Aktywacja licencji dla aplikacji ScanSnap Home

Aby używać ScanSnap Home, musisz aktywować licencję. Podłączenie skanera ScanSnap do komputera automatycznie aktywuje licencję, tym samym umożliwiając korzystanie z aplikacji ScanSnap Home.

Jednak, istnieje limit licencji skanera ScanSnap. Zatem, należy dezaktywować licencje dla komputerów lub kont użytkowników, którzy nie korzystają już ze skanera ScanSnap.

Jeśli zarejestrujesz konto ScanSnap i użyjesz go do aktywacji licencji dla ScanSnap Home, będziesz mógł wykonać poniższe działania:

 • Używaj skanera ScanSnap z maksymalnie pięcioma urządzeniami takimi jak komputery lub urządzenia przenośne, przy pomocy jednej licencji.

 • Skanuj dokumenty za pomocą skanera ScanSnap i zapisuj zeskanowane obrazy bezpośrednio ze skanera w usłudze w chmurze za pomocą ScanSnap Cloud.

Kiedy licencja aplikacji ScanSnap Home zostanie aktywowana przy pomocy konta ScanSnap, możesz używać skanera ScanSnap z maksymalnie pięcioma komputerami, korzystając z jednej licencji.

UWAGA
 • Konta skanera ScanSnap są dostępne w poniższych regionach. Aby się zapoznać ze szczegółami dotyczącymi dostępności kont ScanSnap, zajrzyj tutaj.

  Regiony, w których dostępne są konta ScanSnap
 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. Wybierz zakładkę [Konto], aby aktywować licencję dla ScanSnap Home.

  Dla [Numer licencji] wyświetla się numer seryjny skanera ScanSnap, podłączonego do komputera.

  Aktywuj licencję, wykonując jedną z poniższych czynności:

  • Kiedy nie używasz konta ScanSnap

   Wybierz opcję [Konto ScanSnap nie jest używane] po czym kliknij przycisk [Zaloguj się].

   UWAGA
   • Jeśli wielokrotnie się logujesz lub wylogowujesz, albo wielokrotnie dezaktywujesz licencję bez konta ScanSnap w określonym okresie, nie będziesz mógł się ponownie zalogować.

  • Kiedy używasz konta ScanSnap

   Zaloguj się, wprowadzając adres e-mail konta ScanSnap i hasło w pola w [Zaloguj się na konto ScanSnap.(zalecane)].

   Możesz zarejestrować konto ScanSnap na stronie rejestracji konta ScanSnap, wyświetlanej po kliknięciu [Jeśli konto nie jest zarejestrowane, Kliknij tutaj].

   WSKAZÓWKA
  • Kiedy rejestrujesz dodatkową licencję

   Wybierz [Zarejestruj dodatkową licencję] po czym kliknij przycisk [Zaloguj się].

   Szczegóły dotyczące zakupu dodatkowej licencji podano w "Dostawcy materiałów eksploatacyjnych / części opcjonalnych" w Wsparcie klienta.

 4. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno preferencji.

Aktywację licencji w aplikacji ScanSnap Home przeprowadza się dla skanera ScanSnap połączonego z komputerem.

WSKAZÓWKA
 • Aby móc używać aplikacji ScanSnap Home lub ustanowić łącze z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud z kontem ScanSnap (innym niż konto ScanSnap, przy pomocy którego aktywowano licencję), zaloguj się do aplikacji ScanSnap Home za pomocą innego konta ScanSnap. Jeśli przełączysz konto ScanSnap na nowe, możesz dalej korzystać z aplikacji ScanSnap Home na nowym koncie ScanSnap.

  Aby móc używać aplikacji ScanSnap Home z kontem ScanSnap innym niż konto ScanSnap, przy pomocy którego aktywowano licencję, zaloguj się do aplikacji ScanSnap Home za pomocą innego konta ScanSnap. Jeśli przełączysz konto ScanSnap na nowe, możesz dalej korzystać z aplikacji ScanSnap Home na nowym koncie ScanSnap.

 • Aby sprawdzić aktualną sytuację dotyczącą aktywacji licencji konta ScanSnap lub zmienić adres e-mail lub hasło konta skanera ScanSnap, zapoznaj się ze stroną zarządzania kontem ScanSnap.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. Wybierz zakładkę [Konto], aby aktywować licencję dla ScanSnap Home.

  Dla [Numer licencji] wyświetla się numer seryjny skanera ScanSnap, podłączonego do komputera.

  Aktywuj licencję, wykonując jedną z poniższych czynności:

  • Kiedy nie używasz konta ScanSnap

   Wybierz opcję [Konto ScanSnap nie jest używane] po czym kliknij przycisk [Zaloguj się].

   UWAGA
   • Jeśli wielokrotnie się logujesz lub wylogowujesz, albo wielokrotnie dezaktywujesz licencję bez konta ScanSnap w określonym okresie, nie będziesz mógł się ponownie zalogować.

  • Kiedy używasz konta ScanSnap

   Zaloguj się, wprowadzając adres e-mail konta ScanSnap i hasło w pola w [Zaloguj się na konto ScanSnap. (zalecane)].

   Możesz zarejestrować konto ScanSnap na stronie rejestracji konta ScanSnap, wyświetlanej po kliknięciu [Jeśli konto nie jest zarejestrowane, Kliknij tutaj].

   WSKAZÓWKA
  • Kiedy rejestrujesz dodatkową licencję

   Wybierz [Zarejestruj dodatkową licencję] po czym kliknij przycisk [Zaloguj się].

   Szczegóły dotyczące zakupu dodatkowej licencji podano w "Dostawcy materiałów eksploatacyjnych / części opcjonalnych" w Wsparcie klienta.

 4. Kliknij Zamknij w górnej części okna, aby zamknąć okno preferencji.

Aktywację licencji w aplikacji ScanSnap Home przeprowadza się dla skanera ScanSnap połączonego z komputerem.

WSKAZÓWKA
 • Aby móc używać aplikacji ScanSnap Home lub ustanowić łącze z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud z kontem ScanSnap (innym niż konto ScanSnap, przy pomocy którego aktywowano licencję), zaloguj się do aplikacji ScanSnap Home za pomocą innego konta ScanSnap. Jeśli przełączysz konto ScanSnap na nowe, możesz dalej korzystać z aplikacji ScanSnap Home na nowym koncie ScanSnap.

  Aby móc używać aplikacji ScanSnap Home z kontem ScanSnap innym niż konto ScanSnap, przy pomocy którego aktywowano licencję, zaloguj się do aplikacji ScanSnap Home za pomocą innego konta ScanSnap. Jeśli przełączysz konto ScanSnap na nowe, możesz dalej korzystać z aplikacji ScanSnap Home na nowym koncie ScanSnap.

 • Aby sprawdzić aktualną sytuację dotyczącą aktywacji licencji konta ScanSnap lub zmienić adres e-mail lub hasło konta skanera ScanSnap, zapoznaj się ze stroną zarządzania kontem ScanSnap.