Metagegevens wijzigen

Metagegevens handmatig wijzigen in een inhoudgegevensrecord die met ScanSnap Home moet worden beheerd.

Metagegevens zijn de informatie in een inhoudgegevensrecord, die wordt weergegeven in de inhoudgegevensrecordweergave in het hoofdvenster.

De items die in ScanSnap Home als metagegevens worden beheerd, zijn:

Metagegevens die worden beheerd in ScanSnap Home

Basisinformatie

 • Documenttype

 • Titel

 • Scandatum/-tijd

 • Datum aangepast

 • Bestandstype

 • Doorzoekbare PDF (*1)

 • Bestandsgrootte

 • Pagina's

 • Opslaglocatie

 • Wachtwoord (*1)

 • Bijbehorende toepassing

Documentinformatie

 • Memo

 • Documentdatum (*2)

Informatie visitekaartje

 • Naam

 • Bedrijf

 • Afdeling

 • Functie

 • Postcode

 • Adres

 • Locatie/regio

 • Telefoonnummer

 • Faxnummer

 • Mobiele telefoon

 • E-mail

 • URL

 • Memo

 • Datum visitekaartje (*2)

Informatie kwitantie

 • Verkoper

 • Belastingtype

 • Belastingcategorie

 • Categorie

 • Datum ontvangstbewijs (*2)

 • Valuta

 • Bedrag

 • Belasting

 • Betaalwijze

 • Kaarttype

 • Kaartnummer

 • Commentaar

Foto-informatie

 • Memo

 • Fotodatum (*2)

Label

 • Een label toevoegen

*1:

Wordt weergegeven wanneer het documenttype [Documenten] is.

*2:

U kunt meerdere inhoudgegevensrecords met hetzelfde documenttype selecteren en de metagegevensitems voor alle geselecteerde inhoudgegevensrecords in één keer wijzigen.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Voor details, raadpleeg Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer in de lijstweergave inhoudgegevensrecord een inhoudgegevensrecord waarvan u de metagegevens wilt wijzigen.
 3. Klik op Pijl naar rechts voor een metagegevenstitel in de weergave inhoudgegevensrecord.

  Als de weergave inhoudgegevensrecord niet weergeven wordt, klik dan op Weergave inhoudgegevensrecord tonen/verbergen op de werkbalk.

  De weergegeven metagegevenstitels verschillen naargelang het documenttype van de geselecteerde inhoudgegevensrecord.

 4. Klik op het invoerveld van het te bewerken item om de metagegevens bewerkbaar te maken.
 5. Wijzig metagegevens.
 6. Druk op de [Enter]-toets op het toetsenbord.

De metagegevens in de inhoudgegevensrecord worden gewijzigd.

TIP
 • Als u metagegevens wijzigt om de resultaten van de tekstherkenning te wijzigen, worden de metagegevens automatisch gecorrigeerd wanneer dezelfde resultaten van de tekstherkenning worden gedetecteerd in de volgende inhoudgegevensrecords.

  • Een inhoudgegevensrecord gemaakt van een document dat u in de afgelopen twee weken hebt gescand en ook hebt beheerd in ScanSnap Home

  • Een inhoudgegevensrecord die moet worden gemaakt van een nieuw document dat u scant

  Voor details, raadpleeg Een actie opgeven voor het automatisch corrigeren van metagegevens.

 • De metagegevensitems die grijs worden weergegeven, kunnen niet worden bewerkt.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Klik op het [ScanSnap Home]-pictogram ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer in de lijstweergave inhoudgegevensrecord een inhoudgegevensrecord waarvan u de metagegevens wilt wijzigen.
 3. Klik op Pijl naar rechts voor een metagegevenstitel in de weergave inhoudgegevensrecord.

  Als de weergave inhoudgegevensrecord niet weergeven wordt, klik dan op Weergave inhoudgegevensrecord tonen/verbergen op de werkbalk.

  De weergegeven metagegevenstitels verschillen naargelang het documenttype van de geselecteerde inhoudgegevensrecord.

 4. Klik op het invoerveld van het te bewerken item om de metagegevens bewerkbaar te maken.
 5. Wijzig metagegevens.
 6. Druk op de [Return]-toets op het toetsenbord.

De metagegevens in de inhoudgegevensrecord worden gewijzigd.

TIP
 • Als u metagegevens wijzigt om de resultaten van de tekstherkenning te wijzigen, worden de metagegevens automatisch gecorrigeerd wanneer dezelfde resultaten van de tekstherkenning worden gedetecteerd in de volgende inhoudgegevensrecords.

  • Een inhoudgegevensrecord gemaakt van een document dat u in de afgelopen twee weken hebt gescand en ook hebt beheerd in ScanSnap Home

  • Een inhoudgegevensrecord die moet worden gemaakt van een nieuw document dat u scant

  Voor details, raadpleeg Een actie opgeven voor het automatisch corrigeren van metagegevens.

 • De metagegevensitems die grijs worden weergegeven, kunnen niet worden bewerkt.