Lista kodów błędu (Expensify)

Poniżej wyjaśniamy przyczyny i rozwiązania kodów błędu wyświetlanych w razie niepowodzenia zapisywania w Expensify, używając ScanSnap Cloud w aplikacji ScanSnap Home.

B11Fg001

Przyczyna

Przekroczono limit czasu połączenia.

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Fg004, B11Fg005, B11Fg008

Przyczyna

Usługa w chmurze nie jest uwierzytelniona lub autoryzowana.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i określ usługę w chmurze, w której ma zostać ponownie zapisany zeskanowany obraz.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

B11Fg007

Przyczyna

Przekroczono maksymalny rozmiar pliku.

Rozwiązanie

Jeśli dokumenty składają się z wielu arkuszy, skanuj je w kilku partiach.

B11Fg009

Przyczyna

Dostęp został ograniczony, ponieważ zbyt dużo użytkowników miało dostęp do usługi w chmurze.

Rozwiązanie

Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie. Jeśli dokumenty składają się z wielu arkuszy, skanuj je w kilku partiach.

B11Fg010

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

  • Niepowodzenie połączenia z usługą w chmurze.

  • Łączność z usługą w chmurze została przerwana.

  • Przekroczono limit czasu połączenia.

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.