Lista kodów błędu (Dropbox)

Poniżej wyjaśniamy przyczyny i rozwiązania kodów błędu wyświetlanych w razie niepowodzenia zapisywania w Dropbox, używając ScanSnap Cloud w aplikacji ScanSnap Home.

B11Cg018, B11Cg031, B11Fg106

Przyczyna

Usługa w chmurze nie jest uwierzytelniona lub autoryzowana.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i określ usługę w chmurze, w której ma zostać ponownie zapisany zeskanowany obraz.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

B11Cg020, B11Cg027, B11Cg033, B11Cg037, B11Fg038

Przyczyna

Wystąpił problem z dostawcą usługi (serwer).

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Cg021, B11Cg028, B11Fg107

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

  • Niepowodzenie połączenia z usługą w chmurze.

  • Łączność z usługą w chmurze została przerwana.

  • Przekroczono limit czasu połączenia.

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Cg026

Przyczyna

Pojemność pamięci usługi w chmurze została przekroczona.

Rozwiązanie

Rozszerz pojemność pamięci usługi w chmurze lub usuń niepotrzebne pliki, aby zwolnić pamięć, po czym spróbuj ponownie.

B11Cg036, B11Cg248

Przyczyna

Połączenie nie zostało ustanowione, ponieważ usługa w chmurze podlega konserwacji.

Rozwiązanie

Sprawdź status usługi w chmurze i spróbuj ponownie po wznowieniu usługi.

B11Fg023

Przyczyna

Nie masz uprawnień dostępu do folderu.

Rozwiązanie

Ustaw odpowiednie uprawnienia dla folderu.