Zmienianie nazwy pliku zeskanowanego obrazu (używając ScanSnap Cloud)

Zmień nazwę pliku zeskanowanego obrazu zapisanego na serwerze ScanSnap Cloud i w usłudze w chmurze, zmieniając tytuł rekordu danych zawartości w oknie głównym aplikacji ScanSnap Home.

Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

 1. Wyświetl Okno główne (używając ScanSnap Cloud) oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Kliknij Chmura, który wyświetli się obok przycisku [Scan] w górnej części okna głównego, aby przełączyć widok okna głównego.
 3. W Widok listy rekordu danych zawartości (używając ScanSnap Cloud) wybierz rekord danych zawartości z zeskanowanym obrazem, którego nazwę pliku chcesz zmienić.
 4. W menu, które pojawi się, gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości, wybierz [Zmień nazwę].
 5. Wprowadź tytuł dla rekordu danych zawartości.
 6. Naciśnij klawisz [Enter] na klawiaturze.

Nazwa pliku zeskanowanego obrazu, zapisanego na serwerze ScanSnap Cloud i w usłudze w chmurze została zmieniona.

 1. Wyświetl Okno główne (używając ScanSnap Cloud) oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Kliknij Chmura, który wyświetli się obok przycisku [Scan] w górnej części okna głównego, aby przełączyć widok okna głównego.
 3. W Widok listy rekordu danych zawartości (używając ScanSnap Cloud) wybierz rekord danych zawartości z zeskanowanym obrazem, którego nazwę pliku chcesz zmienić.
 4. Kliknij rekord danych zawartości, jednocześnie naciskając klawisz [control] na klawiaturze i wybierz [Zmień tytuły] w menu, które się pojawi.
 5. Wprowadź tytuł dla rekordu danych zawartości.
 6. Naciśnij klawisz [Return] na klawiaturze.

Nazwa pliku zeskanowanego obrazu, zapisanego na serwerze ScanSnap Cloud i w usłudze w chmurze została zmieniona.