Een afbeelding gespreid over twee pagina's maken door twee pagina's samen te voegen

Voeg twee pagina's samen in een afbeelding om een afbeelding gespreid over twee pagina's te maken in het ScanSnap Home Viewer-venster. U kunt een afbeelding met meerdere pagina's alleen bewerken in PDF- of JPEG-indeling.

Om een afbeelding gespreid over twee pagina's te maken, moeten de twee pagina's in een afbeelding die u wilt samenvoegen, voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • De grootte en richting van beide afbeeldingen zijn hetzelfde

 • De grootte van elke afbeelding overschrijdt onderstaande criteria niet

  • Indien verticaal samengevoegd: een horizontale lengte van 305 mm en een verticale lengte van 440 mm

  • Indien horizontaal samengevoegd: een horizontale lengte van 440 mm en een verticale lengte van 305 mm

TIP
 • Om werkgegevens te verwijderen, selecteert u het selectievakje [Finaliseren] in het venster voor het opslaan of overschrijven van de afbeelding en slaat u de afbeelding op.

 • Als er vingers op de afbeeldingen zijn vastgelegd, vult u de geregistreerde vingercontouren met de boekabeeldingsviewer voordat u een afbeelding gespreid over twee pagina's maakt.

 • Als er tekstgegevens op de geselecteerde afbeelding in pdf-formaat staan, dan zal de aangemaakte afbeelding die gespreid is over twee pagina's, de tekstgegevens van de originele afbeelding niet bevatten.

  Bij het opnemen van tekstgegevens op een afbeelding gespreid over twee pagina's, die u voor een tweede keer hebt aangemaakt, raadpleeg Inhoudgegevensrecords omzetten in doorzoekbare records.

 • Als u afbeeldingen in PDF-indeling samenvoegt die compatibel zijn met PDF/A, zal de samengevoegde afbeelding niet compatibel zijn met PDF/A.

 • Als u het viewervenster via het Venster [Scan to Folder], het Venster [Scan to Email] of het venster [Scan to Print] dat wordt weergegeven nadat een document is gescand, hebt weergegeven, kunt u geen twee pagina's samenvoegen om een afbeelding gespreid over twee pagina's te maken.

  Geef het viewer-venster weer via het hoofdvenster van ScanSnap Home na het opslaan van afbeeldingen.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Voor details, raadpleeg Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer in de lijstweergave inhoudgegevensrecord, een inhoudgegevensrecord met een afbeelding met meerdere pagina's met twee pagina's die u wilt samenvoegen.
 3. Selecteer [Openen met ScanSnap Home Viewer] in het menu dat wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop klikt op het inhoudgegevensrecord, om het viewer-venster weer te geven.
 4. Klik op [Weergave wisselen] op het tabblad [Start] om het submenu weer te geven en selecteer [Alles tonen] of [Paginadeelvenster tonen] in het submenu.
 5. Selecteer twee pagina's die moeten worden samengevoegd.

  Selecteer de pagina's terwijl u de [Ctrl]-toets of [Shift]-toets ingedrukt houdt.

 6. Op het tabblad [Bewerken] klikt u op Pagina's samenvoegen en vervolgens op [Verticaal] of [Horizontaal].
 7. Selecteer de pagina-indeling nadat de pagina's zijn samengevoegd in het venster [Indeling samenvoegen].
 8. Klik op de [OK]-knop.
 9. Klik op het tabblad [Bestand] en selecteer [Opslaan] of [Opslaan als] in het bestandsmenu.

De afbeelding met de twee pagina's samengevoegd tot een dubbele pagina wordt opgeslagen

Voeg twee pagina's samen in een afbeelding van meerdere pagina's om een afbeelding gespreid op twee pagina's te maken in [Pagina's samenvoegen] van ScanSnap Home. U kunt alleen PDF- of JPEG-afbeeldingen bewerken die zijn gemaakt door meerdere documenten te scannen met de ScanSnap.

Om een afbeelding gespreid over twee pagina's te maken, moeten de twee pagina's in een afbeelding die u wilt samenvoegen, voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • De grootte en richting van beide afbeeldingen zijn hetzelfde

 • De grootte van elke afbeelding overschrijdt onderstaande criteria niet

  • Indien verticaal samengevoegd: een horizontale lengte van 305 mm en een verticale lengte van 440 mm

  • Indien horizontaal samengevoegd: een horizontale lengte van 440 mm en een verticale lengte van 305 mm

TIP
 • [Pagina's samenvoegen] is beschikbaar wanneer de inhoudgegevensrecords onder de volgende omstandigheden worden geselecteerd.

  • Een map selecteren onder de map [Mac] in de mappenlijstweergave in het hoofdvenster.

   Let op [Pagina's samenvoegen] is niet beschikbaar als [Documenttype], [Label] of [Scangeschiedenis] is geselecteerd in de mappenlijstweergave.

  • Niet zoeken naar inhoudsgegevensrecords in de zoekbalk op de menubalk

 • Na het samenvoegen van twee afbeeldingen, is de maximaal toegelaten afmeting voor een samengevoegde afbeelding 440 × 602 mm.

 • U kunt geen afbeeldingen samenvoegen in pdf-formaat die zijn beschermd door beveiligingsinstellingen, zoals een wachtwoord, zelfs wanneer ze worden gescand met de ScanSnap.

  Wis de beveiligingsinstellingen met een software voor het bewerken van een pdf, zoals Kofax PDF Standard for Mac of Nuance Power PDF Standard for Mac.

  Wis de beveiligingsinstellingen met een software voor het bewerken van een pdf, zoals Nuance Power PDF Standard for Mac.

  Wis de beveiligingsinstellingen met een software voor het bewerken van een pdf.

 • Als er andere software wordt gebruikt voor het bewerken van een afbeelding in pdf-formaat, is het misschien niet mogelijk om een afbeelding gespreid over twee pagina's aan te maken.

 • Als er vingers op de afbeeldingen zijn vastgelegd, vult u de geregistreerde vingercontouren met de boekabeeldingsviewer voordat u een afbeelding gespreid over twee pagina's maakt.

 • Als er tekstgegevens op de geselecteerde afbeelding in pdf-formaat staan, dan zal de aangemaakte afbeelding die gespreid is over twee pagina's, de tekstgegevens van de originele afbeelding niet bevatten.

  Bij het opnemen van tekstgegevens op een afbeelding gespreid over twee pagina's, die u voor een tweede keer hebt aangemaakt, raadpleeg Inhoudgegevensrecords omzetten in doorzoekbare records.

 • Als u afbeeldingen in PDF-indeling samenvoegt die compatibel zijn met PDF/A, zal de samengevoegde afbeelding niet compatibel zijn met PDF/A.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Klik op het [ScanSnap Home]-pictogram ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer de map waar de afbeeldingen die u wilt samenvoegen zijn opgeslagen in de lijstweergave met mappen.
 3. Selecteer in de lijstweergave inhoudgegevensrecord, een inhoudgegevensrecord met een afbeelding met meerdere pagina's met twee pagina's die u wilt samenvoegen.
 4. Selecteer [Tools] [Pagina's samenvoegen] in het menu dat wordt weergegeven wanneer u op de inhoudgegevensrecords klikt terwijl u de toets [control] ingedrukt houdt.
 5. Selecteer twee pagina's die moeten worden samengevoegd in het deelvenster Pagina's dat wordt weergegeven in het venster [ScanSnap Pagina's samenvoegen].

  Selecteer de pagina's terwijl u de toets [command command] of de toets [Shift] ingedrukt houdt.

 6. Klik op de knop [Pagina's samenvoegen] om over te schakelen van de voorbeeldweergave naar een weergave gespreid over twee pagina's.

  Wijzig de verticale/horizontale rangschikking van de pagina's zodat de samengevoegde afbeelding eruit ziet zoals u wilt.

 7. Klik op de knop [Combineren] om de geselecteerde pagina's samen te voegen.
 8. Klik op de knop [Opslaan].
 9. Controleer de naam van de titel en klik op de knop [Opslaan].

De afbeelding met de twee pagina's samengevoegd tot een dubbele pagina wordt opgeslagen