Wyświetla się komunikat informujący, że nie masz uprawnień dostępu do folderu lub pliku, lub komunikat ponaglający do sprawdzenia, czy skonfigurowano uprawnienia dostępu do pliku lub folderu (Mac OS)

Używając aplikacji ScanSnap Home, jeśli wyświetla się komunikat informujący, że nie masz uprawnień dostępu do folderu lub pliku, albo komunikat ponaglający do sprawdzenia czy skonfigurowano uprawnienia dostępu do pliku lub folderu, oznacza to, że uprawnienia dostępu mogły nie zostać skonfigurowane dla następujących folderów:

 • Folder zarządzany przez aplikację ScanSnap Home

 • Folder określony jako miejsce docelowe zapisu dla skanowanych obrazów w ustawieniach profilu

Upewnij się, że skonfigurowano uprawnienia dostępu dla żądanego folderu, w następujący sposób:

 1. Wybierz [Ustawienia systemu] w menu Apple (Znaczek Apple), aby wyświetlić okno ustawień systemu.

 2. Wybierz [Prywatność i zabezpieczenia] z paska bocznego w oknie ustawień systemu, aby wyświetlić okno [Prywatność i zabezpieczenia].

 3. Wybierz [Pliki i foldery] z listy [Prywatność], aby wyświetlić okno [Pliki i foldery].

 4. Sprawdź, czy na liście aplikacji zostało zaznaczone pole wyboru folderu w "ScanSnap Home.app".

  Jeśli pole wyboru nie zostało zaznaczone, zaznacz je, aby umożliwić dostęp do folderu przez aplikację ScanSnap Home.

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli wyświetli się komunikat ""ScanSnap Home.app" nie będzie miała dostępu do plików w Twoim folderze "XXXX" dopóki z niego nie wyjdziesz.", kliknij przycisk [Zakończ teraz], aby wyjść z aplikacji ScanSnap Home.

   Zauważ, iż jeśli klikniesz przycisk [Później], zakończ działanie aplikacji ScanSnap Home ręcznie, aby ScanSnap Home mogła uzyskać dostęp do folderu.

 5. Kliknij Zamknij w górnej części okna, aby zamknąć okno ustawień systemowych.