Nie udało się zmienić tytułu (używając ScanSnap Cloud)

Jeśli nie uda się zmienić tytułu rekordu danych zawartości podczas używania ScanSnap Home, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy zmieniono nazwę pliku w usłudze w chmurze?

Jeśli zmieni się tytuł w aplikacji ScanSnap Home, nazwa pliku zeskanowanego obrazu, który zostanie zapisany w usłudze w chmurze również się zmieni.

Jednak, jeśli nazwa pliku została już zmieniona w usłudze w chmurze, tytułu nie będzie można zmienić w aplikacji ScanSnap Home.

Sprawdź nazwę pliku w usłudze w chmurze i w razie potrzeby zmień nazwę pliku nie w aplikacji ScanSnap Home, tylko w usłudze w chmurze.

Czy zmieniono nazwę folderu w usłudze w chmurze, czy przeniesiono plik do innego folderu?

Jeśli zmienisz folder, w którym zapisujesz zeskanowany obraz w usłudze w chmurze, musisz zmienić [Zapisz do] dla usługi w chmurze, w oknie [Edytuj profile] aplikacji ScanSnap Home.

Aby poznać szczegóły dotyczące zmiany ustawienia profilu, zapoznaj się z Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

Zmień [Zapisz do] dla usługi w chmurze, po czym zmień ponownie tytuł.

Czy konto usługi w chmurze wygasło?

Sprawdź datę ważności konta usługi w chmurze.

Sprawdź, czy możesz się zalogować do usługi w chmurze za pomocą aplikacji obsługiwanej przez usługę w chmurze, której używasz lub przeglądarki internetowej, po czym zmień ponownie tytuł.

Czy zmieniono konto usługi w chmurze?

Jeśli zmienisz konto usługi w chmurze, będziesz musiał ponownie ustawić usługę w chmurze w oknie [Edytuj profile] aplikacji ScanSnap Home. Postępując w ten sposób, zaloguj się do usługi w chmurze za pomocą zmienionego konta.

Aby poznać szczegóły dotyczące zmiany ustawień profili, zapoznaj się z Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

Ustaw ponownie usługę w chmurze, a następnie zmień ponownie tytuł.