Zapisywanie zeskanowanego obrazu w innej usłudze w chmurze (przy pomocy ScanSnap Cloud)

Kiedy typ zeskanowanego dokumentu zostanie nieprawidłowo wykryty, jeśli zmienisz typ dokumentu dla rekordu danych zawartości, zostanie on zapisany w wybranej usłudze w chmurze.

Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli skanowałeś długą stronę dokumentów naciskając przycisk [Scan] skanera ScanSnap przez ponad 3 sekundy, dla rekordów danych zawartości zostanie ustawiony typ "Dokumenty", aby nie można było zapisywać zeskanowanych obrazów w innej usłudze w chmurze.

 1. Wyświetl Okno główne (używając ScanSnap Cloud) oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Kliknij Chmura, który wyświetli się obok przycisku [Scan] w górnej części okna głównego, aby przełączyć widok okna głównego.
 3. W Widok listy rekordu danych zawartości (używając ScanSnap Cloud) wybierz rekord danych zawartości z obrazem, który chcesz zapisać w innej usłudze w chmurze.
 4. W menu, które pojawi się, gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości, wybierz [Zmień typ dokumentu] i wyświetl okno wyboru typu dokumentu.
 5. Wybierz ten sam typ dokumentu, co typ skanowanego dokumentu, po czym kliknij przycisk [Zapisz].

Obraz został zapisany w usłudze w chmurze, ustawionej dla wybranego typu dokumentu.

 1. Wyświetl Okno główne (używając ScanSnap Cloud) oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Kliknij Chmura, który wyświetli się obok przycisku [Scan] w górnej części okna głównego, aby przełączyć widok okna głównego.
 3. W Widok listy rekordu danych zawartości (używając ScanSnap Cloud) wybierz rekord danych zawartości z obrazem, który chcesz zapisać w innej usłudze w chmurze.
 4. W menu, które pojawi się, gdy klikniesz rekord danych zawartości, jednocześnie przytrzymując klawisz [control] na klawiaturze, wybierz [Zmień typ dokumentu] i wyświetl okno wyboru typu dokumentu.
 5. Wybierz ten sam typ dokumentu, co typ skanowanego dokumentu, po czym kliknij przycisk [Zapisz].

Obraz został zapisany w usłudze w chmurze, ustawionej dla wybranego typu dokumentu.