document in de ScanSnap wordt gevoed en dat het stevig vastgehouden wordt.

   Een document plaatsen met de scanzijde naar boven gericht

   AANDACHT
   • De documenten komen uit de achterkant van de ScanSnap tijdens het scannen.

    Laat vrije ruimte (ongeveer de lengte van het document) aan de achterkant van de ScanSnap.

   TIP
   • U kunt een document scannen met de ADF-papierbaan (afdekking) gesloten.

   Een document plaatsen met de scanzijde naar boven gericht

   Een document plaatsen met de scanzijde naar boven gericht

   Een document plaatsen met de scanzijde naar boven gericht

   AANDACHT
   • De dragerfolie scannen met geopende uitvoerbaan van de ScanSnap zal het papier blokkeren. Scan de dragerfolie met de uitvoerbaan gesloten.

    De uitvoerbaan sluiten
    De uitvoerbaan sluiten
   AANDACHT
   • Het scannen van een document met de uitvoerbaan van de ScanSnap open veroorzaakt een papierstoring. Sluit zeker de uitvoerbaan wanneer u een dubbelgevouwen document scant.

    De uitvoerbaan sluiten
    De uitvoerbaan sluiten
  18. Druk op de [Scan]-knop. Druk op de [Scan]-knop.
  19. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van het document te starten. Druk op de [Scan]-knop om het scannen van het document te starten.

   Om door te gaan met scannen, plaatst u het volgende te scannen document. Het scannen begint automatisch wanneer het document geplaatst is.

  20. Draai het document om en plaats het zoals beschreven in stap 5 (b).
   AANDACHT
   • Zorg ervoor dat de voor- en achterzijden van het dubbelgevouwen document achtereenvolgens gescand worden.

  21. Draai de dragerfolie om en plaats het zoals wordt beschreven in stap 5 (c).
   AANDACHT
   • Zorg ervoor dat de voor- en achterzijden van de dragerfolie in deze volgorde gescand worden.

  22. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van documenten te voltooien. Druk op de [Scan]-knop om het scannen van documenten te voltooien.

Wanneer de map die u hebt opgegeven als opslaglocatie is geselecteerd in de lijstweergave met mappen in het hoofdvenster van ScanSnap Home, worden de inhoudgegevensrecords die werden aangemaakt van de hand-outs die u hebt gescand, weergegeven in de lijstweergave inhoudgegevensrecord.