Wyświetla się komunikat informujący, że osiągnięto maksymalną liczbę dopuszczalnych urządzeń

Po zalogowaniu się do ScanSnap Home za pomocą konta ScanSnap, jeśli wyświetla się komunikat informujący, że osiągnięto maksymalną liczbę dopuszczalnych urządzeń, sprawdź poniższe możliwości.

Czy podane konto ScanSnap nie jest już używane przez łączną liczbę pięciu komputerów lub urządzeń przenośnych?

Można używać do pięciu komputerów lub urządzeń przenośnych aktywując licencję przy pomocy jednego konta ScanSnap.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Usuwanie informacji o urządzeniu na stronie zarządzania kontem ScanSnap

  Usuń informacje o urządzeniu i zaloguj się ponownie w następujący sposób:

  1. Kliknij przycisk [Informacje o urządzeniu] w oknie wiadomości, które pojawia się, aby wyświetlić stronę do usuwania informacji o urządzeniu.

  2. Zaloguj się za pomocą konta ScanSnap.

  3. Kliknij przycisk [Remove], aby usunąć informacje o urządzeniu.

   WSKAZÓWKA
   • Nie można określić informacji o urządzeniu do usunięcia. Kiedy usuniesz informacje o urządzeniu, zostaną usunięte informacje o wszystkich urządzeniach będących aktualnie w użyciu.

    Kontynuując korzystanie ze skanera ScanSnap z urządzeniem, którego informacje zostały usunięte, musisz ponownie się zalogować w koncie ScanSnap, które było używane w kroku 2 w oknie preferencji aplikacji ScanSnap Home.

    Szczegóły dotyczące informacji o aktualnie używanym urządzeniu można poznać na stronie zarządzania kontem ScanSnap.

 • Logowanie się za pomocą innego konta ScanSnap

  Zaloguj się w ScanSnap Home za pomocą innego konta ScanSnap.

Czy podane konto ScanSnap nie jest już używane przez łączną liczbę pięciu komputerów?

Można używać do pięciu komputerów (urządzeń) aktywując licencję przy pomocy jednego konta ScanSnap.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Usuwanie informacji o urządzeniu na stronie zarządzania kontem ScanSnap

  Usuń informacje o urządzeniu i zaloguj się ponownie w następujący sposób:

  1. Kliknij przycisk [Informacje o urządzeniu] w oknie wiadomości, które pojawia się, aby wyświetlić stronę do usuwania informacji o urządzeniu.

  2. Zaloguj się za pomocą konta ScanSnap.

  3. Kliknij przycisk [Remove], aby usunąć informacje o urządzeniu.

   WSKAZÓWKA
   • Nie można określić informacji o urządzeniu do usunięcia. Kiedy usuniesz informacje o urządzeniu, zostaną usunięte informacje o wszystkich urządzeniach będących aktualnie w użyciu.

    Kontynuując korzystanie ze skanera ScanSnap z urządzeniem, którego informacje zostały usunięte, musisz ponownie się zalogować w koncie ScanSnap, które było używane w kroku 2 w oknie preferencji aplikacji ScanSnap Home.

    Szczegóły dotyczące informacji o aktualnie używanym urządzeniu można poznać na stronie zarządzania kontem ScanSnap.

 • Logowanie się za pomocą innego konta ScanSnap

  Zaloguj się w ScanSnap Home za pomocą innego konta ScanSnap.