Części i funkcje

W tej części opisano nazwy i funkcje elementów skanera ScanSnap.

Przód

Przód
Przód
Przód
Przód
Przód
Przód
Przód
Przód

Nr

Nazwa

Opis

1

Podajnik papieru ADF (pokrywa)

Prowadnica podajnika

Otwórz, aby użyć skanera ScanSnap.

Otwórz, aby wykonać skanowanie przy pomocy funkcji Skanowanie z zaginaniem arkuszy.

Otwarcie powoduje włączenie skanera ScanSnap. Następnie można załadować do niego dokument.

Kiedy skaner ScanSnap wyłączy się automatycznie, aby go ponownie włączyć, zamknij podajnik papieru ADF (pokrywa) i ponownie go otwórz.

Kiedy skaner ScanSnap wyłączy się automatycznie, aby go ponownie włączyć, zamknij prowadnicę podajnika i ponownie ją otwórz.

2

Przycisk [Scan]

Włącza skaner ScanSnap.

Rozpoczyna i kończy skanowanie dokumentów.

Wskazuje status skanera ScanSnap.

Niebieski (świecący): Gotowy

Niebieski (migający): Skanowanie

Pomarańczowy (migający): Błąd

Fioletowy (świecący): Używanie ScanSnap Cloud

Po ustanowieniu łącza z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud zapoznaj się z Status skanera ScanSnap w przypadku używania aplikacji ScanSnap Cloud.

Dla regionów, w których dostępne jest powiązanie z usługą w chmurze, zapoznaj się z tutaj.

3

Wskaźnik Wi-Fi

Wskazuje status połączenia Wi-Fi skanera ScanSnap.

Niebieski (świecący): Połączony (tryb Połączenie przez punkt dostępu)

Niebieski (migający): Stan gotowości

Zielony (świecący): Połączony (tryb Połączenie bezpośrednie)

Pomarańczowy (świecący): Połączenie niemożliwe lub oczekujący na połączenie w trybie Połączenia bezpośredniego

Pomarańczowy (migający): Połączenie niemożliwe (błąd WPS)

Fioletowy (świecący): Używanie ScanSnap Cloud

Po ustanowieniu łącza z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud zapoznaj się z Status skanera ScanSnap w przypadku używania aplikacji ScanSnap Cloud.

Dla regionów, w których dostępne jest powiązanie z usługą w chmurze, zapoznaj się z tutaj.

4

Podajnik ręczny

Włóż dokument do podajnika ręcznego, skanując go za pomocą funkcji Skanowanie zwrotne.

2

5

Górna część podajnika ADF

Otwórz ją, aby wyjąć zakleszczone dokumenty, wymienić materiały eksploatacyjne (zestaw rolek) lub wyczyścić wnętrze skanera ScanSnap.

Otwórz ją, aby wyjąć zakleszczone dokumenty, wymienić materiały eksploatacyjne (rolkę pobierającą lub podkładkę) lub wyczyścić wnętrze skanera ScanSnap.

3

6

Przedłużenie

Wyciągnij podczas skanowania długich dokumentów.

W przypadku, gdy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

Przytrzymuje dokumenty załadowane do podajnika papieru ADF (pokrywa), gdy skanujesz przy użyciu funkcji Skanowanie z zaginaniem arkuszy.

Jeśli dokumenty wychodzą poza zakres przedłużenia, wyciągnij ręcznie górną część przedłużenia.

4

7

Prowadnica boczna

Dopasuj do szerokości dokumentów, aby zapobiec ich przekrzywieniu.

5

8

Element zwalniający podajnika ADF

Pociągnij za ten element, aby otworzyć górną część podajnika ADF.

2

Prowadnica wyjściowa

Otwórz ją, aby wysuwać dokumenty z przodu skanera ScanSnap.

Wybierz metodę wysuwania, w zależności od typu skanowanego dokumentu.

Szczegóły można znaleźć w Dokumenty, które można skanować przy pomocy skanera ScanSnap.

 • Kiedy prowadnica wyjściowa jest zamknięta

  Kiedy prowadnica wyjściowa jest zamknięta
  Kiedy prowadnica wyjściowa jest zamknięta
 • Kiedy prowadnica wyjściowa jest otwarta

  Kiedy prowadnica wyjściowa jest otwarta
  Kiedy prowadnica wyjściowa jest otwarta

3

Góra pokrywa

Otwórz ją, aby usunąć zakleszczone dokumenty lub wyczyścić wnętrze skanera ScanSnap.

6

Panel dotykowy

Używany do wyświetlania statusu połączenia skanera ScanSnap, wyboru profilu do rozpoczęcia skanowania lub do zmiany ustawień skanera.

Kiedy skaner ScanSnap wyłączy się automatycznie, aby go ponownie włączyć, naciśnij panel dotykowy.

1

Głowica

-

2

Korpus

-

6

4

3

Przycisk [Scan]

Przycisk [Scan]

Przycisk [Scan/Stop]

Rozpoczyna skanowanie dokumentów. Można go nacisnąć nawet wtedy, gdy zasobnik jest zamknięty.

Rozpoczyna skanowanie dokumentów.

Rozpoczyna i kończy skanowanie dokumentów.

Włącza skaner ScanSnap.

Rozpoczyna skanowanie dokumentów.

Kiedy skaner ScanSnap wyłączy się automatycznie, aby go ponownie włączyć, naciśnij przycisk [Scan].

Kiedy skaner ScanSnap wyłączy się automatycznie, aby go ponownie włączyć, naciśnij przycisk [Scan].

Kiedy skaner ScanSnap wyłączy się automatycznie, aby go ponownie włączyć, naciśnij przycisk [Scan/Stop].

Kiedy skaner ScanSnap wyłączy się automatycznie, aby go ponownie włączyć, naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop].

Wskazuje status skanera ScanSnap.

Niebieski (świecący): Gotowy

Niebieski (migający): Skanowanie

Pomarańczowy (migający): Błąd

Fioletowy (świecący): Używanie ScanSnap Cloud

Po ustanowieniu łącza z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud zapoznaj się z Status skanera ScanSnap w przypadku używania aplikacji ScanSnap Cloud.

Dla regionów, w których dostępne jest powiązanie z usługą w chmurze, zapoznaj się z tutaj.

4

Przycisk [Stop]

Włącza skaner ScanSnap.

Kończy skanowanie dokumentów.

Kiedy skaner ScanSnap wyłączy się automatycznie, aby go ponownie włączyć, naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop].

5

Podstawa

-

6

Dioda LED zasilania

Wskazuje status skanera ScanSnap w następujący sposób:

Niebieski (świecący): Gotowy

Niebieski (migający): Skanowanie

Pomarańczowy (migający): Błąd

7

Biały arkusz

Używany do określania początkowego położenia skanowanych dokumentów; stanowi również standardowy odnośnik kolorystyczny dla koloru dokumentów podczas ich skanowania.

8

Znacznik centrujący

Umieszczając książkę lub dokument standardowych rozmiarów, wyrównaj środek dokumentu za pomocą znacznika centrującego.

5

Wskaźnik akumulatora

Pokazuje pozostałą moc akumulatora i status jego ładowania.

 • Kiedy zasilanie jest włączone

  Niebieski (świecący): W pełni naładowany

  Pomarańczowy (świecący): Ładowanie

  Pomarańczowy (migający): Niski poziom akumulatora

 • Kiedy zasilanie jest wyłączone

  Pomarańczowy (świecący): Ładowanie

7

Wskaźnik Wi-Fi

Wskazuje status połączenia Wi-Fi skanera ScanSnap.

Niebieski (świecący): Gotowy

Niebieski (migający): Stan gotowości

Pomarańczowy (świecący): Połączenie niemożliwe

Pomarańczowy (migający): Połączenie niemożliwe (błąd WPS)

Fioletowy (świecący): Używanie ScanSnap Cloud

Po ustanowieniu łącza z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud zapoznaj się z Status skanera ScanSnap w przypadku używania aplikacji ScanSnap Cloud.

Dla regionów, w których dostępne jest powiązanie z usługą w chmurze, zapoznaj się z tutaj.

6

Wskaźnik Wi-Fi

Wskazuje status połączenia Wi-Fi skanera ScanSnap.

Niebieski (świecący): Połączony (tryb Połączenie przez punkt dostępu)

Niebieski (migający): Stan gotowości

Zielony (świecący): Połączony (tryb Połączenie bezpośrednie)

Pomarańczowy (świecący): Połączenie niemożliwe lub oczekujący na połączenie w trybie Połączenia bezpośredniego

Pomarańczowy (migający): Połączenie niemożliwe (błąd WPS)

Fioletowy (świecący): Używanie ScanSnap Cloud

Po ustanowieniu łącza z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud zapoznaj się z Status skanera ScanSnap w przypadku używania aplikacji ScanSnap Cloud.

Dla regionów, w których dostępne jest powiązanie z usługą w chmurze, zapoznaj się z tutaj.

7

8

9

Zasobnik

Wysuń go, aby z niego korzystać.

Otwórz, aby użyć zasobnika.

Układa w stos wysuwane dokumenty.

Kiedy skanujesz dokumenty z użyciem funkcji Skanowanie z zaginaniem arkuszy, wysuwane dokumenty układają się w stos w zasobniku.

Podczas skanowania dokumentów zasobnik się podnosi, a górna część automatycznie się wysuwa, po czym zasobnik powraca na pozycję początkową po zeskanowaniu wszystkich dokumentów.

10

Podpórka dokumentów

Kiedy skanujesz dokumenty z użyciem funkcji Skanowanie z zaginaniem arkuszy, podpórka dokumentów przytrzymuje dokumenty, które wysuwają się do zasobnika.

7

5

Sekcja podawania

Włóż dokument do sekcji podawania.

8

Prowadnica rachunków

Przymocuj ją do podajnika papieru ADF (pokrywa), aby móc jej używać.

Używając prowadnicy rachunków możesz w niej umieszczać dokumenty o różnej szerokości, takie jak rachunki, aby móc równocześnie je skanować.

UWAGA
 • Przenosząc skaner ScanSnap trzymaj go za podstawę i korpus. Nie przenoś skanera trzymając za głowicę.

  Trzymanie skanera ScanSnap

TyłBok

Wstecz
Bok
Wstecz
Bok
Wstecz
Bok
Bok
Bok

Nr

Nazwa

Opis

11

9

Gniazdo linki zabezpieczającej

Używane do podłączenia kabla zabezpieczającego przed kradzieżą (dostępny w sieci handlowej).

9

12

10

Złącze USB

Przesuń osłonę złącza USB, aby je otworzyć, a następnie podłącz kabel USB do złącza.

Osłonę złącza USB można przesunąć do góry o jeden lub dwa poziomy. Otwórz osłonę, w zależności od rodzaju posiadanego kabla USB.

 • Pierwszy poziom: Kabel USB 2.0

 • Drugi poziom: Kabel USB 3.0

Służy do podłączenia kabla USB.

10

13

11

Złącze zasilania

Używane do podłączania kabla sieciowego, który podłącza się do zasilacza sieciowego.

Służy do podłączenia kabla zasilającego.

9

8

7

6

Taśma uszczelniająca

Po zainstalowaniu oprogramowania usuń tę taśmę uszczelniającą.

11

10

8

Gniazdo linki zabezpieczającej

Używane do podłączenia kabla zabezpieczającego przed kradzieżą (dostępny w sieci handlowej).

11

9

Złącze zasilania

Służy do podłączenia kabla zasilającego.

12

10

9

7

7

Złącze USB

Służy do podłączenia kabla USB.

12

13

Otwór wentylacyjny

Otwory odprowadzające gorące powietrze z wnętrza skanera ScanSnap.

14

Przycisk WPS

Naciśnij ten przycisk, aby połączyć się z kompatybilnym bezprzewodowym punktem dostępu WPS przy pomocy metody naciśnięcia przycisku.

15

Przełącznik Wi-Fi

Włącz ten przełącznik, aby używać skanera ScanSnap przez sieć Wi-Fi.

Wstecz

Wstecz
Wstecz

Nr

Nazwa

Opis

10

14

Przycisk WPS

Naciśnij ten przycisk, aby połączyć się z kompatybilnym bezprzewodowym punktem dostępu WPS przy pomocy metody naciśnięcia przycisku.

11

15

Przełącznik Wi-Fi

Włącz ten przełącznik, aby używać skanera ScanSnap przez sieć Wi-Fi.

Urządzenie do skanowania

Działa podczas skanowania dokumentów.

Urządzenie do skanowania

Nr

Nazwa

Opis

12

Aparat

Wykrywa obracanie strony i papiery z połyskiem.

13

Dioda LED na podczerwień

Oświetla obszar skanowania podczerwienią w celu wykrywania obracania stron i papieru z połyskiem.

14

Szyba

Chroni obiektyw stosowany do skanowania dokumentu.

15

Lampa

Oświetla dokument do zeskanowania.