Omówienie oprogramowania powiązanego ze skanerem ScanSnap

W tej części opisano funkcje każdego oprogramowania i sposób jego instalacji. Użyj oprogramowania do określenia ustawień skanowania, w celu skanowania dokumentów za pomocą skanera ScanSnap lub do zarządzania, wyszukiwania, edytowania i wykorzystywania rekordów danych zawartości utworzonych z zeskanowanych dokumentów.

ScanSnap Home

Ten sterownik skanera jest wymagany do skanowania dokumentów za pomocą skanera ScanSnap. Również, jest to aplikacja klasyczna do edycji, zarządzania i wykorzystywania rekordów danych zawartości w bardziej wydajny sposób. Zeskanowane obrazy można zapisywać jako pliki PDF lub JPEG na komputerze.

Również, pliki inne niż obrazy tworzone z zeskanowanych dokumentów za pomocą skanera ScanSnap można importować do aplikacji ScanSnap Home jako rekordy danych zwartości.

Pobierz aplikację ScanSnap Home z tutaj, a następnie zainstaluj ją.

ScanSnap Online Update

Jest to aplikacja, która sprawdza najnowsze aktualizacje i dostępne programy softwarowe na serwerze pobierania, i je instaluje.

Sprawdzanie najnowszych aktualizacji i dostępnych programów softwarowych odbywa się automatycznie i regularnie na serwerze pobierania, po czym - w razie ich dostępności - wysyłane jest powiadomienie.

ScanSnap Online Update jest instalowana razem ze ScanSnap Home.

ABBYY FineReader for ScanSnap

Ta aplikacja może wykonywać rozpoznawanie tekstu w skanowanych obrazach przy pomocy OCR (optyczne rozpoznawanie znaków), w celu konwersji danych obrazu do plików Word, Excel lub PowerPoint, które można edytować.

Zainstaluj ABBYY FineReader for ScanSnap ze ScanSnap Online Update po zainstalowaniu aplikacji ScanSnap Home.

Wyświetl Okno główne aplikacji ScanSnap Home i wybierz [Pomoc] w menu [Online Update] [Sprawdź dostępność aktualizacji], aby uruchomić ScanSnap Online Update.

Pakiet OCR

Pakiet OCR to zestaw języków, których można używać do rozpoznawania tekstu. Dzięki instalacji pakietu OCR, możesz dodać dodatkowe języki do rozpoznawania tekstu.

Dla języków zawartych w pakiecie OCR, zapoznaj się z Pakiet OCR (Windows).

Kofax Power PDF StandardKofax Power PDF Standard lub Nuance Power PDF StandardNuance Power PDF Standard

Jest to aplikacja do tworzenia, edytowania, zarządzania i wykorzystywania elektronicznych dokumentów w formacie PDF.

Aby zainstalować Kofax Power PDF Standard, użyj adresu URL wydrukowanego na certyfikacie licencji dostarczonym ze skanerem ScanSnap i pobierz instalator ze strony internetowej.

Aby zainstalować Kofax Power PDF Standard lub Nuance Power PDF Standard, użyj adresu URL wydrukowanego na certyfikacie licencji dostarczonym ze skanerem ScanSnap i pobierz instalator ze strony internetowej.

Aby zainstalować Nuance Power PDF Standard, użyj adresu URL wydrukowanego na certyfikacie licencji dostarczonym ze skanerem ScanSnap i pobierz instalator ze strony internetowej.

Szczegóły dotyczące sposobu instalacji oprogramowania znajdziesz tutaj.

Aby poznać procedurę działania, zapoznaj się z pomocą aplikacji.

ScanSnap Home

Ten sterownik skanera jest wymagany do skanowania dokumentów za pomocą skanera ScanSnap. Również, jest to aplikacja klasyczna do edycji, zarządzania i wykorzystywania rekordów danych zawartości w bardziej wydajny sposób. Zeskanowane obrazy można zapisywać jako pliki PDF lub JPEG na komputerze.

Również, pliki inne niż obrazy tworzone z zeskanowanych dokumentów za pomocą skanera ScanSnap można importować do aplikacji ScanSnap Home jako rekordy danych zwartości.

Pobierz aplikację ScanSnap Home z tutaj, a następnie zainstaluj ją.

ScanSnap Online Update

Jest to aplikacja, która sprawdza najnowsze aktualizacje i dostępne programy softwarowe na serwerze pobierania, i je instaluje.

Sprawdzanie najnowszych aktualizacji i dostępnych programów softwarowych odbywa się automatycznie i regularnie na serwerze pobierania, po czym - w razie ich dostępności - wysyłane jest powiadomienie.

ScanSnap Online Update jest instalowana razem ze ScanSnap Home.

ABBYY FineReader for ScanSnap

Ta aplikacja może wykonywać rozpoznawanie tekstu w skanowanych obrazach przy pomocy OCR (optyczne rozpoznawanie znaków), w celu konwersji danych obrazu do plików Word, Excel lub PowerPoint, które można edytować.

Zainstaluj ABBYY FineReader for ScanSnap ze ScanSnap Online Update po zainstalowaniu aplikacji ScanSnap Home.

Wyświetl Okno główne aplikacji ScanSnap Home i wybierz [Pomoc] na pasku menu [Online Update] [Sprawdź dostępność aktualizacji], aby uruchomić ScanSnap Online Update.

Kofax Power PDF Standard for MacKofax Power PDF Standard for Mac lub Nuance Power PDF Standard for MacNuance Power PDF Standard for Mac

Jest to aplikacja do tworzenia, edytowania, zarządzania i wykorzystywania elektronicznych dokumentów w formacie PDF.

Aby zainstalować Kofax Power PDF Standard for Mac użyj adresu URL wydrukowanego na certyfikacie licencji dostarczonym ze skanerem ScanSnap i pobierz instalator ze strony internetowej.

Aby zainstalować Kofax Power PDF Standard for Mac lub Nuance Power PDF Standard for Mac, użyj adresu URL wydrukowanego na certyfikacie licencji dostarczonym ze skanerem ScanSnap i pobierz instalator ze strony internetowej.

Aby zainstalować Nuance Power PDF Standard for Mac, użyj adresu URL wydrukowanego na certyfikacie licencji dostarczonym ze skanerem ScanSnap i pobierz instalator ze strony internetowej.

Szczegóły dotyczące sposobu instalacji oprogramowania znajdziesz tutaj.

Aby poznać procedurę działania, zapoznaj się z pomocą aplikacji.