Recepten scannen om ze te organiseren voor gemakkelijk gebruik

Scan recepten en sla de gescande afbeeldingen per pagina op als een PDF-bestand. Door de recepten te taggen op ingrediënt zoals Vlees en Vis of op bereidingswijze zoals Koken, Grillen en Stomen kunt u een recept gemakkelijk terugvinden.

Overzicht van de afbeelding

Overzicht van de afbeelding

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de recepten die u uit documenten zoals tijdschriften hebt geknipt, kunt scannen, ordenen en gebruiken.

AANDACHT
 • Het scannen van auteursrechtelijk beschermde werken, zoals kranten, tijdschriften en boeken, zonder toestemming van de rechthebbende is bij wet verboden, behalve wanneer het beoogde gebruik binnen het individuele of huishoudelijke bereik of gelijkwaardige bereiken valt.

 • Een afbeelding die is gemaakt van het document dat u hebt gescand, mag alleen voor privégebruik worden gebruikt.

 1. Bereid documenten voor om te scannen met de ScanSnap.

  Maak de recepten klaar die u uit documenten zoals tijdschriften hebt geknipt.

 2. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

 3. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) op de ScanSnap vast en open de klep om deze in te schakelen.

  Open de ADF-papierbaan (afdekking) volledig zodat de [Scan]-knop blauw gaat branden.

  Wanneer de ADF-papierbaan (afdekking) wordt geopend, zal het verlengstuk automatisch worden uitgetrokken.

  De ScanSnap inschakelen
 4. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.

  De toevoerbaan openen

  De toevoerbaan openen

  TIP
  • Wanneer u wilt dat de documenten aan de voorzijde uit de ScanSnap komen of wanneer er niet genoeg ruimte is op de plaats waar de documenten uit de ScanSnap komen, opent u de uitvoerbaan.

   De uitvoerbaan openen
   De uitvoerbaan openen
  • Hoe het document uit het toestel komt, verschilt afhankelijk van het feit of de uitvoerbaan open of dicht staat.

   • Wanneer de uitvoerbaan dicht is

    Wanneer de uitvoerbaan dicht is
    Wanneer de uitvoerbaan dicht is
   • Wanneer de uitvoerbaan open is

    Wanneer de uitvoerbaan open is
    Wanneer de uitvoerbaan open is
 5. Druk op de [Scan]-knop of de [Stop]-knop op de ScanSnap om het apparaat in te schakelen.

  Op de knop drukken

 6. Maak een profiel aan in ScanSnap Home.
  1. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

   Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

   Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

    

  2. Klik op Pictogram voor toevoegen profiel om het Venster [Nieuw profiel toevoegen] weer te geven.
  3. Selecteer [Mijn Recepten] in de lijst met sjablonen.

   Standaard worden de afbeeldingen die u hebt gemaakt van het gescande document opgeslagen in de map [Mijn recept].

   Als u de opslaglocatie van gescande afbeeldingen wijzigt, geeft u de nieuwe opslaglocatie op in [Opslaan naar] onder [Opties beheren].

   Ga over naar andere scaninstellingen indien nodig.

   Standaard worden de afbeeldingen die u hebt gemaakt van het gescande document opgeslagen in de map [ScanSnap Home].

   Als u de opslaglocatie van gescande afbeeldingen wijzigt, geeft u de nieuwe opslaglocatie op in [Opslaan naar] onder [Opties beheren].

   Ga over naar andere scaninstellingen indien nodig.

    

  4. Klik op de knop [Toevoegen] om dit profiel toe te voegen aan de lijst in het scanvenster.
 7. Op het Startscherm op het aanraakscherm, selecteert u het profiel dat u in stap 3 hebt toegevoegd uit de lijst met profielen.
 8. Controleer of het profiel dat u in stap 3 hebt toegevoegd, is geselecteerd in de lijst met profielen in het scanvenster.
 9. Scan documenten met de ScanSnap.

  In dit deel wordt de procedure uitgelegd om documenten met verschillende breedtes en lengtes samen te laden en te scannen.

  Deze stap legt de procedure uit om een basisdocument te scannen.

  Deze stap legt de procedure uit om een basisdocument te scannen.

  Voor details over het scannen van verschillende documenten, raadpleeg Een document scannen.

  1. Druk op het achtergrondvel op de voorzijde van de ScanSnap.

   Plaats het achtergrondvel zodat het contact maakt met de ScanSnap.

   Het achtergrondvel plaatsen
  2. Plaats een document in het scangebied van de ScanSnap.

   Voor details over het scangebied, raadpleeg Een document plaatsen.

   Een document plaatsen
  3. Druk op de [Scan]-knop om het scannen van het document te starten.

   Om door te gaan met scannen, plaatst u het volgende te scannen document en drukt u op de [Scan]-knop.

   AANDACHT
   • Bedek de witte bladen op de ScanSnap niet met uw handen of iets anders tijdens het scannen van een document. De reproduceerbaarheid van de kleur van de gescande afbeelding zal beïnvloed worden.

   • Schud niet met de tafel of het bureau wanneer de ScanSnap wordt gebruikt of beweeg het document niet wanneer het wordt gescand. Hierdoor kan de gescande afbeelding vervormd worden of de kleur doen vervagen.

   TIP
  4. Druk op de [Stop]-knop om het scannen van documenten te voltooien.
  5. Selecteer een methode voor het opslaan van gescande afbeeldingen in het venster [ScanSnap Home - Afbeelding scannen en bestand opslaan] van ScanSnap Home.

   Selecteer [Vlakke documentafbeeldingen bijsnijden en zonder wijzigingen opslaan] en klik daarna op de knop [Deze afbeelding opslaan].

   Selecteer [Vlak] en klik daarna op de knop [Deze afbeelding opslaan].

    

   TIP
  6. Trek het verlengstuk en de stapelaar op de ADF-papierbaan (afdekking) uit.

   Het verlengstuk uittrekken

   Het verlengstuk uittrekken

  7. Trek de stapelaar naar u toe.

   De stapelaar naar u toe trekken

  8. Trek het verlengstuk uit.

   Het verlengstuk uittrekken

  9. Lijn de voorste rand uit met het midden van de documenten.

   De documenten recht leggen

  10. Laad de documenten met de bedrukte zijde naar onder gericht en met de bovenkant eerst en de achterkant van het laatste document naar u gericht.

   De grijprol voert de documenten toe. Laad alle documenten op elkaar, boven de grijprol (midden). Documenten die niet boven de grijprol zijn geladen, kunnen niet gevoed worden.

   De documenten laden

   De documenten laden

   AANDACHT
   • Pas ook de zijgeleiders aan het breedste document van het pakket aan. Laad de andere documenten zodat ze recht gescand kunnen worden. Als de documenten tijdens het scannen geplooid worden, kunnen de volgende problemen zich voordoen:

    • Delen van de gescande afbeelding blijken te ontbreken

    • Er staan schuine lijnen op de gescande afbeelding

    • De grootte van de gescande afbeelding is niet hetzelfde als deze van het document

  11. Trek het verlengstuk op de ADF-papierbaan (afdekking) uit en open de stapelaar.

   De stapelaar openen

  12. Lijn de voorste rand uit met het midden van de documenten.

   De documenten recht leggen

  13. Laad de documenten in het midden van de ADF-papierbaan (afdekking).

   Laad alle documenten op elkaar, boven de grijprol (midden). Documenten die niet boven de grijprol zijn geladen, kunnen niet gevoed worden.

   Laad alle documenten op elkaar, boven de grijprol (midden). Documenten die niet boven de grijprol zijn geladen, kunnen niet gevoed worden.

   De documenten laden

   De documenten laden

   De documenten laden

   AANDACHT
   • Pas ook de zijgeleiders aan het breedste document van het pakket aan. Laad de andere documenten zodat ze recht gescand kunnen worden. Als de documenten tijdens het scannen geplooid worden, kunnen de volgende problemen zich voordoen:

    • Delen van de gescande afbeelding blijken te ontbreken

    • Er staan schuine lijnen op de gescande afbeelding

    • De grootte van de gescande afbeelding is niet hetzelfde als deze van het document

  14. Plaats het document recht in het toevoergedeelte van de ScanSnap, met de scanzijde naar boven gericht.
   Zorg ervoor dat het document in de ScanSnap wordt gevoed en dat het stevig vastgehouden wordt.

   Een document plaatsen met de scanzijde naar boven gericht

   Een document plaatsen met de scanzijde naar boven gericht

   TIP
   • Wanneer u scant met de uitvoerbaan dicht, laat dan voldoende ruimte aan de achterkant van de ScanSnap om toe te staan dat het document volledig uit het toestel komt.

    Zorg ervoor dat het gebied waar het document uit de scanner komt vrij van obstakels is. Anders kan het papier blokkeren.

    De uitvoerbaan sluiten
    De uitvoerbaan sluiten
  15. Druk op de [Scan]-knop. Druk op de [Scan]-knop.
  16. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van het document te starten.

   Om door te gaan met scannen, plaatst u het volgende te scannen document. Het scannen begint automatisch wanneer het document geplaatst is.

  17. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van documenten te voltooien.
 10. Label in het hoofdvenster van ScanSnap Home een inhoudgegevensrecord die is gemaakt van het recept dat u hebt gescand om het te categoriseren.
  1. Selecteer de inhoudgegevensrecords die zijn gemaakt van de recepten die u hebt gescand in lijstweergave inhoudgegevensrecord.
  2. Klik op Een label toevoegen voor [Label] in de Weergave inhoudgegevensrecord.
  3. Voer een classificatienaam in het invoerveld in.

   Voer bijvoorbeeld Vis in voor de recepten van visgerechten en druk vervolgens op de [Enter]-toets.

   Voeg indien nodig andere tags toe.

   Voer bijvoorbeeld Vis in voor de recepten van visgerechten en druk vervolgens op de [Return]-toets.

   Voeg indien nodig andere tags toe.

    

Een inhoudgegevensrecord die is gemaakt van het recept dat u hebt gescand, wordt getagd met een naam zoals Vis.

Wanneer Vis is geselecteerd voor [Label] in de mappenlijstweergave in het hoofdvenster van ScanSnap Home, wordt de getagde inhoudgegevensrecord die is gemaakt van het recept dat u hebt gescand, weergegeven in de lijstweergave inhoudgegevensrecord.