Lista elementów w opakowaniu

Przed przystąpieniem do konfiguracji skanera ScanSnap, upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu.

Elementy dostarczane wraz ze skanerem ScanSnap:

WSKAZÓWKA
  • Jeśli w pakiecie zawarto Pierwsze kroki, zapoznaj się z "Listą pakietu" w Pierwszych krokach.

Lista elementów w opakowaniu
Lista elementów w opakowaniu
Lista elementów w opakowaniu
Lista elementów w opakowaniu
Lista elementów w opakowaniu
Lista elementów w opakowaniu
Lista elementów w opakowaniu
Lista elementów w opakowaniu

1 ScanSnap

2 Kabel USB

3 Kabel zasilający (*1)

4 Zasilacz sieciowy (*1)

5 Prowadnica rachunków

6 Poradnik powitalny

7 Środki ostrożności (*2)

8 Certyfikat licencji programu Kofax Power PDF Standard / Kofax Power PDF Standard for Mac

8 Certyfikat licencji programu Kofax Power PDF Standard/Kofax Power PDF Standard for Mac lub Certyfikat licencji programu Nuance Power PDF Standard/Nuance Power PDF Standard for Mac

1 ScanSnap

2 Kabel USB

3 Kabel zasilający (*1)

4 Zasilacz sieciowy (*1)

5 Prowadnica rachunków

6 Poradnik powitalny

7 Środki ostrożności (*2)

1 ScanSnap

2 Kabel USB

3 Kabel zasilający (*1)

4 Zasilacz sieciowy (*1)

5 Pierwsze kroki

6 Środki ostrożności (*2)

1 ScanSnap

2 Kabel USB

3 Poradnik powitalny

4 Środki ostrożności (*1)

1 ScanSnap

2 Kabel USB

3 Kabel zasilający (*1)

4 Zasilacz sieciowy (*1)

5 Poradnik powitalny

6 Środki ostrożności (*2)

7 Certyfikat licencji programu Kofax Power PDF Standard/Kofax Power PDF Standard for Mac lub Certyfikat licencji programu Nuance Power PDF Standard/Nuance Power PDF Standard for Mac

8 Podkładka

9 Wsporniki

1 ScanSnap

2 Kabel USB

3 Kabel zasilający (*1)

4 Zasilacz sieciowy (*1)

5 Kabel zasilający magistrali USB

6 Poradnik powitalny

7 Środki ostrożności (*2)

1 ScanSnap

2 Kabel USB

3 Poradnik powitalny

4 Środki ostrożności (*1)

1 ScanSnap

2 Kabel USB

3 Poradnik powitalny

4 Środki ostrożności (*1)

*1:

Kabel sieciowy, który jest podłączany do zasilacza sieciowego nazywa się kablem zasilającym.

*1:*2:

Format różni się, w zależności od modelu skanera ScanSnap lub kraju zakupu skanera.