Włączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego dla konta ScanSnap

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe to funkcja uwierzytelniająca użytkownika korzystającego z kodu uwierzytelniania oprócz uwierzytelnienia hasłem. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe zapobiega nieupoważnionemu używaniu konta ScanSnap oraz poprawia jego bezpieczeństwo.

Kod uwierzytelniania zostaje udostępniony po zainstalowaniu aplikacji uwierzytelniania na urządzeniu mobilnym i skonfigurowaniu ustawień uwierzytelniania dwuskładnikowego.

UWAGA
 • Na urządzeniu mobilnym używanym do uwierzytelniania dwuskładnikowego należy z wyprzedzeniem zainstalować aplikację uwierzytelniania. Do uwierzytelniania stosowana jest aplikacja Microsoft Authenticator.

 • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest wspierane przez oprogramowanie ScanSnap Home 2.8.0 lub nowsze. W przypadku korzystania z oprogramowania ScanSnap Home w wersji starszej niż 2.8.0, po włączeniu uwierzytelniania dwuskładnikowego nie będzie można zalogować się do konta ScanSnap. W takim przypadku należy zaktualizować ScanSnap Home do najnowszej wersji i zalogować się do niej.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. Na karcie [Konto] kliknij [Konfigurowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego, kliknij tutaj], aby wyświetlić stronę zarządzania kontem ScanSnap.
 4. Zaloguj się, wpisując adres e-mail i hasło dla konta ScanSnap, dla którego chcesz aktywować uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
 5. Kliknij opcję [Enable two-factor authentication] w sekcji [Account Settings].
  WSKAZÓWKA
  • Jeśli wyświetlona zostanie opcja [Disable two-factor authentication], oznacza to, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest już włączone.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie, aby włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
  WSKAZÓWKA
  • Aby wyłączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe, kliknij opcję [Disable two-factor authentication] na stronie zarządzania kontem ScanSnap i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie.

Jeśli uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla konta ScanSnap jest dostępne, podczas logowania na stronie aktywacji licencji oraz na stronie zarządzania kontem ScanSnap w ScanSnap Home, oprócz uwierzytelniania hasłem, wymagany będzie także kod uwierzytelniania.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. Na karcie [Konto] kliknij [Konfigurowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego, kliknij tutaj], aby wyświetlić stronę zarządzania kontem ScanSnap.
 4. Zaloguj się, wpisując adres e-mail i hasło dla konta ScanSnap, dla którego chcesz aktywować uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
 5. Kliknij opcję [Enable two-factor authentication] w sekcji [Account Settings].
  WSKAZÓWKA
  • Jeśli wyświetlona zostanie opcja [Disable two-factor authentication], oznacza to, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest już włączone.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie, aby włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
  WSKAZÓWKA
  • Aby wyłączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe, kliknij opcję [Disable two-factor authentication] na stronie zarządzania kontem ScanSnap i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie.

Jeśli uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla konta ScanSnap jest dostępne, podczas logowania na stronie aktywacji licencji oraz na stronie zarządzania kontem ScanSnap w ScanSnap Home, oprócz uwierzytelniania hasłem, wymagany będzie także kod uwierzytelniania.