Wymiana zestawu rolek

Wymień materiał eksploatacyjny (Zestaw rolek) skanera ScanSnap po osiągnięciu końca cyklu wymiany.

Sugerowany cykl wymiany to:

 • Co 200 000 zeskanowanych arkuszy

 • Po każdym roku użytkowania

Materiały eksploatacyjne należy wymieniać kiedy liczba zeskanowanych dokumentów lub okres użytkowania osiągnie sugerowany cykl wymiany.

 • Przed zastąpieniem skanera ScanSnap należy go wyłączyć i odłączyć kabel zasilający prądem zmiennym. Niedopilnowanie tej czynności może spowodować pożar lub wstrząs elektryczny.

 • Nie należy pozostawiać elementów wewnętrznych, takich jak rolka hamująca i rolka pobierająca w zasięgu małych dzieci. Może to doprowadzić do urazu.

  Nie należy pozostawiać elementów wewnętrznych, takich jak zespół podkładki lub rolki pobierającej w zasięgu małych dzieci. Może to doprowadzić do urazu.

UWAGA
 • Podczas używania skanera ScanSnap jego dolna część może się mocno nagrzewać, ale nie ma to wpływu na pracę skanera ani nie powoduje żadnych fizycznych urazów. Należy uważać, aby podczas przenoszenia skanera ScanSnap nie upuścić go.

 1. Przygotuj nowe materiały eksploatacyjne.

  Nazwa produktu

  Nr części

  Zestaw rolek

  PA03656-0001

  Szczegóły dotyczące zakupu podano w "Dostawcy materiałów eksploatacyjnych / części opcjonalnych" w Wsparcie klienta.

 2. Odłącz kabel zasilający skanera ScanSnap od gniazda sieciowego.
 3. Usuń wszelkie dokumenty z podajnika papieru ADF (pokrywa).
 4. Jeśli do skanera dołączona jest prowadnica rachunków, obejrzyj to nagranie przedstawiające jak ją odinstalować.

  Wideo przedstawia wyjaśnienie na przykładzie skanera ScanSnap iX1600.

 5. Obejrzyj poniższe wideo przedstawiające sposób wymiany materiałów eksploatacyjnych.

  Wideo przedstawia wyjaśnienie na przykładzie skanera ScanSnap iX1600.

 6. Pociągnij element zwalniający podajnika ADF do siebie, aby otworzyć górną część podajnika ADF.
  Otwieranie górna część podajnika ADF
  Otwieranie górna część podajnika ADF

  Obudowa skanera ScanSnap może się różnić kolorem, w zależności od regionu zakupu.

  Otwieranie górna część podajnika ADF
  Otwieranie górna część podajnika ADF
  Otwieranie górna część podajnika ADF
 7. Wymień rolkę hamującą.
  1. Otwórz pokrywę rolki hamującej.

   Złap dwa końce pokrywy i otwórz ją w kierunku wskazanym strzałką.

   Otwieranie pokrywy
   Otwieranie pokrywy
  2. Usuń wałek rolki hamującej.

   Unieś rolkę hamującą z prawej strony wałka, a następnie wyciągnij wałek z otworu z lewej strony.

   Usuwanie wałka rolki hamującej
   Usuwanie wałka rolki hamującej
  3. Zdejmij rolkę hamującą z wałka.
   Usuwanie rolki hamującej z wałka
   Usuwanie rolki hamującej z wałka
  4. Zamontuj nową rolkę hamującą na wałku.

   Włóż wałek do rolki hamującej, dopasowując występ na wałku do szczeliny na rolce hamującej.

   Montaż rolki hamującej do wałka
   Montaż rolki hamującej do wałka
  5. Zamontuj wałek w skanerze ScanSnap.

   Włóż prawidłowo lewy koniec wałka do otworu, po czym powoli umieść prawą stronę wałka na swoim miejscu.

   Montaż rolki hamującej do wałka
   Montaż rolki hamującej do wałka
  6. Zamknij pokrywę rolki hamującej.
   UWAGA
   • Upewnij się, że wałek został solidnie zamontowany.

    W przeciwnym razie może dojść do zakleszczenia papieru lub innych błędów podawania.

 8. Wymiana rolki pobierającej.
  1. Otwórz prowadnicę arkusza.

   Przesuń prowadnice boczne do końca. Otwórz prowadnicę arkusza, zaczepiając palcem o wgłębienie na prowadnicy arkusza.

   Otwieranie prowadnicy arkusza
   Otwieranie prowadnicy arkusza
  2. Obracaj tuleję w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
   Pociągnięcie tulei w dół
   Obracanie tuleją
  3. Usuń rolkę pobierającą.

   Delikatnie unieś prawą stronę tulei (ok. 5 mm), przesuń ją w prawo, a następnie podnieś ją do góry, aby wyciągnąć rolkę pobierającą.

   Demontaż rolki pobierającej
   Demontaż rolki pobierającej
   UWAGA
   • Uważaj, aby nie dotknąć smaru na kółku zębatym w pobliżu tulei.

  4. Zamontuj nową rolkę pobierającą w skanerze ScanSnap.

   Włóż prawidłowo lewy koniec wałka do otworu z lewej strony, po czym powoli zamontuj prawy koniec wałka na swoim miejscu.

   Montaż rolki pobierającej
   Montaż rolki pobierającej
  5. Obracaj tuleję w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
   Podnoszenie tulei
   Obracanie tuleją
   UWAGA
   • Upewnij się, że rolka pobierająca została solidnie zamontowana.

    W przeciwnym razie może dojść do zakleszczenia papieru lub innych błędów podawania.

  6. Zamknij prowadnicę arkusza.

   Upewnij się, że obydwa końce prowadnicy arkusza zostały solidnie zablokowane.

 9. Zamknij górną część podajnika ADF.

  Zamknij górną część podajnika ADF, aż usłyszysz odgłos kliknięcia.

  Zamknij górną część podajnika ADF razem z zasobnikiem, aż zablokuje się w swoim położeniu, co potwierdzi odgłos kliknięcia.

  Zamykanie górnej części podajnika ADF
  Zamykanie górnej części podajnika ADF
  Zamykanie górnej części podajnika ADF
  Zamykanie górnej części podajnika ADF
  Zamykanie górnej części podajnika ADF
  UWAGA
  • Upewnij się, że górna część podajnika ADF jest w pełni zamknięta.

   W przeciwnym razie może dojść do zakleszczenia papieru lub innych błędów podawania lub też mogą wystąpić usterki obrazu.

 10. Podłącz kabel zasilający do gniazda sieciowego i włącz skaner ScanSnap.
 11. Zresetuj licznik zestawu rolek.
  1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

   Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

  2. Wybierz [Ustaw] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.
  3. Wybierz skaner ScanSnap aktualnie podłączony do komputera, z listy urządzeń ScanSnap w [Informacje o skanerze] znajdujący się w zakładce [Skaner].
  4. Kliknij przycisk [Szczegóły], aby wyświetlić okno [Szczegóły].
  5. Kliknij przycisk [Resetuj].
  6. Kiedy pojawi się okno potwierdzenia, kliknij przycisk [Tak].

   Sprawdź, czy [Licznik zestawu rolek] jest ustawiony na wartość 0.

  7. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno.
 1. Przygotuj nowe materiały eksploatacyjne.

  Nazwa produktu

  Nr części

  Zestaw rolek

  PA03656-0001

  Szczegóły dotyczące zakupu podano w "Dostawcy materiałów eksploatacyjnych / części opcjonalnych" w Wsparcie klienta.

 2. Odłącz kabel zasilający skanera ScanSnap od gniazda sieciowego.
 3. Usuń wszelkie dokumenty z podajnika papieru ADF (pokrywa).
 4. Jeśli do skanera dołączona jest prowadnica rachunków, obejrzyj to nagranie przedstawiające jak ją odinstalować.

  Wideo przedstawia wyjaśnienie na przykładzie skanera ScanSnap iX1600.

 5. Obejrzyj poniższe wideo przedstawiające sposób wymiany materiałów eksploatacyjnych.

  Wideo przedstawia wyjaśnienie na przykładzie skanera ScanSnap iX1600.

 6. Pociągnij element zwalniający podajnika ADF do siebie, aby otworzyć górną część podajnika ADF.
  Otwieranie górna część podajnika ADF
  Otwieranie górna część podajnika ADF

  Obudowa skanera ScanSnap może się różnić kolorem, w zależności od regionu zakupu.

  Otwieranie górna część podajnika ADF
  Otwieranie górna część podajnika ADF
  Otwieranie górna część podajnika ADF
 7. Wymień rolkę hamującą.
  1. Otwórz pokrywę rolki hamującej.

   Złap dwa końce pokrywy i otwórz ją w kierunku wskazanym strzałką.

   Otwieranie pokrywy
   Otwieranie pokrywy
  2. Usuń wałek rolki hamującej.

   Unieś rolkę hamującą z prawej strony wałka, a następnie wyciągnij wałek z otworu z lewej strony.

   Usuwanie wałka rolki hamującej
   Usuwanie wałka rolki hamującej
  3. Zdejmij rolkę hamującą z wałka.
   Usuwanie rolki hamującej z wałka
   Usuwanie rolki hamującej z wałka
  4. Zamontuj nową rolkę hamującą na wałku.

   Włóż wałek do rolki hamującej, dopasowując występ na wałku do szczeliny na rolce hamującej.

   Montaż rolki hamującej do wałka
   Montaż rolki hamującej do wałka
  5. Zamontuj wałek w skanerze ScanSnap.

   Włóż prawidłowo lewy koniec wałka do otworu, po czym powoli umieść prawą stronę wałka na swoim miejscu.

   Montaż rolki hamującej do wałka
   Montaż rolki hamującej do wałka
  6. Zamknij pokrywę rolki hamującej.
   UWAGA
   • Upewnij się, że wałek został solidnie zamontowany.

    W przeciwnym razie może dojść do zakleszczenia papieru lub innych błędów podawania.

 8. Wymiana rolki pobierającej.
  1. Otwórz prowadnicę arkusza.

   Przesuń prowadnice boczne do końca. Otwórz prowadnicę arkusza, zaczepiając palcem o wgłębienie na prowadnicy arkusza.

   Otwieranie prowadnicy arkusza
   Otwieranie prowadnicy arkusza
  2. Obracaj tuleję w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
   Pociągnięcie tulei w dół
   Obracanie tuleją
  3. Usuń rolkę pobierającą.

   Delikatnie unieś prawą stronę tulei (ok. 5 mm), przesuń ją w prawo, a następnie podnieś ją do góry, aby wyciągnąć rolkę pobierającą.

   Demontaż rolki pobierającej
   Demontaż rolki pobierającej
   UWAGA
   • Uważaj, aby nie dotknąć smaru na kółku zębatym w pobliżu tulei.

  4. Zamontuj nową rolkę pobierającą w skanerze ScanSnap.

   Włóż prawidłowo lewy koniec wałka do otworu z lewej strony, po czym powoli zamontuj prawy koniec wałka na swoim miejscu.

   Montaż rolki pobierającej
   Montaż rolki pobierającej
  5. Obracaj tuleję w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
   Podnoszenie tulei
   Obracanie tuleją
   UWAGA
   • Upewnij się, że rolka pobierająca została solidnie zamontowana.

    W przeciwnym razie może dojść do zakleszczenia papieru lub innych błędów podawania.

  6. Zamknij prowadnicę arkusza.

   Upewnij się, że obydwa końce prowadnicy arkusza zostały solidnie zablokowane.

 9. Zamknij górną część podajnika ADF.

  Zamknij górną część podajnika ADF, aż usłyszysz odgłos kliknięcia.

  Zamknij górną część podajnika ADF razem z zasobnikiem, aż zablokuje się w swoim położeniu, co potwierdzi odgłos kliknięcia.

  Zamykanie górnej części podajnika ADF
  Zamykanie górnej części podajnika ADF
  Zamykanie górnej części podajnika ADF
  Zamykanie górnej części podajnika ADF
  Zamykanie górnej części podajnika ADF
  UWAGA
  • Upewnij się, że górna część podajnika ADF jest w pełni zamknięta.

   W przeciwnym razie może dojść do zakleszczenia papieru lub innych błędów podawania lub też mogą wystąpić usterki obrazu.

 10. Podłącz kabel zasilający do gniazda sieciowego i włącz skaner ScanSnap.
 11. Zresetuj licznik zestawu rolek.
  1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

   Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

  2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.
  3. Wybierz skaner ScanSnap aktualnie podłączony do komputera, z listy urządzeń ScanSnap w [Informacje o skanerze] znajdujący się w zakładce [Skaner].
  4. Kliknij przycisk [Sprawdź stan materiałów eksploatacyjnych], aby wyświetlić okno [Sprawdź stan materiałów eksploatacyjnych].
  5. Kliknij przycisk [Resetuj].
  6. Kiedy pojawi się okno potwierdzenia, kliknij przycisk [Tak].

   Sprawdź, czy [Licznik zestawu rolek] jest ustawiony na wartość 0.