Venster [Profielen bewerken]

Het venster [Profielen bewerken] van ScanSnap Home is het venster waar u de instellingen voor een geselecteerd profiel kunt wijzigen, de volgorde van de profielen in de lijst met profielen kunt wijzigen of een profiel kunt verwijderen.

Dit deel geeft uitleg over de instelitems die beschikbaar zijn wanneer een lokale map of een netwerkmap de opslaglocatie voor gescande afbeeldingen is. Een van de lokale mappen is een map die wordt gesynchroniseerd met een clouddienst.

AANDACHT
 • U kunt geen documenten scannen met de ScanSnap terwijl het venster [Profielen bewerken] wordt weergeven.

Venster [Profielen bewerken]
Venster [Profielen bewerken]
Venster [Profielen bewerken]
Venster [Profielen bewerken]
Venster [Profielen bewerken]
Venster [Profielen bewerken]
Venster [Profielen bewerken]
Lijst met profielen (1)

Geeft de profielen weer die beschikbaar zijn voor de verbonden ScanSnap.

Selecteer een profiel om de instellingen aan te passen, te kopiëren of te verwijderen.

De profielen die standaard in ScanSnap Home zijn opgenomen, zijn afhankelijk van de regio waar de ScanSnap wordt gebruikt. Voor details, raadpleeg Wat is een profiel?.

U kunt de volgorden van profielen in de lijst met profielen wijzigen door een profiel te selecteren en het naar links of rechts te slepen.

Profielnaam
Pictogram (2)

Geeft het profielpictogram van het geselecteerde profiel weer.

In het venster [Pictogramselectie] dat verschijnt wanneer u op een pictogram klikt, kunt u het veranderen in het pictogram dat u selecteert.

Profielnaam (3)

Hier wordt een profielnaam weergegeven. Om de profielnaam te wijzigen, klikt u op de profielnaam.

Beschrijving (4)

Geeft de beschrijving van het geselecteerde profiel weer. Klik op de beschrijving om deze aan te passen.

Detectie documenttype

Gebruikt om in te stellen of het type van het gescande document automatisch wordt gedetecteerd, overeenkomstig elk te scannen document of met een vast type van gescand document.

De volgende soorten gescande documenten kunnen worden ingesteld.

 • Detecteert automatisch het documenttype als "Documenten", "Visitekaartjes", "Kwitanties" of "Foto's" en scant het document met de geschikte scaninstellingen

 • Alle bladen worden als documenten gescand

 • Alle bladen worden als visitekaartjes gescand

 • Alle bladen worden als kwitanties gescand

 • Alle bladen worden als foto's gescand

Scaninstellingen
Tabblad (5)

Wanneer [Detecteert automatisch het documenttype als "Documenten", "Visitekaartjes", "Kwitanties" of "Foto's" en scant het document met de geschikte scaninstellingen] is geselecteerd voor [Detectie documenttype], kan een tabblad voor een documenttype worden geselecteerd. Door van tabblad te veranderen, kunt u de scaninstellingen voor elk documenttype opgeven.

De items die kunnen worden gewijzigd in de scaninstellingen zijn:

Wanneer het documenttype [Documenten], [Visitekaartjes] of [Kwitanties] is
 • Kleurmodus

 • Scanzijde

 • Beeldkwaliteit

 • Rotatie

 • Bestandsindeling

 • Titel of bestandsnaam

 • Gedetailleerde instellingen

TIP
 • De items in de scaninstellingen variëren naargelang het documenttype.

Wanneer het documenttype [Foto's] is
 • Beeldinstellingen

 • Scanzijde

 • Rotatie

 • Gedetailleerde instellingen

TIP
 • De volgende scaninstellingen kunnen worden gewijzigd in het venster [Gedetailleerde instellingen] dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Gedetailleerde instellingen] klikt.

  • Kleurmodus

  • Beeldkwaliteit

  • Bestandsindeling

  • Titel of bestandsnaam

 

Kleurmodus
Wanneer het documenttype [Documenten], [Visitekaartjes] of [Kwitanties] is

Geeft de geselecteerde kleurinstelling weer.

De instelling heeft een impact op [Kleurmodus] op het tabblad [Scan] in het venster [Gedetailleerde instellingen].

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

 • Automatisch

  Detecteert automatisch de kleur van elk document en scant in kleur, grijs of zwart en wit.

 • Kleur

  Slaat de gescande afbeelding altijd op in kleur.

 • Grijs

  Slaat de gescande afbeelding altijd op in het grijs.

 • Z/W

  Slaat de gescande afbeelding altijd op in zwart en wit.

  Geschikt voor het scannen van documenten in zwart en wit, die alleen tekst bevatten.

Wanneer het documenttype [Foto's] is

U kunt de kleurmodus voor het scannen van documenten opgeven in [Kleurmodus] op het tabblad [Scannen] in het venster [Gedetailleerde instellingen] dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Gedetailleerde instellingen] klikt.

 

Beeldinstellingen

Wordt weergegeven wanneer het documenttype [Foto's] is.

De kleuren in foto's worden alleen aangepast wanneer kleurenfoto's worden gescand.

TIP
 • De volgende modellen ondersteunen de functie kleur aanpassen in [Beeldinstellingen].

  • ScanSnap iX1600

  • ScanSnap iX1500

  • ScanSnap iX1400

  • ScanSnap iX1300

  • ScanSnap iX100

Selectievakje [Automatische verbetering]

Vink dit vakje aan om het contrast van een foto aan te passen door deze meer kleur te geven.

Selectievakje [Rode ogen corrigeren]

Door dit vakje aan te vinken, wordt het gezicht van een persoon gedetecteerd en wordt het rode ogen-effect op een foto verwijderd.

TIP
 • Voor Windows 7 wordt dit niet weergegeven omdat de functie voor het detecteren van het gezicht van een persoon niet wordt ondersteund.

Selectievakje [Vervaging corrigeren]

Door dit vakje aan te vinken, wordt een foto met vervagende kleuren gecorrigeerd door deze meer kleur te geven.

Scanzijde

Geeft de geselecteerde scanzijde weer.

De instelling heeft een impact op [Scanzijde] op het tabblad [Scan] in het venster [Gedetailleerde instellingen].

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

 • Dubbelzijdig

  Scant beide zijden van een document.

  Wanneer een documenttype "Visitekaartjes" is, scant u de voorzijde en de achterzijde van een visitekaartje, om gescande afbeeldingen te maken van beide zijden van het visitekaartje in een enkel inhoudgegevensrecord.

  Wanneer een documenttype "Documenten", "Kwitanties" of "Foto's" is, kan [Dubbelzijdig] niet geselecteerd worden.

 • Enkelzijdig

  Scant slechts één zijde van een document.

Beeldkwaliteit
Wanneer het documenttype [Documenten], [Visitekaartjes] of [Kwitanties] is

Geeft de geselecteerde beeldkwaliteit (resolutie) weer.

Scansnelheden variëren, afhankelijk van de beeldkwaliteit.

Voor details, raadpleeg Specificaties van de ScanSnap.

De instelling heeft een impact op [Beeldkwaliteit] op het tabblad [Scan] in het venster [Gedetailleerde instellingen].

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

 • Automatisch

  Scant documenten met een optimale resolutie, overeenkomstig het papierformaat van de documenten.

  De beeldkwaliteit wordt bepaald op basis van de lengte van de korte zijde van het document.

  • Wanneer de korte zijde langer is dan 115 mm: Beter

  • Wanneer de korte zijde 115 mm of korter is: Best

 • Normaal

  Een scan wordt uitgevoerd met een resolutie van 150 dpi wanneer [Instelling kleurmodus] is ingesteld op kleur of grijs en 300 dpi wanneer het is ingesteld op zwart en wit.

 • Beter

  Een scan wordt uitgevoerd met een resolutie van 200 dpi wanneer [Instelling kleurmodus] is ingesteld op kleur of grijs en 400 dpi wanneer het is ingesteld op zwart en wit.

 • Best

  Een scan wordt uitgevoerd met een resolutie van 300 dpi wanneer [Instelling kleurmodus] is ingesteld op kleur of grijs en 600 dpi wanneer het is ingesteld op zwart en wit.

 • Uitstekend

  Een scan wordt uitgevoerd met een resolutie van 600 dpi wanneer [Instelling kleurmodus] is ingesteld op kleur of grijs en 1200 dpi wanneer het is ingesteld op zwart en wit.

  [Uitstekend] selecteren, kan de snelheid van het scannen van documenten in uw systeemomgeving vertragen.

  Als de automatische detectie voor documenttypes is ingeschakeld met [Uitstekend] geselecteerd voor het beeldkwaliteitsniveau in de scaninstellingen voor een van de vier documenttypen (Documenten, Visitekaartjes, Kwitanties of Foto's), vertraagt de scansnelheid, ongeacht welk documenttype het is.

Wanneer het documenttype [Foto's] is

U kunt de beeldkwaliteit (resolutie) voor het scannen van documenten opgeven in [Beeldkwaliteit] op het tabblad [Scannen] in het venster [Gedetailleerde instellingen] dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Gedetailleerde instellingen] klikt.

 

Rotatie

Geeft de rotatiemethode weer die momenteel is geselecteerd.

De instelling heeft een impact op [Rotatie] op het tabblad [Scan] in het venster [Gedetailleerde instellingen].

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

 • Niet draaien

  Draait de afbeelding niet.

 • Automatisch

  Wordt weergegeven wanneer het documenttype [Documenten], [Visitekaartjes] of [Kwitanties] is.

  Draait de afbeelding automatisch wanneer u een document zijdelings of ondersteboven scant.

  Omdat deze optie de richting van de pagina bepaalt op basis van de tekenreeksen op het document, moet u een andere optie dan [Automatisch] selecteren bij het scannen van de volgende documenten.

  • Documenten met extreem grote of kleine tekens

  • Documenten waarvan de afstand tussen lijnen of tekens extreem smal is of waar tekens elkaar overlappen

  • Documenten met veel onderstreepte of omrande tekens

  • Documenten met veel foto's of afbeeldingen en weinig tekens

  • Documenten met tekens op een ongelijkmatig gekleurde achtergrond, zoals tekens met schaduw.

  • Documenten met veel versierde tekens, zoals gegraveerde of omrande tekens

  • Documenten met tekens op een achtergrond met patroon, zoals tekens die illustraties of diagrammen overlappen

  • Documenten met tekens afgedrukt in verschillende richtingen, zoals tekeningen

  • Documenten met alleen hoofdletters

  • Documenten met handgeschreven tekens

  • Verdraaide documenten

  • Documenten met complexe lay-outs

  • Documenten met een grote hoeveelheid beeldruis

  • Documenten met vage tekens

  • Documenten met vervaagde tekens

 • [Automatisch (via gezichtsdetectie)]

  Wordt weergegeven wanneer het documenttype [Foto's] is.

  Draait de afbeelding automatisch wanneer u een foto zijdelings of ondersteboven scant.

  Afbeeldingen worden gedraaid in overeenstemming met de manier waarop het gezicht van een persoon op een foto is georiënteerd. Als het niet om een foto van een persoon gaat, zoals een landschapsfoto, dan worden de beelden niet gedraaid.

  TIP
  • Voor Windows 7 wordt [Automatisch] weergegeven en niet [Automatisch (via gezichtsdetectie)] omdat de functie voor het draaien van gescande afbeeldingen in overeenstemming met de manier waarop het gezicht van een persoon op een foto is georiënteerd, niet ondersteund wordt.

 • 90° rechtsom draaien/180° draaien/90° linksom draaien

  Draai de afbeelding naar de gewenste hoek.

  Wanneer [Dubbelzijdig] is geselecteerd voor [Scanzijde], kunt u opgeven op welke manier de voor- en achterzijde van gescande afbeeldingen van een document gedraaid moeten worden.

  Rotatie

  Hoe afbeeldingen worden gedraaid

  90° rechtsom draaien (lange zijde)

  Voorzijde: 90° rechtsom draaien

  Achterzijde: 90° linksom draaien

  90° rechtsom draaien (korte zijde)

  Beide zijden: 90° rechtsom draaien

  90° rechtsom draaien

  90° rechtsom draaien

  180° draaien (lange zijde)

  Beide zijden: 180° draaien

  180° draaien (korte zijde)

  Voorzijde: 180° draaien

  Achterzijde: Niet draaien

  180° draaien

  180° draaien

  90° linksom draaien (lange zijde)

  Voorzijde: 90° linksom draaien

  Achterzijde: 90° rechtsom draaien

  90° linksom draaien (korte zijde)

  Beide zijden: 90° linksom draaien

  90° linksom draaien

  90° linksom draaien

Bestandsindeling
Wanneer het documenttype [Documenten], [Visitekaartjes] of [Kwitanties] is

Geeft de bestandsindeling van een gescande afbeelding weer.

De instelling heeft een impact op [Bestandsindeling] op het tabblad [Bestandsindeling] in het venster [Gedetailleerde instellingen].

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

 • PDF (*.pdf)

  Slaat een gescande afbeelding op in een pdf-formaat (*.pdf).

 • JPEG (*.jpg)

  Slaat een gescande afbeelding op in een Jpeg-formaat (*.jpg).

  Wanneer er meerdere documenten gescand worden, worden meerdere gescande afbeeldingen in een Jpeg-formaat opgeslagen als een enkele afbeelding met meerdere pagina's.

[Optie]-knop

Klik hierop om de Venster [Optie pdf-bestand] weer te geven.

Wanneer [JPEG (*.jpg)] is geselecteerd in [Bestandsindeling], wordt deze knop niet weergegeven.

Wanneer het documenttype [Foto's] is

U kunt de bestandsindeling van een gescande afbeelding opgeven op het tabblad [Bestandsindeling] in het venster [Gedetailleerde instellingen] dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Gedetailleerde instellingen] klikt.

 

Titel
Wanneer het documenttype [Documenten], [Visitekaartjes] of [Kwitanties] is

Dit wordt weergegeven wanneer [Pc (Beheren in ScanSnap Home)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren].

Geeft de indeling van de titel weer die is ingesteld.

Klik hierop om het tabblad [Titel] weer te geven in de Venster [Gedetailleerde instellingen] en stel de details van de titel in.

Wanneer het documenttype [Foto's] is

Wanneer [Pc (Beheren in ScanSnap Home)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren], kunt u de details opgeven van de titel van het inhoudgegevensrecord, die wordt weergegeven in het hoofdvenster van ScanSnap Home.

U kunt de details van de titel opgeven in het tabblad [Titel] in het venster [Gedetailleerde instellingen] dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Gedetailleerde instellingen] klikt.

 

Bestandsnaam
Wanneer het documenttype [Documenten], [Visitekaartjes] of [Kwitanties] is

Dit wordt weergegeven wanneer [Pc (Scannen naar bestand)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren].

Geeft de indeling van de bestandsnaam die is ingesteld weer.

Klik hierop om het tabblad [Bestandsnaam] weer te geven in het venster [Gedetailleerde instellingen] en stel de details van de bestandsnaam in.

Wanneer het documenttype [Foto's] is

Wanneer [Pc (Scannen naar bestand)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren], kunt u de details opgeven van de titel van het inhoudgegevensrecord, die wordt weergegeven in het hoofdvenster van ScanSnap Home.

U kunt de details van de titel opgeven op het tabblad [Bestandsnaam] in het venster [Gedetailleerde instellingen] dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Gedetailleerde instellingen] klikt.

 

[Gedetailleerde instellingen]-knop

Klik op de deze knop om het venster [Gedetailleerde instellingen] weer te geven.

U kunt de details opgeven van de volgende scaninstellingen in het venster [Gedetailleerde instellingen].

 • Titel of bestandsnaam

 • Bestandsindeling

 • Scan

 • Bestandsgrootte

Toevoer

Geeft de toevoermethode weer die nu is geselecteerd.

De instelling heeft invloed op [Toevoer] in het venster [Toevoeroptie].

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

 • Normale scan

  Het scannen stopt automatisch wanneer alle documenten gescand zijn die in de ScanSnap werden geladen.

  Het scannen stopt automatisch wanneer alle documenten gescand zijn die in de ScanSnap werden geladen.

  Het scannen stopt automatisch wanneer alle documenten gescand zijn die in de ScanSnap werden geladen.

 • Continue scan

  Scant documenten ononderbroken in meerdere batches.

  Selecteer deze toevoermethode om meer documenten te scannen dan het aantal dat geladen kan worden in de ADF-papierbaan (afdekking) op de ScanSnap.

  TIP
  • Telkens wanneer het scannen van documenten die in de ADF-papierbaan (afdekking) op de ScanSnap zijn geladen is voltooid, kunt u de toevoermethode wijzigen.

   Om de volgende soorten documenten te scannen, drukt u op het pictogram voor de instelling van de toevoermodus op het scherm om te controleren of de scan moet worden voortgezet en wijzigt u de instelling van de toevoermodus in [Handmatige scan].

   • Documenten in twee gevouwen

   • Enveloppen

   • Documenten met sticky notes bevestigd

   • Documenten met meerdere overlappende bladen, zoals transferpapier

   • Documenten met lange pagina's zoals lange ontvangstbewijzen

   • Plastic kaartjes

 • Handmatige scan

  Scant geladen documenten een blad per keer.

  Selecteer deze toevoermethode voor het scannen van documenten die gemakkelijk beschadigd kunnen worden, zoals foto's, documenten met overlappende delen, zoals enveloppen of grote documenten (groter dan A4/Letter-formaat) die in de helft zijn gevouwen.

[Optie]-knop

Klik hierop om de Venster [Toevoeroptie] weer te geven.

U kunt de details opgeven voor de toevoermethode van documenten in het venster [Toevoeroptie].

Instelling toevoermodus

Geeft de toevoermethode weer die nu is geselecteerd.

De instelling heeft invloed op [Toevoer] in het venster [Toevoeroptie].

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

ADF
 • Normale scan

  Het scannen is automatisch voltooid wanneer alle documenten in de ADF-papierbaan (afdekking) op de ScanSnap zijn gescand.

 • Continue scan

  Scant documenten ononderbroken in meerdere batches.

  Selecteer deze toevoermethode om meer documenten te scannen dan het aantal dat geladen kan worden in de ADF-papierbaan (afdekking) op de ScanSnap.

  Als u documenten scant na de eerste scan, kunt u de ADF-papierbaan (afdekking) of de handmatige toevoer gebruiken voor het scannen.

[Optie]-knop

Klik hierop om het tabblad [ADF] in het Venster [Toevoeroptie] weer te geven.

U kunt de details opgeven voor de toevoermethode van documenten in het venster [Toevoeroptie].

handmatige toevoer
 • Normale scan

  Het scannen is automatisch voltooid wanneer een document dat in de handmatige toevoer van de ScanSnap is geplaatst, is gescand.

 • Continue scan

  Scant documenten ononderbroken in meerdere batches.

  Als u documenten scant na de eerste scan, kunt u de ADF-papierbaan (afdekking) of de handmatige toevoer gebruiken voor het scannen.

[Optie]-knop

Klik hierop om het tabblad [handmatige toevoer] in het Venster [Toevoeroptie] weer te geven.

U kunt de details opgeven voor de toevoermethode van documenten in het venster [Toevoeroptie].

Opties beheren
Type

Geeft een opslaglocatie voor gescande afbeeldingen weer.

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

 • Pc (Beheren in ScanSnap Home)

  Afbeeldingen en metagegevens die zijn gemaakt van de documenten die u hebt gescand, worden beheerd in ScanSnap Home als inhoudsgegevensrecords.

  De inhoudgegevensrecords worden weergegeven in de lijstweergave inhoudgegevensrecord op het hoofdvenster.

 • Pc (Scannen naar bestand)

  Afbeeldingen die zijn gemaakt van documenten die u hebt gescand, worden opgeslagen als een bestand. Omdat deze afbeeldingen niet worden beheerd in ScanSnap Home, worden ze niet weergeven in de lijstweergave inhoudgegevensrecord op het hoofdvenster. Om een gescande afbeelding te controleren, opent u de map die als opslaglocatie is opgegeven in Verkenner.

  Vink het vakje aan als u geen informatie over documenten die u met de ScanSnap hebt gescand in ScanSnap Home wilt bewaren en als u een gescande afbeelding in een andere toepassing of dienst dan ScanSnap Home wilt gebruiken.

 • Cloud

  Voor de items die worden weergegeven wanneer [Cloud] is geselecteerd, raadpleeg Het venster [Nieuw profiel toevoegen] (bij gebruik van ScanSnap Cloud).

Label

Dit wordt weergegeven wanneer [Pc (Beheren in ScanSnap Home)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren].

Geeft de tags weer die zijn ingesteld. Er kunnen tot 10 tags per profiel worden ingesteld.

Tags voor instellingen maken het mogelijk om inhoudgegevensrecords te sorteren per tag met [Label] in de lijstweergave mappen op het hoofdvenster.

 • Om een tag toe te voegen

  Voer een nieuwe tag in het invoerveld in dat wordt weergegeven door op [Een label toevoegen] te klikken en druk op de [Enter]-toets op het toetsenbord.

  Terwijl u een tag invoert, kan een tag die is ingesteld voor een profiel of een tag die is ingesteld voor een inhoudgegevensrecord worden weergegeven als tag-suggestie.

 • Om een tag te verwijderen

  Klik op Label verwijderen om een tag te verwijderen.

Opslaan naar

Geeft een pad weer van de opslaglocatie waar gescande afbeeldingen opgeslagen moeten worden.

Klik op de knop [Bladeren] om de opslaglocatie te wijzigen.

U kunt gescande afbeeldingen opslaan in een clouddienst door een synchronisatiemap van een client toepassing voor de clouddienst als de opslaglocatie te gebruiken.

Clouddiensten waarmee u een verbinding kunt maken zijn de volgende:

 • Dropbox

 • Google Drive

 • OneDrive

Selectievakje [Gescande afbeeldingen met nieuwe bestandsnamen opslaan na scannen]

Dit wordt weergegeven wanneer [Pc (Scannen naar bestand)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren].

Als dit selectievakje is ingeschakeld, verschijnt na het scannen van een document het venster voor het opgeven van een opslaglocatie van een afbeeldingsbestand en een bestandsnaam, zodat u de afbeelding kunt opslaan met een bestandsnaam van uw keuze.

Als echter een van de volgende opties is ingesteld voor [Verzenden naar] in [Toepassing], is dit selectievakje uitgeschakeld.

 • Scan to Folder

 • Een door een gebruiker toegevoegde toepassing die kan worden gekoppeld aan informatie van visitekaartjes

Toepassing
Verzenden naar

Geeft de geselecteerde toepassing weer.

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

 • Geen (scannen naar bestand)

  U kunt een afbeelding in een map opslaan zonder een toepassing op te starten.

 • Toon met ScanSnap Home

  Start ScanSnap Home op zodat u inhoudgegevensrecords die zijn aangemaakt van de documenten die u hebt gescand kunt controleren.

  Dit wordt weergegeven wanneer [Pc (Beheren in ScanSnap Home)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren].

 • Toon met Verkenner

  Hiermee start u Verkenner zodat u afbeeldingen kunt controleren die zijn gemaakt van de documenten die u hebt gescand.

  Dit wordt weergegeven wanneer [Pc (Scannen naar bestand)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren].

 • Snelmenu

  U kunt een toepassing selecteren om een bepaalde actie uit te voeren in het snelmenu, dat wordt weergegeven na het scannen van documenten.

 • Scan to Folder

  U kunt afbeeldingsbestanden opslaan in een opgegeven map.

  Bestanden kunnen gedeeld worden als ze op een netwerkmap zijn opgeslagen.

  In het Venster [Scan to Folder] dat wordt weergegeven nadat een document is gescand, kunt u met Voorbeeld een afbeelding controleren om de oriëntatie van pagina's te wijzigen, onnodige pagina's te verwijderen, of het viewervenster weergeven om de afbeelding te bewerken voordat u deze opslaat.

 • Verzend e-mail

  U kunt afbeeldingsbestanden aan een e-mail bijvoegen.

  In het Venster [Scan to Email] dat wordt weergegeven nadat een document is gescand, kunt u met Voorbeeld een afbeelding controleren om de oriëntatie van pagina's te wijzigen, onnodige pagina's te verwijderen, of het viewervenster weergeven om de afbeelding te bewerken voordat u deze bij een e-mail voegt.

 • Scan to Print

  Gescande afbeeldingen kunnen met een printer worden afgedrukt.

  In het venster [Scan to Print] dat wordt weergegeven nadat een document is gescand, kunt u met Voorbeeld een afbeelding controleren om de oriëntatie van pagina's te wijzigen, onnodige pagina's te verwijderen, of het viewervenster weergeven om de afbeelding te bewerken voordat u deze afdrukt.

 • Scan to Word

  U kunt een afbeelding in pdf-formaat converteren naar een Word-bestand.

  Dit wordt weergegeven wanneer ABBYY FineReader for ScanSnap geïnstalleerd is.

  U kunt de instellingen zoals de taal of tekst die herkend moet worden en instellingen voor handelingen na de conversie configureren in het instelvenster voor de toepassing, dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Instellen] klikt.

  Voor details over het instellen van het venster voor de toepassing, raadpleeg de ABBYY FineReader for ScanSnap-gebruikershandleiding.

 • Scan to Excel

  U kunt een afbeelding in pdf-formaat converteren naar een Excel-bestand.

  Dit wordt weergegeven wanneer ABBYY FineReader for ScanSnap geïnstalleerd is.

  U kunt de instellingen zoals de taal of tekst die herkend moet worden en instellingen voor handelingen na de conversie configureren in het instelvenster voor de toepassing, dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Instellen] klikt.

  Voor details over het instellen van het venster voor de toepassing, raadpleeg de ABBYY FineReader for ScanSnap-gebruikershandleiding.

 • Scan to PowerPoint(R)

  U kunt een afbeelding in pdf-formaat converteren naar een PowerPoint-bestand.

  Dit wordt weergegeven wanneer ABBYY FineReader for ScanSnap geïnstalleerd is.

  U kunt de instellingen zoals de taal of tekst die herkend moet worden en instellingen voor handelingen na de conversie configureren in het instelvenster voor de toepassing, dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Instellen] klikt.

  Voor details over het instellen van het venster voor de toepassing, raadpleeg de ABBYY FineReader for ScanSnap-gebruikershandleiding.

 • ABBYY Scan to Searchable PDF

  U kunt een afbeelding in pdf-formaat converteren naar een doorzoekbare pdf.

  Dit wordt weergegeven wanneer ABBYY FineReader for ScanSnap geïnstalleerd is.

  U kunt de instellingen zoals de taal of tekst die herkend moet worden en instellingen voor handelingen na de conversie configureren in het instelvenster voor de toepassing, dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Instellen] klikt.

  Voor details over het instellen van het venster voor de toepassing, raadpleeg de ABBYY FineReader for ScanSnap-gebruikershandleiding.

 • Dropbox

  U kunt afbeeldingsbestanden opslaan in Dropbox.

 • Evernote

  U kunt afbeeldingsbestanden opslaan in Evernote.

 • Google Drive

  U kunt afbeeldingsbestanden opslaan in Google Drive.

 • OneDrive

  U kunt afbeeldingsbestanden opslaan in OneDrive.

 • Acrobat(R)

  Acrobat start op en de afbeelding die u van het gescande document hebt gemaakt, wordt weergeven.

 • Acrobat(R) Reader(R)

  Acrobat Reader start op en de afbeelding dat werd aangemaakt van het document dat u hebt gescand, wordt weergeven.

 • Power PDF

  Wanneer Kofax Power PDF Standard of Nuance Power PDF Standard is geïnstalleerd, zal het geïnstalleerde programma opstarten en zal de afbeelding die werd gemaakt van het document dat u hebt gescand, worden weergegeven.

 • Toevoegen of verwijderen

  Een toepassing van uw keuze kan worden toegevoegd of verwijderd uit de toepassingen die u wilt gebruiken.

[Instellen]-knop

Geeft het instelvenster voor de geselecteerde toepassing weer.

Wanneer een toepassing zonder instelitem wordt geselecteerd, wordt de knop [Instellen] uitgeschakeld.

[Opslaan]-knop

Werkt de instellingen voor het profiel bij en synchroniseert met de verbonden ScanSnap om het venster te sluiten.

[Annuleren]-knop

Sluit het venster zonder de instellingen voor het profiel bij te werken.

Venster [Profielen bewerken]
Venster [Profielen bewerken]
Venster [Profielen bewerken]
Venster [Profielen bewerken]
Venster [Profielen bewerken]
Venster [Profielen bewerken]
Venster [Profielen bewerken]
Lijst met profielen (1)

Geeft de profielen weer die beschikbaar zijn voor de verbonden ScanSnap.

Selecteer een profiel om de instellingen aan te passen, te kopiëren of te verwijderen.

De profielen die standaard in ScanSnap Home zijn opgenomen, zijn afhankelijk van de regio waar de ScanSnap wordt gebruikt. Voor details, raadpleeg Wat is een profiel?.

U kunt de volgorden van profielen in de lijst met profielen wijzigen door een profiel te selecteren en het naar links of rechts te slepen.

Profielnaam
Pictogram (2)

Geeft het profielpictogram van het geselecteerde profiel weer.

In het venster [Pictogramselectie] dat verschijnt wanneer u op een pictogram klikt, kunt u het veranderen in het pictogram dat u selecteert.

Profielnaam (3)

Hier wordt een profielnaam weergegeven. Om de profielnaam te wijzigen, klikt u op de profielnaam.

Beschrijving (4)

Geeft de beschrijving van het geselecteerde profiel weer. Klik op de beschrijving om deze aan te passen.

Detectie documenttype

Gebruikt om in te stellen of het type van het gescande document automatisch wordt gedetecteerd, overeenkomstig elk te scannen document of met een vast type van gescand document.

De volgende soorten gescande documenten kunnen worden ingesteld.

 • Detecteert automatisch het documenttype als "Documenten", "Visitekaartjes", "Kwitanties" of "Foto's" en scant het document met de geschikte scaninstellingen

 • Alle bladen worden als documenten gescand

 • Alle bladen worden als visitekaartjes gescand

 • Alle bladen worden als kwitanties gescand

 • Alle bladen worden als foto's gescand

Scaninstellingen
Tabblad (5)

Wanneer [Detecteert automatisch het documenttype als "Documenten", "Visitekaartjes", "Kwitanties" of "Foto's" en scant het document met de geschikte scaninstellingen] is geselecteerd voor [Detectie documenttype], kan een tabblad voor een documenttype worden geselecteerd. Door van tabblad te veranderen, kunt u de scaninstellingen voor elk documenttype opgeven.

De items die kunnen worden gewijzigd in de scaninstellingen zijn:

Wanneer het documenttype [Documenten], [Visitekaartjes] of [Kwitanties] is
 • Kleurmodus

 • Scanzijde

 • Beeldkwaliteit

 • Rotatie

 • Bestandsindeling

 • Titel of bestandsnaam

 • Gedetailleerde instellingen

TIP
 • De items in de scaninstellingen variëren naargelang het documenttype.

Wanneer het documenttype [Foto's] is
 • Beeldinstellingen

 • Scanzijde

 • Rotatie

 • Gedetailleerde instellingen

TIP
 • De volgende scaninstellingen kunnen worden gewijzigd in het venster [Gedetailleerde instellingen] dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Gedetailleerde instellingen] klikt.

  • Kleurmodus

  • Beeldkwaliteit

  • Bestandsindeling

  • Titel of bestandsnaam

 

Kleurmodus
Wanneer het documenttype [Documenten], [Visitekaartjes] of [Kwitanties] is

Geeft de geselecteerde kleurinstelling weer.

De instelling heeft een impact op [Kleurmodus] op het tabblad [Scan] in het venster [Gedetailleerde instellingen].

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

 • Automatisch

  Detecteert automatisch de kleur van elk document en scant in kleur, grijs of zwart en wit.

 • Kleur

  Slaat de gescande afbeelding altijd op in kleur.

 • Grijs

  Slaat de gescande afbeelding altijd op in het grijs.

 • Z/W

  Slaat de gescande afbeelding altijd op in zwart en wit.

  Geschikt voor het scannen van documenten in zwart en wit, die alleen tekst bevatten.

Wanneer het documenttype [Foto's] is

U kunt de kleurmodus voor het scannen van documenten opgeven in [Kleurmodus] op het tabblad [Scannen] in het venster [Gedetailleerde instellingen] dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Gedetailleerde instellingen] klikt.

 

Beeldinstellingen

Wordt weergegeven wanneer het documenttype [Foto's] is.

De kleuren in foto's worden alleen aangepast wanneer kleurenfoto's worden gescand.

TIP
 • De volgende modellen ondersteunen de functie kleur aanpassen in [Beeldinstellingen].

  • ScanSnap iX1600

  • ScanSnap iX1500

  • ScanSnap iX1400

  • ScanSnap iX1300

  • ScanSnap iX100

Selectievakje [Automatische verbetering]

Vink dit vakje aan om het contrast van een foto aan te passen door deze meer kleur te geven.

Selectievakje [Rode ogen corrigeren]

Door dit vakje aan te vinken, wordt het gezicht van een persoon gedetecteerd en wordt het rode ogen-effect op een foto verwijderd.

Selectievakje [Vervaging corrigeren]

Door dit vakje aan te vinken, wordt een foto met vervagende kleuren gecorrigeerd door deze meer kleur te geven.

Scanzijde

Geeft de geselecteerde scanzijde weer.

De instelling heeft een impact op [Scanzijde] op het tabblad [Scan] in het venster [Gedetailleerde instellingen].

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

 • Dubbelzijdig

  Scant beide zijden van een document.

  Wanneer een documenttype "Visitekaartjes" is, scant u de voorzijde en de achterzijde van een visitekaartje, om gescande afbeeldingen te maken van beide zijden van het visitekaartje in een enkel inhoudgegevensrecord.

  Wanneer een documenttype "Documenten", "Kwitanties" of "Foto's" is, kan [Dubbelzijdig] niet geselecteerd worden.

 • Enkelzijdig

  Scant slechts één zijde van een document.

Beeldkwaliteit
Wanneer het documenttype [Documenten], [Visitekaartjes] of [Kwitanties] is

Geeft de geselecteerde beeldkwaliteit (resolutie) weer.

Scansnelheden variëren, afhankelijk van de beeldkwaliteit.

Voor details, raadpleeg Specificaties van de ScanSnap.

De instelling heeft een impact op [Beeldkwaliteit] op het tabblad [Scan] in het venster [Gedetailleerde instellingen].

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

 • Automatisch

  Scant documenten met een optimale resolutie, overeenkomstig het papierformaat van de documenten.

  De beeldkwaliteit wordt bepaald op basis van de lengte van de korte zijde van het document.

  • Wanneer de korte zijde langer is dan 115 mm: Beter

  • Wanneer de korte zijde 115 mm of korter is: Best

 • Normaal

  Een scan wordt uitgevoerd met een resolutie van 150 dpi wanneer [Instelling kleurmodus] is ingesteld op kleur of grijs en 300 dpi wanneer het is ingesteld op zwart en wit.

 • Beter

  Een scan wordt uitgevoerd met een resolutie van 200 dpi wanneer [Instelling kleurmodus] is ingesteld op kleur of grijs en 400 dpi wanneer het is ingesteld op zwart en wit.

 • Best

  Een scan wordt uitgevoerd met een resolutie van 300 dpi wanneer [Instelling kleurmodus] is ingesteld op kleur of grijs en 600 dpi wanneer het is ingesteld op zwart en wit.

 • Uitstekend

  Een scan wordt uitgevoerd met een resolutie van 600 dpi wanneer [Instelling kleurmodus] is ingesteld op kleur of grijs en 1200 dpi wanneer het is ingesteld op zwart en wit.

  [Uitstekend] selecteren, kan de snelheid van het scannen van documenten in uw systeemomgeving vertragen.

  Als de automatische detectie voor documenttypes is ingeschakeld met [Uitstekend] geselecteerd voor het beeldkwaliteitsniveau in de scaninstellingen voor een van de vier documenttypen (Documenten, Visitekaartjes, Kwitanties of Foto's), vertraagt de scansnelheid, ongeacht welk documenttype het is.

Wanneer het documenttype [Foto's] is

U kunt de beeldkwaliteit (resolutie) voor het scannen van documenten opgeven in [Beeldkwaliteit] op het tabblad [Scannen] in het venster [Gedetailleerde instellingen] dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Gedetailleerde instellingen] klikt.

 

Rotatie

Geeft de rotatiemethode weer die momenteel is geselecteerd.

De instelling heeft een impact op [Rotatie] op het tabblad [Scan] in het venster [Gedetailleerde instellingen].

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

 • Niet draaien

  Draait de afbeelding niet.

 • Automatisch

  Wordt weergegeven wanneer het documenttype [Documenten], [Visitekaartjes] of [Kwitanties] is.

  Draait de afbeelding automatisch wanneer u een document zijdelings of ondersteboven scant.

  Omdat deze optie de richting van de pagina bepaalt op basis van de tekenreeksen op het document, moet u een andere optie dan [Automatisch] selecteren bij het scannen van de volgende documenten.

  • Documenten met extreem grote of kleine tekens

  • Documenten waarvan de afstand tussen lijnen of tekens extreem smal is of waar tekens elkaar overlappen

  • Documenten met veel onderstreepte of omrande tekens

  • Documenten met veel foto's of afbeeldingen en weinig tekens

  • Documenten met tekens op een ongelijkmatig gekleurde achtergrond, zoals tekens met schaduw.

  • Documenten met veel versierde tekens, zoals gegraveerde of omrande tekens

  • Documenten met tekens op een achtergrond met patroon, zoals tekens die illustraties of diagrammen overlappen

  • Documenten met tekens afgedrukt in verschillende richtingen, zoals tekeningen

  • Documenten met alleen hoofdletters

  • Documenten met handgeschreven tekens

  • Verdraaide documenten

  • Documenten met complexe lay-outs

  • Documenten met een grote hoeveelheid beeldruis

  • Documenten met vage tekens

  • Documenten met vervaagde tekens

 • [Automatisch (via gezichtsdetectie)]

  Wordt weergegeven wanneer het documenttype [Foto's] is.

  Draait de afbeelding automatisch wanneer u een foto zijdelings of ondersteboven scant.

  Afbeeldingen worden gedraaid in overeenstemming met de manier waarop het gezicht van een persoon op een foto is georiënteerd. Als het niet om een foto van een persoon gaat, zoals een landschapsfoto, dan worden de beelden niet gedraaid.

 • 90° rechtsom draaien/180° draaien/90° linksom draaien

  Draai de afbeelding naar de gewenste hoek.

  Wanneer [Dubbelzijdig] is geselecteerd voor [Scanzijde], kunt u opgeven op welke manier de voor- en achterzijde van gescande afbeeldingen van een document gedraaid moeten worden.

  Rotatie

  Hoe afbeeldingen worden gedraaid

  90° rechtsom draaien (lange zijde)

  Voorzijde: 90° rechtsom draaien

  Achterzijde: 90° linksom draaien

  90° rechtsom draaien (korte zijde)

  Beide zijden: 90° rechtsom draaien

  90° rechtsom draaien

  90° rechtsom draaien

  180° draaien (lange zijde)

  Beide zijden: 180° draaien

  180° draaien (korte zijde)

  Voorzijde: 180° draaien

  Achterzijde: Niet draaien

  180° draaien

  180° draaien

  90° linksom draaien (lange zijde)

  Voorzijde: 90° linksom draaien

  Achterzijde: 90° rechtsom draaien

  90° linksom draaien (korte zijde)

  Beide zijden: 90° linksom draaien

  90° linksom draaien

  90° linksom draaien

Bestandsindeling
Wanneer het documenttype [Documenten], [Visitekaartjes] of [Kwitanties] is

Geeft de bestandsindeling van een gescande afbeelding weer.

De instelling heeft een impact op [Bestandsindeling] op het tabblad [Bestandsindeling] in het venster [Gedetailleerde instellingen].

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

 • PDF (*.pdf)

  Slaat een gescande afbeelding op in een pdf-formaat (*.pdf).

 • JPEG (*.jpg)

  Slaat een gescande afbeelding op in een Jpeg-formaat (*.jpg).

  Wanneer er meerdere documenten gescand worden, worden meerdere gescande afbeeldingen in een Jpeg-formaat opgeslagen als een enkele afbeelding met meerdere pagina's.

[Optie]-knop

Klik hierop om de Venster [Optie pdf-bestand] weer te geven.

Wanneer [JPEG (*.jpg)] is geselecteerd in [Bestandsindeling], wordt deze knop niet weergegeven.

Wanneer het documenttype [Foto's] is

U kunt de bestandsindeling van een gescande afbeelding opgeven op het tabblad [Bestandsindeling] in het venster [Gedetailleerde instellingen] dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Gedetailleerde instellingen] klikt.

 

Titel
Wanneer het documenttype [Documenten], [Visitekaartjes] of [Kwitanties] is

Dit wordt weergegeven wanneer [Mac (Beheren in ScanSnap Home)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren].

Geeft de indeling van de titel weer die is ingesteld.

Klik hierop om het tabblad [Titel] weer te geven in de Venster [Gedetailleerde instellingen] en stel de details van de titel in.

Wanneer het documenttype [Foto's] is

Wanneer [Mac (Beheren in ScanSnap Home)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren], kunt u de details opgeven van het inhoudgegevensrecord die worden weergegeven in het hoofdvenster van ScanSnap Home.

U kunt de details van de titel opgeven in het tabblad [Titel] in het venster [Gedetailleerde instellingen] dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Gedetailleerde instellingen] klikt.

 

Bestandsnaam
Wanneer het documenttype [Documenten], [Visitekaartjes] of [Kwitanties] is

Dit wordt weergegeven wanneer [Mac (scannen naar bestand)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren].

Geeft de indeling van de bestandsnaam die is ingesteld weer.

Klik hierop om het tabblad [Bestandsnaam] weer te geven in het venster [Gedetailleerde instellingen] en stel de details van de bestandsnaam in.

Wanneer het documenttype [Foto's] is

Wanneer [Mac (scannen naar bestand)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren], kunt u de details opgeven van de titel van de inhoudgegevensrecord die wordt weergegeven in het hoofdvenster van ScanSnap Home.

U kunt de details van de titel opgeven op het tabblad [Bestandsnaam] in het venster [Gedetailleerde instellingen] dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Gedetailleerde instellingen] klikt.

 

[Gedetailleerde instellingen]-knop

Klik op de deze knop om het venster [Gedetailleerde instellingen] weer te geven.

U kunt de details opgeven van de volgende scaninstellingen in het venster [Gedetailleerde instellingen].

 • Titel of bestandsnaam

 • Bestandsindeling

 • Scan

 • Bestandsgrootte

Toevoer

Geeft de toevoermethode weer die nu is geselecteerd.

De instelling heeft invloed op [Toevoer] in het venster [Toevoeroptie].

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

 • Normale scan

  Het scannen stopt automatisch wanneer alle documenten gescand zijn die in de ScanSnap werden geladen.

  Het scannen stopt automatisch wanneer alle documenten gescand zijn die in de ScanSnap werden geladen.

  Het scannen stopt automatisch wanneer alle documenten gescand zijn die in de ScanSnap werden geladen.

 • Continue scan

  Scant documenten ononderbroken in meerdere batches.

  Selecteer deze toevoermethode om meer documenten te scannen dan het aantal dat geladen kan worden in de ADF-papierbaan (afdekking) op de ScanSnap.

  TIP
  • Telkens wanneer het scannen van documenten die in de ADF-papierbaan (afdekking) op de ScanSnap zijn geladen is voltooid, kunt u de toevoermethode wijzigen.

   Om de volgende soorten documenten te scannen, drukt u op het pictogram voor de instelling van de toevoermodus op het scherm om te controleren of de scan moet worden voortgezet en wijzigt u de instelling van de toevoermodus in [Handmatige scan].

   • Documenten in twee gevouwen

   • Enveloppen

   • Documenten met sticky notes bevestigd

   • Documenten met meerdere overlappende bladen, zoals transferpapier

   • Documenten met lange pagina's zoals lange ontvangstbewijzen

   • Plastic kaartjes

 • Handmatige scan

  Scant geladen documenten een blad per keer.

  Selecteer deze toevoermethode voor het scannen van documenten die gemakkelijk beschadigd kunnen worden, zoals foto's, documenten met overlappende delen, zoals enveloppen of grote documenten (groter dan A4/Letter-formaat) die in de helft zijn gevouwen.

[Optie]-knop

Klik hierop om de Venster [Toevoeroptie] weer te geven.

U kunt de details opgeven voor de toevoermethode van documenten in het venster [Toevoeroptie].

Instelling toevoermodus

Geeft de toevoermethode weer die nu is geselecteerd.

De instelling heeft invloed op [Toevoer] in het venster [Toevoeroptie].

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

ADF
 • Normale scan

  Het scannen is automatisch voltooid wanneer alle documenten in de ADF-papierbaan (afdekking) op de ScanSnap zijn gescand.

 • Continue scan

  Scant documenten ononderbroken in meerdere batches.

  Selecteer deze toevoermethode om meer documenten te scannen dan het aantal dat geladen kan worden in de ADF-papierbaan (afdekking) op de ScanSnap.

  Als u documenten scant na de eerste scan, kunt u de ADF-papierbaan (afdekking) of de handmatige toevoer gebruiken voor het scannen.

[Optie]-knop

Klik hierop om het tabblad [ADF] in het Venster [Toevoeroptie] weer te geven.

U kunt de details opgeven voor de toevoermethode van documenten in het venster [Toevoeroptie].

handmatige toevoer
 • Normale scan

  Het scannen is automatisch voltooid wanneer een document dat in de handmatige toevoer van de ScanSnap is geplaatst, is gescand.

 • Continue scan

  Scant documenten ononderbroken in meerdere batches.

  Als u documenten scant na de eerste scan, kunt u de ADF-papierbaan (afdekking) of de handmatige toevoer gebruiken voor het scannen.

[Optie]-knop

Klik hierop om het tabblad [handmatige toevoer] in het Venster [Toevoeroptie] weer te geven.

U kunt de details opgeven voor de toevoermethode van documenten in het venster [Toevoeroptie].

Opties beheren
Type

Geeft een opslaglocatie voor gescande afbeeldingen weer.

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

 • Mac (Beheren in ScanSnap Home)

  Afbeeldingen en metagegevens die zijn gemaakt van de documenten die u hebt gescand, worden beheerd in ScanSnap Home als inhoudsgegevensrecords.

  De inhoudgegevensrecords worden weergegeven in de lijstweergave inhoudgegevensrecord op het hoofdvenster.

 • Mac (scannen naar bestand)

  Afbeeldingen die zijn gemaakt van documenten die u hebt gescand, worden opgeslagen als een bestand. Omdat deze afbeeldingen niet worden beheerd in ScanSnap Home, worden ze niet weergeven in de lijstweergave inhoudgegevensrecord op het hoofdvenster. Om een gescande afbeelding te controleren, opent u de map die is opgegeven als opslaglocatie in Finder.

  Vink het vakje aan als u geen informatie over documenten die u met de ScanSnap hebt gescand in ScanSnap Home wilt bewaren en als u een gescande afbeelding in een andere toepassing of dienst dan ScanSnap Home wilt gebruiken.

 • Cloud

  Voor de items die worden weergegeven wanneer [Cloud] is geselecteerd, raadpleeg Het venster [Nieuw profiel toevoegen] (bij gebruik van ScanSnap Cloud).

Label

Dit wordt weergegeven wanneer [Mac (Beheren in ScanSnap Home)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren].

Geeft de tags weer die zijn ingesteld. Er kunnen tot 10 tags per profiel worden ingesteld.

Tags voor instellingen maken het mogelijk om inhoudgegevensrecords te sorteren per tag met [Label] in de lijstweergave mappen op het hoofdvenster.

 • Om een tag toe te voegen

  Voer een nieuwe tag in het invoerveld in dat wordt weergegeven door op de knop [Een label toevoegen] te klikken en druk op de [Return]-toets op het toetsenbord.

  Terwijl u een tag invoert, kan een tag die is ingesteld voor een profiel of een tag die is ingesteld voor een inhoudgegevensrecord worden weergegeven als tag-suggestie.

 • Om een tag te verwijderen

  Klik op Label verwijderen om een tag te verwijderen.

Opslaan naar

Geeft een pad weer van de opslaglocatie waar gescande afbeeldingen opgeslagen moeten worden.

Klik op de knop [Bladeren] om de opslaglocatie te wijzigen.

U kunt gescande afbeeldingen opslaan in een clouddienst door een synchronisatiemap van een client toepassing voor de clouddienst als de opslaglocatie te gebruiken.

Clouddiensten waarmee u een verbinding kunt maken zijn de volgende:

 • Dropbox

 • Google Drive

 • OneDrive

Toepassing
Verzenden naar

Geeft de geselecteerde toepassing weer.

De volgende instellingen zijn beschikbaar.

 • Geen (scannen naar bestand)

  U kunt een afbeelding in een map opslaan zonder een toepassing op te starten.

 • Toon met ScanSnap Home

  Start ScanSnap Home op zodat u inhoudgegevensrecords die zijn aangemaakt van de documenten die u hebt gescand kunt controleren.

  Dit wordt weergegeven wanneer [Mac (Beheren in ScanSnap Home)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren].

 • Tonen met Finder

  Hiermee start u Finder zodat u kunt controleren of de afbeeldingen die zijn gemaakt van de documenten die u hebt gescand, zijn opgeslagen.

  Dit wordt weergegeven wanneer [Mac (scannen naar bestand)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren].

 • Snelmenu

  U kunt een toepassing selecteren om een bepaalde actie uit te voeren in het snelmenu, dat wordt weergegeven na het scannen van documenten.

 • Scan to Folder

  U kunt afbeeldingsbestanden opslaan in een opgegeven map.

  Bestanden kunnen gedeeld worden als ze op een netwerkmap zijn opgeslagen.

  In het Venster [Scan to Folder] dat wordt weergegeven nadat een document is gescand, kunt u met Voorbeeld een afbeelding controleren om de oriëntatie van pagina's te wijzigen of onnodige pagina's te verwijderen voordat u de afbeelding opslaat.

 • Verzend e-mail

  U kunt afbeeldingsbestanden aan een e-mail bijvoegen.

  In het Venster [Scan to Email] dat wordt weergegeven nadat een document is gescand, kunt u met Voorbeeld een afbeelding controleren om de stand van de pagina's te wijzigen of onnodige pagina's te verwijderen voordat u de afbeelding bij een e-mail voegt.

 • Scan to Print

  Gescande afbeeldingen kunnen met een printer worden afgedrukt.

 • Scan to Word

  U kunt een afbeelding in pdf-formaat converteren naar een Word-bestand.

  Dit wordt weergegeven wanneer ABBYY FineReader for ScanSnap geïnstalleerd is.

  U kunt de instellingen zoals de taal of tekst die herkend moet worden en instellingen voor handelingen na de conversie configureren in het instelvenster voor de toepassing, dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Instellen] klikt.

  Voor details over het instellen van het venster voor de toepassing, raadpleeg de ABBYY FineReader for ScanSnap-gebruikershandleiding.

 • Scan to Excel

  U kunt een afbeelding in pdf-formaat converteren naar een Excel-bestand.

  Dit wordt weergegeven wanneer ABBYY FineReader for ScanSnap geïnstalleerd is.

  U kunt de instellingen zoals de taal of tekst die herkend moet worden en instellingen voor handelingen na de conversie configureren in het instelvenster voor de toepassing, dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Instellen] klikt.

  Voor details over het instellen van het venster voor de toepassing, raadpleeg de ABBYY FineReader for ScanSnap-gebruikershandleiding.

 • Scan to PowerPoint(R)

  U kunt een afbeelding in pdf-formaat converteren naar een PowerPoint-bestand.

  Dit wordt weergegeven wanneer ABBYY FineReader for ScanSnap geïnstalleerd is.

  U kunt de instellingen zoals de taal of tekst die herkend moet worden en instellingen voor handelingen na de conversie configureren in het instelvenster voor de toepassing, dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Instellen] klikt.

  Voor details over het instellen van het venster voor de toepassing, raadpleeg de ABBYY FineReader for ScanSnap-gebruikershandleiding.

 • ABBYY Scan to Searchable PDF

  U kunt een afbeelding in pdf-formaat converteren naar een doorzoekbare pdf.

  Dit wordt weergegeven wanneer ABBYY FineReader for ScanSnap geïnstalleerd is.

  U kunt de instellingen zoals de taal of tekst die herkend moet worden en instellingen voor handelingen na de conversie configureren in het instelvenster voor de toepassing, dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Instellen] klikt.

  Voor details over het instellen van het venster voor de toepassing, raadpleeg de ABBYY FineReader for ScanSnap-gebruikershandleiding.

 • Dropbox

  U kunt afbeeldingsbestanden opslaan in Dropbox.

 • Evernote

  U kunt afbeeldingsbestanden opslaan in Evernote.

 • Google Drive

  U kunt afbeeldingsbestanden opslaan in Google Drive.

 • OneDrive

  U kunt afbeeldingsbestanden opslaan in OneDrive.

 • Voorbeeldweergave

  Voorbeeldweergave start op en de afbeelding die u van het gescande document hebt gemaakt, wordt weergeven.

 • Acrobat(R)

  Acrobat start op en de afbeelding die u van het gescande document hebt gemaakt, wordt weergeven.

 • Acrobat(R) Reader(R)

  Acrobat Reader start op en de afbeelding dat werd aangemaakt van het document dat u hebt gescand, wordt weergeven.

 • Power PDF

  Wanneer Kofax Power PDF Standard of Nuance Power PDF Standard is geïnstalleerd, zal het geïnstalleerde programma opstarten en zal de afbeelding die werd gemaakt van het document dat u hebt gescand, worden weergegeven.

 • PDF Converter

  Als Nuance PDF Converter for Mac is geïnstalleerd, wordt het programma gestart en wordt de afbeelding weergegeven die is gemaakt van het document dat u hebt gescand.

 • Toevoegen of verwijderen

  Een toepassing van uw keuze kan worden toegevoegd of verwijderd uit de toepassingen die u wilt gebruiken.

[Instellen]-knop

Geeft het instelvenster voor de geselecteerde toepassing weer.

Wanneer een toepassing zonder instelitem wordt geselecteerd, wordt de knop [Instellen] uitgeschakeld.

[Opslaan]-knop

Werkt de instellingen voor het profiel bij en synchroniseert met de verbonden ScanSnap om het venster te sluiten.

[Annuleren]-knop

Sluit het venster zonder de instellingen voor het profiel bij te werken.