Lista kodów błędu (freee)

Poniżej wyjaśniamy przyczyny i rozwiązania kodów błędu wyświetlanych w razie niepowodzenia zapisywania we freee, używając ScanSnap Cloud w aplikacji ScanSnap Home.

B11Cg091, B11Cg092, B11Cg095, B11Fg017

Przyczyna

Usługa w chmurze nie jest uwierzytelniona lub autoryzowana.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i określ usługę w chmurze, w której ma zostać ponownie zapisany zeskanowany obraz.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

B11Cg093

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

  • Niepowodzenie połączenia z usługą w chmurze.

  • Łączność z usługą w chmurze została przerwana.

  • Przekroczono limit czasu połączenia.

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Cg096, B11Cg100, B11Fg020

Przyczyna

Wystąpił problem z dostawcą usługi (serwer).

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Cg102

Przyczyna

Przekroczono maksymalny rozmiar pliku.

Rozwiązanie

Jeśli dokumenty składają się z wielu arkuszy, skanuj je w kilku partiach.

B11Fg024

Przyczyna

Liczba plików zeskanowanych obrazów do przekazania do usługi w chmurze przekroczyła maksymalny limit.

Rozwiązanie

Sprawdź maksymalny limit liczby plików obrazów do przekazania i ogranicz liczbę dokumentów do skanowania.

B11Fg025

Przyczyna

Nie masz uprawnień dostępu do źródła danych firmy.

Rozwiązanie

Skontaktuj się z administratorem źródła danych firmy, do którego próbujesz się zalogować.

B11Fg100

Przyczyna

Serwer jest zajęty.

Rozwiązanie

Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Fg113

Przyczyna

Brak określonego źródła danych firmy dla [Zapisz do].

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i określ źródło danych firmy: dla [Zapisz do].

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).