Sprawdzanie statusu materiałów eksploatacyjnych

Sprawdź status materiałów eksploatacyjnych i wymień je, jeśli liczba stron materiałów eksploatacyjnych osiągnęła liczbę arkuszy dla sugerowanego cyklu wymiany materiałów eksploatacyjnych.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustaw] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. Wybierz skaner ScanSnap aktualnie podłączony do komputera, z listy urządzeń ScanSnap w [Informacje o skanerze] znajdujący się w zakładce [Skaner].
  WSKAZÓWKA
  • Zakładkę [Skaner] można wyświetlić w menu ScanSnap Home, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w ikonę ScanSnap Home w obszarze powiadomień na pasku zadań.

   Aby poznać szczegóły dotyczące menu ScanSnap Home, zapoznaj się z Ikona ScanSnap Home i menu ScanSnap Home.

 4. Kliknij przycisk [Szczegóły], aby wyświetlić okno [Szczegóły].
 5. Sprawdź status poszczególnych materiałów eksploatacyjnych.

  Jeśli [Licznik zestawu rolek] wskazuje 200 000, wymień materiał eksploatacyjny.

  • Jeśli [Licznik separatora] osiągnął 30 000, wymień podkładkę.

  • Jeśli [Licznik rolki pobierającej] osiągnie wartość 100 000, wymień zespół rolki pobierającej.

  • Jeśli [Licznik separatora] osiągnął 10 000, wymień podkładkę.

  • Jeśli [Licznik rolki pobierającej] osiągnie wartość 100 000, wymień zespół rolki pobierającej.

 6. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno.
 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. Wybierz skaner ScanSnap aktualnie podłączony do komputera, z listy urządzeń ScanSnap w [Informacje o skanerze] znajdujący się w zakładce [Skaner].
  WSKAZÓWKA
  • Zakładkę [Skaner] można wyświetlić w menu ScanSnap Home, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w ikonę ScanSnap Home na pasku menu.

   Aby poznać szczegóły dotyczące menu ScanSnap Home, zapoznaj się z Ikona ScanSnap Home i menu ScanSnap Home.

 4. Kliknij przycisk [Sprawdź stan materiałów eksploatacyjnych], aby wyświetlić okno [Sprawdź stan materiałów eksploatacyjnych].
 5. Sprawdź status poszczególnych materiałów eksploatacyjnych.

  Zapoznaj się z [Sugerowany cykl wymiany], służącym jako wskazówka i wymień materiały eksploatacyjne.