Aby zaktualizować oprogramowanie

Aktualizacje oprogramowania powiązanego ze skanerem ScanSnap są dostępne za darmo na naszym serwerze pobierania. Nosi nazwę ScanSnap Online Update.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa, operatywności i funkcjonalności aplikacji ScanSnap Home zaleca się regularną aktualizację programu.

UWAGA
 • Aby zaktualizować oprogramowanie, musisz mieć dostęp do Internetu.

 • Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

 • Aby zaktualizować oprogramowanie, musisz mieć dostęp do Internetu.

 • Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

 

Informacje dotyczące programów, które można zaktualizować, znajdziesz tutaj.

Informacje na temat aktualizacji ScanSnap Home znajdziesz tutaj.

Aby sprawdzać aktualizacje automatycznie

Jeśli ustawisz opcję automatycznych aktualizacji w ScanSnap Online Update, będziesz mógł regularnie sprawdzać najnowsze aktualizacje, powiadomienia i dostępne programy.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Pomoc] w menu [Online Update] [Ustaw], aby wyświetlić okno [Ustawienia ScanSnap Online Update].

 3. Włącz automatyczną aktualizację online.

  Kiedy dostępna będzie nowa wersja programu, zaktualizuj oprogramowanie, postępując według poniższych instrukcji.

  Szczegółowe informacje zawiera Pomoc aplikacji ScanSnap Online Update

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Wybierz [Pomoc] na pasku menu [Online Update] [Ustaw], aby wyświetlić okno [Ustawienia ScanSnap Online Update].

 3. Włącz automatyczną aktualizację online.

  Kiedy dostępna będzie nowa wersja programu, zaktualizuj oprogramowanie, postępując według poniższych instrukcji.

  Szczegółowe informacje zawiera Pomoc aplikacji ScanSnap Online Update

 

Aby sprawdzać aktualizacje natychmiast

Możesz ręcznie sprawdzić, czy jest dostępna nowa wersja programu.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Pomoc] w menu [Online Update] [Sprawdź dostępność aktualizacji], aby sprawdzić, czy jest dostępna nowa wersja programu.

 3. Kiedy dostępna będzie nowa wersja programu, zaktualizuj oprogramowanie, postępując według poniższych instrukcji.

  Szczegółowe informacje zawiera Pomoc aplikacji ScanSnap Online Update

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Wybierz [Pomoc] na pasku menu [Online Update] [Sprawdź dostępność aktualizacji], aby sprawdzić, czy jest dostępna nowa wersja programu.

 3. Kiedy dostępna będzie nowa wersja programu, zaktualizuj oprogramowanie, postępując według poniższych instrukcji.

  Szczegółowe informacje zawiera Pomoc aplikacji ScanSnap Online Update