Ustawianie nazwy użytkownika i koloru ikony swojego komputera

Dla każdego komputera, przy pomocy którego aktywowano licencję ScanSnap Home, można ustawić ikonę użytkownika, nazwę użytkownika i kolor ikon profili wyświetlanych na panelu dotykowym oraz w oknie skanowania. Dla każdego komputera, przy pomocy którego aktywowano licencję ScanSnap Home, można ustawić ikonę użytkownika, nazwę użytkownika i kolor ikon profili wyświetlanych w oknie skanowania.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli używany jest komputer, który jest używany przez innych użytkowników używających swoich kont do uzyskiwania dostępu do skanera ScanSnap, każdy użytkownik może ustawić nazwę użytkownika lub kolor ikon profili dla własnego konta.™

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. W [Ustawienie użytkownika] w zakładce [Konto] możesz ustawić wzór ikony użytkownika, nazwę użytkownika dla komputera i kolor ikon profili wyświetlanych na panelu dotykowym i w Okno skanowania. W [Ustawienie użytkownika] w zakładce [Konto] możesz ustawić wzór ikony użytkownika, nazwę użytkownika dla komputera i kolor ikon profili wyświetlanych w Okno skanowania.
  • Ikona użytkownika

   Wybierz wzór ikony w oknie [Wybór ikony], które pojawi się po kliknięciu ikony użytkownika.

  • Nazwa użytkownika

   Wprowadź nazwę użytkownika dla swojego komputera (wyświetlaną na panelu dotykowym i w oknie skanowania), składającą się maksymalnie z 30 znaków.

   Wprowadź nazwę użytkownika dla swojego komputera (wyświetlaną w oknie skanowania), składającą się maksymalnie z 30 znaków.

  • Kolor

   Ustaw kolor ikony użytkownika i ikon profili.

  • Pole wyboru [Pokazuj komunikat powiadomienia, że ta sama nazwa użytkownika jest już używana]

   Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać komunikat, czy nazwa użytkownika ustawiona w [Nazwa użytkownika] i nazwa użytkownika komputera połączonego ze skanerem ScanSnap, którego używano wcześniej, są takie same.

  WSKAZÓWKA
  • Domyślna nazwa użytkownika ustawiana jest, gdy skaner ScanSnap zostanie połączony z komputerem po raz pierwszy, w formacie "login nazwa użytkownika@nazwa komputera".

  • Jeśli nazwa użytkownika zawiera znaki zależne od maszyny, mogą one ulec zniekształceniu.

 4. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno preferencji.

Kolor ikon profilu wyświetlanych na liście profili na panelu dotykowym i w oknie skanowania ulegnie zmianie.

Miejsca wyświetlania nazwy użytkownika i ikony użytkownika różnią się, w zależności od ustawienia [Wyświetlanie profili] na ekranie [Ustawienia skanera], który można wyświetlić po wyświetleniu ekranu [Ustawienia] na panelu dotykowym.

 • Kiedy ustawiono [Wybrany użytkownik] dla [Wyświetlanie profili]

  W następujących przypadkach nazwa użytkownika i ikona użytkownika wyświetlają się w górnej części ekranu głównego na panelu dotykowym.

  • [Połączenie przez punkt dostępu] lub [Połączenie bezpośrednie] ustawia się dla [Tryb połączenia Wi-Fi] w [Ustawienia Wi-Fi] na ekranie [Ustawienia] na panelu dotykowym.

  • Istnieją dwa lub więcej historyczne rekordy użytkowników, którzy wcześniej używali komputerów do łączenia ze skanerem ScanSnap

 • Kiedy ustawiono [Wszyscy użytkownicy] dla [Wyświetlanie profili]

  Nazwa użytkownika i ikona użytkownika wyświetlą się na przycisku [Scan], jeśli ikona profilu (która została wybrana z listy profili na ekranie głównym panelu dotykowego i w oknie skanowania) zostanie ponownie wciśnięta na panelu dotykowym lub kliknięta w oknie skanowania.

Kolor ikon profilu wyświetlanych na liście profili w oknie skanowania ulegnie zmianie.

Nazwa użytkownika i ikona użytkownika wyświetlą się na przycisku [Scan], jeśli profil (który został wybrany z listy profili) zostanie ponownie kliknięty w oknie skanowania.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. W [Ustawienie użytkownika] w zakładce [Konto] możesz ustawić wzór ikony użytkownika, nazwę użytkownika dla komputera i kolor ikon profili wyświetlanych na panelu dotykowym i w Okno skanowania. W [Ustawienie użytkownika] w zakładce [Konto] możesz ustawić wzór ikony użytkownika, nazwę użytkownika dla komputera i kolor ikon profili wyświetlanych w Okno skanowania.
  • Ikona użytkownika

   Wybierz wzór ikony w oknie [Wybór ikony], które pojawi się po kliknięciu ikony użytkownika.

  • Nazwa użytkownika

   Wprowadź nazwę użytkownika dla swojego komputera (wyświetlaną na panelu dotykowym i w oknie skanowania), składającą się maksymalnie z 30 znaków.

   Wprowadź nazwę użytkownika dla swojego komputera (wyświetlaną w oknie skanowania), składającą się maksymalnie z 30 znaków.

  • Kolor

   Ustaw kolor ikony użytkownika i ikon profili.

  • Pole wyboru [Pokazuj komunikat powiadomienia, że ta sama nazwa użytkownika jest już używana]

   Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać komunikat, czy nazwa użytkownika ustawiona w [Nazwa użytkownika] i nazwa użytkownika komputera połączonego ze skanerem ScanSnap, którego używano wcześniej, są takie same.

  WSKAZÓWKA
  • Domyślna nazwa użytkownika ustawiana jest, gdy skaner ScanSnap zostanie połączony z komputerem po raz pierwszy, w formacie "login nazwa użytkownika@nazwa komputera".

  • Jeśli nazwa użytkownika zawiera znaki zależne od maszyny, mogą one ulec zniekształceniu.

 4. Kliknij Zamknij w górnej części okna, aby zamknąć okno preferencji.

Kolor ikon profilu wyświetlanych na liście profili na panelu dotykowym i w oknie skanowania ulegnie zmianie.

Miejsca wyświetlania nazwy użytkownika i ikony użytkownika różnią się, w zależności od ustawienia [Wyświetlanie profili] na ekranie [Ustawienia skanera], który można wyświetlić po wyświetleniu ekranu [Ustawienia] na panelu dotykowym.

 • Kiedy ustawiono [Wybrany użytkownik] dla [Wyświetlanie profili]

  W następujących przypadkach nazwa użytkownika i ikona użytkownika wyświetlają się w górnej części ekranu głównego na panelu dotykowym.

  • [Połączenie przez punkt dostępu] lub [Połączenie bezpośrednie] ustawia się dla [Tryb połączenia Wi-Fi] w [Ustawienia Wi-Fi] na ekranie [Ustawienia] na panelu dotykowym.

  • Istnieją dwa lub więcej historyczne rekordy użytkowników, którzy wcześniej używali komputerów do łączenia ze skanerem ScanSnap

 • Kiedy ustawiono [Wszyscy użytkownicy] dla [Wyświetlanie profili]

  Nazwa użytkownika i ikona użytkownika wyświetlą się na przycisku [Scan], jeśli ikona profilu (która została wybrana z listy profili na ekranie głównym panelu dotykowego i w oknie skanowania) zostanie ponownie wciśnięta na panelu dotykowym lub kliknięta w oknie skanowania.

Kolor ikon profilu wyświetlanych na liście profili w oknie skanowania ulegnie zmianie.

Nazwa użytkownika i ikona użytkownika wyświetlą się na przycisku [Scan], jeśli profil (który został wybrany z listy profili) zostanie ponownie kliknięty w oknie skanowania.