Zmiana miejsca docelowego zapisu folderu [ScanSnap Home]

Zmień miejsce docelowe zapisu dla folderu [ScanSnap Home] w aplikacji ScanSnap Home. Folder [ScanSnap Home] zostanie wyświetlony w folderze [Komputer] w widoku listy folderów, w oknie głównym.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. W zakładce [Ogólne] kliknij przycisk [Zmień] dla [Folder programu ScanSnap Home].
 4. W oknie [Zmień folder] wybierz folder, na który chcesz zmienić i kliknij przycisk [Wybierz folder].

  Przenosząc wszystkie pliki z folderu [ScanSnap Home] do folderu nowego miejsca docelowego, wybierz [Przenieś] w oknie komunikatu, który pojawi się po kliknięciu przycisku [Wybierz folder].

  WSKAZÓWKA
  • Nie można wybrać dysku do zapisania miejsca docelowego dla folderu [ScanSnap Home].

  • Kiedy plik jest przekazywany z oryginalnego folderu do folderu docelowego, w którym istnieje już folder lub plik o tej samej nazwie, mają miejsce następujące operacje.

   • Kiedy folder o tej samej nazwie istnieje

    Foldery o tej samej nazwie są scalane, a rekordy danych zawartości z oryginalnego folderu są przenoszone do folderu docelowego.

   • Kiedy plik o tej samej nazwie istnieje

    Trzycyfrowy numer seryjny jest nadawany nazwie pliku, który pochodzi z oryginalnego folderu. Liczba cyfr wzrośnie w miarę potrzeby, kiedy numer seryjny przekroczy trzy cyfry.

    Przykład: nazwa pliku_001.xxx

   • Kiedy w folderze nowego miejsca docelowego zapisu jest duża liczba folderów, import plików do aplikacji ScanSnap Home może zająć nieco czasu.

  • Kiedy klikniesz przycisk [Anuluj] w trakcie procesu zmiany docelowego miejsca zapisu dla folderu [ScanSnap Home], jeśli wyświetla się komunikat wskazujący, że folder ScanSnap Home został zmieniony, import plików znajdujących się w folderze nowego docelowego miejsca zapisu w ScanSnap Home zostanie zatrzymany.

   Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Kiedy nie importujesz plików z folderu nowego miejsca docelowego zapisu, do aplikacji ScanSnap Home

    Zmień miejsce docelowe zapisu dla folderu [ScanSnap Home] z powrotem na poprzedni folder.

   • Kiedy importujesz pliki z folderu nowego miejsca docelowego zapisu, do aplikacji ScanSnap Home

    Wykonaj następujące czynności:

    1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

     Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

    2. Wybierz [Widok] w menu [Aktualizuj wybrany folder] lub [Odśwież wszystkie foldery].

    Pliki w folderze nowego docelowego miejsca zapisu są importowane do folderu [ScanSnap Home].

 5. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno preferencji.

Nowe miejsce docelowe zapisu zostało ustawione dla folderu [ScanSnap Home] w folderze [Komputer] w widoku listy folderów.

Zmień miejsce docelowe zapisu dla folderu [ScanSnap Home] w aplikacji ScanSnap Home. Folder [ScanSnap Home] zostanie wyświetlony w folderze [Mac] w widoku listy folderów, w oknie głównym.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. W zakładce [Ogólne] kliknij przycisk [Zmień] dla [Folder programu ScanSnap Home].
 4. Wybierz nowy folder docelowy w oknie [Wybierz folder], po czym kliknij przycisk [OK].

  Przenosząc wszystkie pliki z folderu [ScanSnap Home] do folderu nowego miejsca docelowego, wybierz [Przenieś] w oknie komunikatu, który pojawi się po kliknięciu przycisku [OK].

  WSKAZÓWKA
  • Kiedy plik jest przekazywany z oryginalnego folderu do folderu docelowego, w którym istnieje już folder lub plik o tej samej nazwie, mają miejsce następujące operacje.

   • Kiedy folder o tej samej nazwie istnieje

    Foldery o tej samej nazwie są scalane, a rekordy danych zawartości z oryginalnego folderu są przenoszone do folderu docelowego.

   • Kiedy plik o tej samej nazwie istnieje

    Trzycyfrowy numer seryjny jest nadawany nazwie pliku, który pochodzi z oryginalnego folderu. Liczba cyfr wzrośnie w miarę potrzeby, kiedy numer seryjny przekroczy trzy cyfry.

    Przykład: nazwa pliku_001.xxx

   • Kiedy w folderze nowego miejsca docelowego zapisu jest duża liczba folderów, import plików do aplikacji ScanSnap Home może zająć nieco czasu.

  • Kiedy klikniesz przycisk [Anuluj] w trakcie procesu zmiany docelowego miejsca zapisu dla folderu [ScanSnap Home], jeśli wyświetla się komunikat wskazujący, że folder ScanSnap Home został zmieniony, import plików znajdujących się w folderze nowego docelowego miejsca zapisu w ScanSnap Home zostanie zatrzymany.

   Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Kiedy nie importujesz plików z folderu nowego miejsca docelowego zapisu, do aplikacji ScanSnap Home

    Zmień miejsce docelowe zapisu dla folderu [ScanSnap Home] z powrotem na poprzedni folder.

   • Kiedy importujesz pliki z folderu nowego miejsca docelowego zapisu, do aplikacji ScanSnap Home

    Wykonaj następujące czynności:

    1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

     Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

    2. Wybierz [Widok] na pasku menu [Odśwież wszystkie foldery] lub [Odśwież].

    Pliki w folderze nowego docelowego miejsca zapisu są importowane do folderu [ScanSnap Home].

 5. Kliknij Zamknij w górnej części okna, aby zamknąć okno preferencji.

Nowe miejsce docelowe zapisu zostało ustawione dla folderu [ScanSnap Home] w folderze [Mac] w widoku listy folderów.