Usuwanie rekordu danych zawartości (przy pomocy ScanSnap Cloud)

Usuń rekord danych zawartości z widoku listy rekordów danych zawartości w oknie głównym aplikacji ScanSnap Home. Rekordy danych zawartości są usuwane automatycznie dwa tygodnie po ich utworzeniu ze skanu, ale możne je też usunąć ręcznie.

Nawet, jeśli usuniesz rekord danych zawartości z widoku listy rekordów danych zawartości, obraz w tym rekordzie danych zawartości, który został zapisany w usłudze w chmurze, nie zostanie usunięty.

Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

 1. Wyświetl Okno główne (używając ScanSnap Cloud) oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Kliknij Chmura, który wyświetli się obok przycisku [Scan] w górnej części okna głównego, aby przełączyć widok okna głównego.
 3. W Widok listy rekordu danych zawartości (używając ScanSnap Cloud) wybierz rekord danych zawartości do usunięcia.

  Jeśli usuniesz wiele rekordów danych zawartości, wybierz rekordy danych zawartości przytrzymując klawisz [Ctrl] lub [Shift].

 4. W menu, które pojawi się, gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości, wybierz [Usuń].
 5. Zapoznaj się z komunikatem potwierdzenia i kliknij przycisk [OK].

Wybrany rekord danych zawartości został usunięty z okna głównego.

 1. Wyświetl Okno główne (używając ScanSnap Cloud) oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Kliknij Chmura, który wyświetli się obok przycisku [Scan] w górnej części okna głównego, aby przełączyć widok okna głównego.
 3. W Widok listy rekordu danych zawartości (używając ScanSnap Cloud) wybierz rekord danych zawartości do usunięcia.

  Jeśli usuniesz wiele rekordów danych zawartości, wybierz rekordy danych zawartości, przytrzymując klawisz [command polecenie] lub [Shift].

 4. Kliknij rekord danych zawartości jednocześnie naciskając klawisz [control] i wybierz [Usuń] w menu, które się pojawi.
 5. Zapoznaj się z komunikatem potwierdzenia i kliknij przycisk [OK].

Wybrany rekord danych zawartości został usunięty z okna głównego.