Jak odinstalować oprogramowanie

W tej części opisano sposób odinstalowania następujących programów:

 • ScanSnap Home

 • ABBYY FineReader for ScanSnap

UWAGA
 • Po zmianie komputera na ten, którego chcesz używać lub po wykonaniu czystej instalacji na komputerze, którego używasz, jeśli chcesz używać aplikacji ScanSnap Home w ten sam sposób co wcześniej, najpierw należy wyeksportować profile i rekordy danych zawartości.

  Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi eksportowania profili i rekordów danych zawartości, jeśli to konieczne i zaimportuj je do nowego środowiska w celu wykonania skanowania.

 • Przed odinstalowaniem aplikacji ScanSnap Home dezaktywuj licencję dla ScanSnap Home, postępując w następujący sposób.

  1. Wyświetl Okno główne aplikacji ScanSnap Home na komputerze, którego używasz ze skanerem ScanSnap.

   Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

  2. Wybierz [Ustaw] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.

  3. Wybierz zakładkę [Konto] i sprawdź, czy wyświetlany numer licencji odpowiada numerowi seryjnemu skanera ScanSnap, którego używasz.

  4. Dezaktywuj licencję, wykonując jedną z poniższych metod:

   • W przypadku zalogowania się za pomocą konta ScanSnap

    1. Kliknij [Aby usunąć aktywację licencji, kliknij tutaj], aby wyświetlić stronę zarządzania kontem ScanSnap.

    2. Zaloguj się, wpisując adres e-mail i hasło dla konta ScanSnap, dla którego chcesz anulować aktywację licencji.

    3. Kliknij [Remove license activation] dla [Current License Information].

    4. Kliknij przycisk [Remove], aby usunąć numer bieżącej licencji.

     WSKAZÓWKA
     • Gdy w oknie [Current License Information] wyświetla się "SimpleActivation", wskazuje to, że licencja została aktywowana bez zalogowania się na koncie ScanSnap.

      Anuluj aktywację licencji na komputerze, którego używasz ze skanerem ScanSnap, którego nazwa wyświetla się w polu [Current license number].

   • W przypadku niezalogowania się za pomocą konta ScanSnap

    Kliknij przycisk [Wyloguj się], aby ją dezaktywować.

 1. Włącz komputer i zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

 2. Zakończ wszystkie uruchomione programy.

 3. Wyświetl okno [Programy i funkcje], po czym wyświetl listę aktualnie zainstalowanych programów.

 4. Wybierz program do odinstalowania.

  Aby odinstalować więcej niż jeden program, powtórz kroki od 4 do 6 dla każdego programu.

 5. Kliknij przycisk [Odinstaluj].

 6. Zapoznaj się z komunikatem i kliknij przycisk [Tak].

Program został odinstalowany.

W tej części opisano sposób odinstalowania następujących programów:

UWAGA
 • Po zmianie komputera na ten, którego chcesz używać lub po wykonaniu czystej instalacji na komputerze, którego używasz, jeśli chcesz używać aplikacji ScanSnap Home w ten sam sposób co wcześniej, najpierw należy wyeksportować profile i rekordy danych zawartości.

  Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi eksportowania profili i rekordów danych zawartości, jeśli to konieczne i zaimportuj je do nowego środowiska w celu wykonania skanowania.

 • Przed odinstalowaniem aplikacji ScanSnap Home dezaktywuj licencję dla ScanSnap Home, postępując w następujący sposób.

  1. Wyświetl Okno główne aplikacji ScanSnap Home na komputerze, którego używasz ze skanerem ScanSnap.

   Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

  2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.

  3. Wybierz zakładkę [Konto] i sprawdź, czy wyświetlany numer licencji odpowiada numerowi seryjnemu skanera ScanSnap, którego używasz.

  4. Dezaktywuj licencję, wykonując jedną z poniższych metod:

   • W przypadku zalogowania się za pomocą konta ScanSnap

    1. Kliknij [Aby usunąć aktywację licencji, kliknij tutaj], aby wyświetlić stronę zarządzania kontem ScanSnap.

    2. Zaloguj się, wpisując adres e-mail i hasło dla konta ScanSnap, dla którego chcesz anulować aktywację licencji.

    3. Kliknij [Remove license activation] dla [Current License Information].

    4. Kliknij przycisk [Remove], aby usunąć numer bieżącej licencji.

     WSKAZÓWKA
     • Gdy w oknie [Current License Information] wyświetla się "SimpleActivation", wskazuje to, że licencja została aktywowana bez zalogowania się na koncie ScanSnap.

      Anuluj aktywację licencji na komputerze, którego używasz ze skanerem ScanSnap, którego nazwa wyświetla się w polu [Current license number].

   • W przypadku niezalogowania się za pomocą konta ScanSnap

    Kliknij przycisk [Wyloguj się], aby ją dezaktywować.

ScanSnap Home
 1. Włącz komputer i zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

 2. Zakończ program ScanSnap Home jeśli nadal działa.

 3. Na pasku bocznym aplikacji Finder wybierz [Aplikacje] [ScanSnap Home] i przeciągnij folder [ScanSnap Home] do kosza.

 4. Opróżnij kosz.

Folder [ScanSnap Home] został usunięty a dezinstalacja ScanSnap Home zakończona.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli ustawienie otwierania ScanSnap Home przy logowaniu jest skonfigurowane dla użytkownika innego niż użytkownik, który odinstalował ScanSnap Home, usuń [ScanSnap Home] z listy [Otwórz po zalogowaniu] w oknie [Elementy logowania].

  1. Zaloguj się jako użytkownik, który skonfigurował ScanSnap Home jako element do otworzenia podczas logowania.

  2. Wybierz [Ustawienia systemu] w menu Apple (Znaczek Apple), aby wyświetlić okno ustawień systemu.

  3. Wybierz [Ogólne] z paska bocznego w oknie ustawień systemu, aby wyświetlić okno [Ogólne].

  4. Wybierz [Elementy logowania] z listy [Ogólne], aby wyświetlić okno [Elementy logowania].

  5. Z listy [Otwórz po zalogowaniu] wybierz [ScanSnap Home].

  6. Kliknij przycisk [Usuń] pod listą [Otwórz po zalogowaniu].

  7. Kliknij Zamknij w górnej części okna, aby zamknąć okno ustawień systemu.

ABBYY FineReader for ScanSnap
 1. Włącz komputer i zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

 2. Zakończ program ABBYY FineReader for ScanSnap, jeśli jest uruchomiony.

 3. Na pasku bocznym aplikacji Finder wybierz [Aplikacje] [ABBYY FineReader for ScanSnap] i przeciągnij folder [ABBYY FineReader for ScanSnap] do kosza.

 4. Opróżnij kosz.

Folder [ABBYY FineReader for ScanSnap] został usunięty, a dezinstalacja ABBYY FineReader for ScanSnap została zakończona.

ScanSnap Online Update
UWAGA
 • Przed odinstalowaniem ScanSnap Online Update upewnij się, że aplikacja ScanSnap Home nie jest zainstalowana.

 1. Włącz komputer i zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

 2. Na pasku bocznym w aplikacji Finder wybierz [Aplikacje] [ScanSnap Online Update] [Sub], a następnie dwukrotnie kliknij [AOUUninstaller].

 3. W oknie [Dezinstalator aplikacji ScanSnap Online Update] ([Witamy w dezinstalatorze aplikacji ScanSnap Online Update]) kliknij przycisk [Kontynuuj].

 4. Przeczytaj [Czytaj to], po czym kliknij przycisk [Odinstaluj].

 5. W oknie uwierzytelniania wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla użytkownika z uprawnieniami administratora, a następnie kliknij przycisk [OK].

Po udanym odinstalowaniu ScanSnap Online Update pojawi się okno [Dezinstalacja powiodła się].