Nie znasz miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanych obrazów

Jeśli nie znasz miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanych obrazów w rekordach danych zawartości zarządzanych przy pomocy aplikacji ScanSnap Home, sprawdź poniższe możliwości:

Sprawdź miejsce docelowego zapisu zeskanowanych obrazów w widoku rekordu danych zawartości.

Sprawdź miejsce docelowe zapisu zeskanowanych obrazów, stosując następującą procedurę:

 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości, dla którego chcesz sprawdzić informacje miejsca docelowego zapisu.

 3. W widoku zawartości kliknij [Podstawowe informacje], aby sprawdzić [Miejsce docelowe zapisu].

WSKAZÓWKA
 • Możesz wyświetlić folder docelowy w Eksploratorze plików, gdy wybierzesz rekord danych zawartości w widoku listy rekordów danych zawartości, a następnie wybierzesz [Wyświetl w Eksploratorze plików] w menu, które pojawi się, gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości.

 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości, dla którego chcesz sprawdzić informacje miejsca docelowego zapisu.

 3. W widoku zawartości kliknij [Podstawowe informacje], aby sprawdzić [Miejsce docelowe zapisu].

WSKAZÓWKA
 • Możesz wyświetlić folder docelowy w aplikacji Finder, gdy wybierzesz rekord danych zawartości w widoku listy rekordów danych zawartości, a następnie wybierzesz [Wyświetl w aplikacji Finder] w menu, które pojawi się, gdy klikniesz rekord danych zawartości jednocześnie przytrzymując klawisz [control] na klawiaturze.