Eksportowanie danych wizytówek

Elementy w [Informacje dotyczące wizytówki] w rekordzie danych zawartości z [Wizytówki] określone dla typu dokumentu można eksportować jako dane wizytówek w określonym formacie pliku.

Kiedy dane wizytówki są eksportowane do pliku, można te dane powiązać z innymi aplikacjami na potrzeby różnych zastosowań.

WSKAZÓWKA
 • Elementy wyświetlane w [Informacje dotyczące wizytówki] Widok rekordu danych zawartości są eksportowane w pliku, jako dane wizytówki.

 • Obraz wizytówki nie jest eksportowany. Aby wyeksportować obraz wizytówki, zapoznaj się z Zapisywanie zeskanowanego obrazu w określonym folderze.

 • Kiedy typ dokumentu rekordu danych zawartości został określony jako typ dokumentu inny niż [Wizytówki], rekordu danych zawartości nie można wyeksportować w pliku jako danych wizytówki.

 • Jeśli dla formatu pliku, w którym mają być wyeksportowane dane wizytówki, określono CSV, tekst lub vCard, jeśli eksportowane są dane z tekstem, które nie są obsługiwane przez system, tekst może nie wyświetlać się prawidłowo.

  Przykład: Tekst niemiecki wyświetlany w japońskim systemie operacyjnym

 • Jeśli dla formatu pliku, w którym eksportowane są dane wizytówki określono ContactXML, atrybut xml:lang zostanie ustawiony zgodnie z językiem systemu operacyjnego.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. W Widok listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z danymi wizytówki, które chcesz wyeksportować.

  Jeśli eksportujesz dane wizytówki w rekordach danych zawartości utworzonych z kilku zeskanowanych wizytówek, wybierz rekordy danych zawartości, przytrzymując klawisz [Ctrl] lub [Shift].

 3. Wybierz format pliku, w którym mają być wyeksportowane dane wizytówki.

  W menu, które się pojawi po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości, kliknij [Zapisz plik] [Zapisz informacje dotyczące wizytówki] i wybierz jeden z następujących formatów:

  • CSV.(Rozdzielany przecinkami) (*.csv)

  • Tekst (Rozdzielany tabulatorami) (*.txt)

  • vCard (*.vcf)

  • ContactXML (*.xml)

  • Unicode CSV (rozdzielany przecinkami) (*.csv)

  • Unicode Tekst (rozdzielany znakami tabulacji) (*.txt)

  • Unicode vCard (*.vcf)

 4. Zapisz dane dotyczące wizytówki w oknie [Zapisz informacje dotyczące wizytówki].
  • Kiedy w kroku 3 wybrano [vCard (*.vcf)] lub [Unicode vCard (*.vcf)]

   Określ miejsce docelowe zapisu dla danych wizytówki i kliknij przycisk [Wybierz folder].

  • Kiedy w kroku 3 wybrano format pliku inny niż [vCard (*.vcf)] lub [Unicode vCard (*.vcf)]

   Określ miejsce docelowe zapisu i nazwę pliku dla danych wizytówki i kliknij przycisk [Zapisz].

Dane wizytówki są eksportowane w określonym formacie pliku.

WSKAZÓWKA
 • Wyeksportowane dane wizytówki można importować i używać z innymi aplikacjami.

  Aby poznać szczegóły jak importować dane wizytówki, zapoznaj się z instrukcją obsługi aplikacji, której używasz.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. W Widok listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z danymi wizytówki, które chcesz wyeksportować.

  Jeśli eksportujesz dane wizytówki w rekordach danych zawartości utworzonych z kilku zeskanowanych wizytówek, wybierz rekordy danych zawartości, przytrzymując klawisz [command polecenie] lub [Shift].

 3. Wybierz format pliku, w którym mają być wyeksportowane dane wizytówki.

  W menu, które się pojawi po kliknięciu w rekord danych zawartości, przytrzymując klawisz [control] na klawiaturze, kliknij [Eksportuj] [Zapisz informacje dotyczące wizytówki] i wybierz jedną z następujących pozycji:

  • CSV.(Rozdzielany przecinkami) (*.csv)

  • Tekst (Rozdzielany tabulatorami) (*.txt)

  • vCard (*.vcf)

  • ContactXML (*.xml)

 4. W oknie zapisywania danych wizytówki określ miejsce docelowe zapisu i nazwę pliku, po czym kliknij przycisk [Zapisz].

Dane wizytówki są eksportowane w określonym formacie pliku.

WSKAZÓWKA
 • Wyeksportowane dane wizytówki można importować i używać z innymi aplikacjami.

  Aby poznać szczegóły jak importować dane wizytówki, zapoznaj się z instrukcją obsługi aplikacji, której używasz.