Kopiowanie zeskanowanego obrazu (przy pomocy ScanSnap Cloud)

Skopiuj obraz zapisany na serwerze ScanSnap Cloud do folderu lokalnego lub sieciowego.

Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

 1. Wyświetl Okno główne (używając ScanSnap Cloud) oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Kliknij Chmura, który wyświetli się obok przycisku [Scan] w górnej części okna głównego, aby przełączyć widok okna głównego.
 3. W Widok listy rekordu danych zawartości (używając ScanSnap Cloud) wybierz rekord danych zawartości z obrazem, który chcesz skopiować.

  Jeśli kopiujesz wiele obrazów, wybierz rekordy danych zawartości z tymi obrazami, przytrzymując klawisz [Ctrl] lub [Shift].

 4. W menu, które pojawi się, gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości, wybierz [Zapisz obraz].
 5. Wybierz nowy folder docelowy w oknie [Wybierz folder], po czym kliknij przycisk [OK].

Obraz został skopiowany z serwera ScanSnap Cloud do komputera.

 1. Wyświetl Okno główne (używając ScanSnap Cloud) oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Kliknij Chmura, który wyświetli się obok przycisku [Scan] w górnej części okna głównego, aby przełączyć widok okna głównego.
 3. W Widok listy rekordu danych zawartości (używając ScanSnap Cloud) wybierz rekord danych zawartości z obrazem, który chcesz skopiować.

  Jeśli kopiujesz wiele obrazów, wybierz rekordy danych zawartości z tymi obrazami, przytrzymując klawisz [command polecenie] lub [Shift].

 4. Kliknij rekord danych zawartości, jednocześnie naciskając klawisz [control] i wybierz [Zapisz obraz] w menu, które się pojawi.
 5. Wybierz nowy folder docelowy w oknie [Zapisz plik], po czym kliknij przycisk [Zapisz].

Obraz został skopiowany z serwera ScanSnap Cloud do komputera.